Aegon gebouw Den Haag, Zuid-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Met een Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan wordt geïnvesteerd in energiebesparing. Deze investering is na 8 jaar tijd terugverdiend. Dit levert ook een forse waardestijging van het gebouw op, een verlaging van het ziekteverzuim en verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Projectsamenvatting

Aegon heeft voor haar hoofdkantoor een meerjaren duurzaam onderhoudsplan opgesteld, en daarmee een flinke energiebesparing gerealiseerd. Aan de hand van dit plan heeft Aegon vooruitstrevend geïnvesteerd in duurzame facilitaire voorzieningen en zo op de lange termijn flink bespaart op de energierekening, een comfortabel binnenmilieu creëert en haar CO2-uitstoot vermindert.

Het meerjaren onderhoudsplan voorziet in een langetermijnvisie waarmee binnen 8 jaar tijd de investering al terugverdiend is.

Proces
Het meerjaren duurzaam onderhoudsplan is opgesteld aan de hand van een grondige inspectie van de huidige facilitaire voorzieningen en een advies waarin kansrijke investeringsmogelijkheden geïdentificeerd zijn. Er is gelet op het energieverbruik, de verwachtte energiebesparing, energieprijs, economische levensduur, en het beoogde resultaat.

Aan de hand van dit advies, zijn er in het meerjaren duurzaam onderhoudsplan grotere en kleinere aanpassingen geformuleerd die bij moesten dragen aan de vermindering van het energiegebruik.

Techniek
Alle vergaderzalen zijn bijvoorbeeld uitgerust met een verwarm- en koelplafond, met detectiesensoren wat een besparing van 5% procent oplevert. Doordat elk kantoor zijn eigen thermostaat heeft, kan de temperatuur per kantoor aangepast worden, wat goed is voor een besparing van 10%. Lichtintensiteit sensoren in de bureaulampen besparen 20%. Het server koelsysteem is vervroegd vervangen door free cooling systeem waar de omgevingslucht in eerste instantie gebruikt wordt om de server af te koelen, resulterend in een besparing van 40%. Er werd al langer gebruik gemaakt van driedubbele beglazing, maar een overweging voor de toekomst is om zonnecellen in de ramen te verwerken om energie op te wekken.

Aegon heeft een behoorlijke investering gedaan (zo’n € 450.000,-), die zichzelf in 8 jaar terugverdiend en die na die 8 jaar nog steeds een flinke energiebesparing oplevert. Op deze manier is waarde toegevoegd aan het gebouw, maar ook het ziekteverzuim verlaagt en de arbeidsproductiviteit verhoogt.

Kenmerken

Aantal m2 vloeroppervlak in project

24000

Projecttype

Kantoor - Renovatie & onderhoud

Beschrijving concept

Verwarm- en koelplafond, free cooling system voor serverkoeling, detectiesensoren voor verlichting en driedubbele beglazing.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Du Prie
Opdrachtgever: Aegon
Architect: OTH Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Kilmade

Media
 

Links

Meer informatie

Filmpje: Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan

 

 

Service menu right