Active House HoTT Sterksel, Noord-Brabant

Meer artikelen

Omschrijving

Hoogleraar Productontwikkeling TU Eindhoven Jos Lichtenberg baseerde zijn woning het House of Tomorrow Today (HoTT) op conceptuele innovaties als Slimbouwen en Active House. 

Projectsamenvatting

In september 2010 zijn de voorbereidingen begonnen voor een demonstratie- en onderzoeksproject in het kader van Slimbouwen en het ActiefHuis-principe. In het House of Tomorrow Today (HoTT) in Sterksel worden de uitgangspunten van Slimbouwen in een pure vorm uitgewerkt, gedemonstreerd en getoetst. Het ActiefHuis-principe staat voor een verfrissende kijk op energie, waarbij gebruikerswaarden als gezondheid en comfort centraal staan. Kernpunt van het HoTT is dat de technologie goed moet aansluiten op het gebruik in het dagelijks leven: techniek dient de mens, niet andersom.

Slimbouwen
De organisatie van het project is opgebouwd volgens de Slimbouwen-opsplitsing in casco, omhulling, installaties en inbouw. Per procesgang zijn er kennisdragers (de zogenaamde lokethoofden) en toeleveranciers. Het proces is efficiënt omdat het project op te knippen is in subcontracten die onderling niet afhankelijk zijn. Het lokethoofd is een soort onderaannemer met verantwoordelijkheid voor de betreffende procesgang. Hij wordt aangestuurd door een bouwmeester, in dit geval een samenwerking van WVTTK-architecten en de opdrachtgever. De subcontractors kunnen tijdens het ontwerpproces kennis delen en meeontwerpen onder leiding van de bouwmeester.

Energieverbruik terugbrengen
De basis van het energieconcept is het terugbrengen van energieverbruik en energie oogsten uit de zon en de bodem. Zo wordt de schil van het HoTT extra goed geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. In de open delen wordt driedubbel glas toegepast. De warmte van het douchewater wordt teruggewonnen, de wasmachine en vaatwasser krijgen een hotfill-aansluiting. De woning wordt verlicht met energiezuinige led-verlichting.

Energie oogsten
Een zonneboiler in de zuidgevel warmt het opslagvat op. Het lage dak is gericht op het zuiden en wordt afgewerkt met zonnecellen. Die leveren elektriciteit voor gebruik in huis, voor de warmtepomp en voor het oplaadpunt van de elektrische auto. Een warmtepomp verwarmt en koelt het gebouw; een bodemwisselaar zorgt voor de aanvoer van energie uit de bodem. De woning wordt verwarmd met een lagetemperatuurvloerverwarming en gekoeld met een hogetemperatuurplafondkoeling. Distributie van leidingen verloopt via de aorta (centrale leidingschacht), de holle vloer en de wandplinten.

Natuurlijke ventilatie
De woning krijgt een natuurlijke ventilatie. Verse lucht komt per ruimte op plafondhoogte binnen en wordt via het dak afgevoerd, gebruikmakend van een basisprincipe uit de natuur. Bij een verschil van temperatuur tussen binnen en buiten treedt het ‘schoorsteeneffect’ op, waarbij de lucht naar boven trekt.
De (dak)ramen worden aangestuurd met een geruisloze motor die een signaal krijgt vanuit een centrale regelunit. De regelunit krijgt informatie van sensoren uit iedere zone van de woning. Die meten de temperatuur, de luchtvochtigheid en het CO2 -gehalte van de binnenlucht. De software in de regelunit stuurt het systeem aan, inclusief de warmtepomp voor verwarming en koeling. Bewoners kunnen de parameters inregelen naar hun voorkeur. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat er weinig leidingen in wanden en vloeren nodig zijn. Het gebouw kan dus flexibel worden ingedeeld en gebruikt.

Kenmerken

Aantal woningen in project

1

Projecttype

Vrijstaand - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau
Energieneutraal, energieleverend (extra PV voor elektrische auto). BREEAM Outstanding als ambitie

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 357 m² BVO
- aantal bouwlagen: 2
- oriëntatie: zongericht

Bouwkundige kenmerken
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): onbekend (aandacht aan luchtdicht bouwen)
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,8 W/m².K (drielaags glas)
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 6,37 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- Conversie/opwekking: warmtepomp met bodemwisselaar
- afgifte: LT-vloerverwarming
- PV: 94 m2
- Zonneboiler: onbekend m2 (zuid gevel)
- koeling: HT-plafondkoeling en natuurlijke ventilatie
- type ventilatie: natuurlijke ventilatie (stack effect) door automatisch te openen dakramen
- regeling ventilatie: intelligent ventilatiesysteem (meet temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2)

Overige energiemaatregelen:
- douche WTW
- Hotfill aansluiting
- LED verlichting
- distributie van leidingen via aorta
- holle vloer en wandplinten

DPG integrale duurzaamheidsbeoordeling gebouwen

W/E adviseurs ontwikkelde met het TKI-KIEM consortium de methode, die de totale duurzaamheidsprestatie van een gebouw uitdrukt in één enkele indicator, de DPG. De rekenmethode is LCA gebaseerd en bouwt voort op de bestaande EPG (EnergiePrestatie Gebouwen) en MPG (Milieuprestatie Materialen Gebouwen). De methode aggregeert de resultaten hiervan op een consistente manier tot één enkele prestatie-indicator die de gehele levenscyclus van een gebouw beschouwt en dus energiegebruik én materiaalinzet meeneemt.

Hieronder zie je de resultaten van de GPR berekening, waarbij Energie (10)en Milieu (4,9) als separate indicatoren worden weergegeven. In de tweede afbeelding is de duurzaamheidsprestatie van een gebouw uitdrukt in één enkele indicator, de DPG. In dit geval een 9,3!

 

DPG HottDPG Hott

meer informatie zie:
http://www.w-e.nl/nieuwe-methode-duurzaamheidsprestatie-gebouwen/

Monitoring

Het House of Tomorrow Today (HoTT) is een living laboratory om kennis op te bouwen over technologie en de interactie met het dagelijkse gebruik. De woning demonstreert mogelijkheden en dient als basis voor het verder uitdragen van innovaties die aansluiten bij maatschappelijke thema’s zoals energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: ZBO Bouw
Opdrachtgever: Jos Lichtenberg
Installatietechnische en/of energetischadviseur: KAW/e, Duco

Media

Links

Service menu right