Appartementen De Trip Utrecht, Utrecht

Meer artikelen

Omschrijving

Een combinatie van WKO en Zon-PV zorgt voor een zeer lage EPC van 0,14 in de startersappartementen in het project De Trip in Utrecht. Door in de aanbesteding ook het onderhoud voor 20 jaar mee te nemen heeft het project ook het BREEAM “Very Good” uitgereikt gekregen. 
 
 
Culturele hotspot
Op het terrein Rotsoord in de wijk Tolsteeg in Utrecht is het project ‘de Trip’ gerealiseerd. Het project omvat de bouw van 255 huurappartementen voor starters, bedrijfsruimte voor creatieve ondernemers, ruimte voor horeca en bijbehorende parkeervoorzieningen. Door de combinatie van startersappartementen en creatieve bedrijvigheid wordt een mix van stedelijkheid (formele sfeer) en creativiteit (informele sfeer) gecreëerd. Hiermee draagt het project bij aan de gemeentelijke ambitie van de gemeente Utrecht om van Rotsoord een culturele hotspot te maken.
 
WKO en combi-warmtepompen
Naast de bedrijfsruimtes zijn binnen het project drie appartementengebouwen gerealiseerd met de namen 'Briljant', 'Helling' en 'Kade'. Het grootste woongebouw ‘Briljant’ bestaat uit 157 appartementen, gelegen rond een centraal binnenplein. Het energieconcept bestaat uit een centrale WKO-installatie en een centraal opgestelde combi-warmtepomp. In combinatie met vloer- en wandverwarming worden alle ruimten voorzien van warmte en koude. De woningen hebben allen een individuele warmtapwaterbereiding. Alle daken zijn voorzien van PV-cellen. Alle maatregelen bij elkaar bezien levert dit uiteindelijk een zeer lage EPC voor het project op van 0,14.
 
Van BREEAM-“Good” naar “Very Good”
Opdrachtgever voor De Trip is Jebber. Jebber ontwikkelt, verhuurt en beheert starterswoningen met name in de stad Utrecht. Tijdens de aanbesteding moesten aanbieders minimaal voldoen aan BREEAM-score Good, inclusief de energievoorziening. Met een EPC-score van 0,14 en een BREEAM-score die op aspecten richting de Very Good ging, is de opdracht gegund aan Com4Trip. Bij de definitieve contractvorming zijn opdrachtgever en opdrachtnemer de ambitie ‘Very Good’ overeengekomen. Het project heeft in 2014 het BREEAM-ontwerpcertificaat 'Very Good' behaald.
 
Design Build and Maintain
De combinatie COM4Trip bestaat uit Boele & Van Eesteren, Klimaatgarant, Giesbers & Van der Graaf en VolkerWessels Vastgoedbeheer. Behalve de realisatie zorgt de combinatie ook gedurende 20 jaar voor het onderhoud van het project en de levering en exploitatie van een duurzaam warmteconcept. De combinatie heeft een Energie Exploitatie De Trip opgericht. Deze BV draagt zorg voor het ontwerp, de aanleg en 20 jaar exploitatie met een gegarandeerd maximaal energieverbruik.
 
Het bouwkundig ontwerp voor de Trip is gemaakt door VMX Architects. Voor het in kaart brengen van de wensen van starters en ondernemers is actief met hen samengewerkt.
 
DGMR maakt deel uit van het bouwteam en heeft het team begeleid op weg naar het BREEAM-certificaat. Hierbij hebben zij de plannen regelmatig getoetst en het team gevraagd en ongevraagd geadviseerd.
 
Lagere energiekosten voor bewoners
In de informatie die voor bewoners op de website van de combinatie is gezet valt te lezen dat het energiezuinige en duurzame ontwerp van De Trip vanaf de start tot lagere kosten voor de bewoner leidt. Het voordeel stijgt naarmate de gasprijs stijgt.
 
“De bewoners van De Trip betalen relatief veel vastrecht en vrijwel geen variabele kosten. De kosten voor verwarming en koeling worden omgeslagen per m2 vloeroppervlak. De bewoners betalen met elkaar het verlies aan warmte door de schil. Hiermee wordt voorkomen dat extreme verschillen in stookkosten ontstaan doordat een bewoner die 22°C wenst meerdere omliggende appartementen op temperatuur houdt, die bijv. 20°C wensen. Deze vaste kosten zijn echter veel lager dan een CV of Stadsverwarmingssysteem.
 
Het variabele deel van de energiekosten is met 47% veel lager dan bij traditionele systemen. Daardoor is ook het risico op stijging van de kosten op termijn veel lager. In de afgelopen 20 jaar was de stijging van de gaskosten gemiddeld 6,8% per jaar. Bij een gematigd scenario van 5% per jaar bij 2% stijging van de inflatie groeit het verschil in kosten ten faveure van de bewoners van De Trip.
 
De energiekosten voor de centrale warmtepomp worden door de opdrachtnemer als onderdeel van het contract betaald. Eventuele tegenvallers kunnen niet bij de bewoners in rekening worden gebracht. De opbrengst van de PV panelen wordt verrekend met het energiegebruik voor tapwater. Indien de opbrengst van de PV panelen zou tegenvallen, krijgen de bewoners hiervoor compensatie. De WTW units gebruiken in de meest gebruikte laagstand slechts 13 Watt. Het verwachte verbruik van de units ligt op 140 Watt per jaar, Alle bewoners krijgen een voucher voor LED lampen; hiermee wordt het verbruik voor verlichting veel lager.

Kenmerken

Aantal woningen in project

157

Projecttype

Galerijwoning - nieuwbouw

Energievoorziening

Collectief op bouwblokniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 42 m²
- aantal bouwlagen: 9 bouwlagen
- oriëntatie: niet zongericht

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,42 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,4 W/m2K
- U-waarde deuren : 1,4 W/m2K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 5 m².K/W
- Rc-waarde dak : 7,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 3,5 m².K/W
- ZTA: 0,5


Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: WKO (Warmte Koude Opslag)
- PV: 710 m2
- type ventilatie: mechanische aan- en afvoer
- regeling ventilatie: ongestuurd
- koeling: hoog temperatuur koeling

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 38,4 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 34,2 (25)
Percentage hernieuwbare energie: 63 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m²/jr): onbekend

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm:
- Bouwteam
- Design, Build, Maintain

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Com4Trip
Opdrachtgever: Jebber
Architect: VMX Architecten / van Wilsum van Loon
Installatietechnische en/of energetischadviseur: DGMR / Klimaatgarant

Media

De Trip

Energieconcept Bron: Nieman

Afbeeldingen

Boele & van Eesteren - De Trip Utecht

Links

Service menu right