Appartementen @Home Amstelkwartier Amsterdam, Noord-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Ongeveer 2000 zonnepanelen op het dak en op de prefab betongevels en het gebruik van restwarmte vormen de hoofdingrediënten voor de realisatie van een energieneutrale woontoren in het Amstelkwartier in Amsterdam.

@Home Amstelkwartier
De 73 meter hoge woontoren in de nieuwe stadswijk Amstelkwartier is een ontwikkeling van Lingotto, APF International en bouwbedrijf Hurks . De toren heeft een EPC van 0,0. De toren bestaat uit circa 160 twee en driekamer huurwoningen met een huur tot maximaal € 900,-, en een plint met commerciële ruimten. De woningen zijn uitgevoerd met een balkon of loggia als buitenruimte. Iedere woning heeft een eigen separate bergruimte. De toren is een belegging van het Amvest Residential Core Fund.
 
EPC = 0
De woontoren is opgetrokken uit prefab beton. Met een RC-waarde van de gevel van 6 en glas met een U-waarde van 0,9 is de schil goed geïsoleerd. Er wordt vloerverwarming toegepast en warmte wordt teruggewonnen uit douchewater. De warmte die dan nog nodig is wordt geleverd via een aansluiting op het stadsverwarmingsnet. Voor het stadsverwarmingssysteem is door de gemeente Amsterdam een kwaliteitsverklaring ten aanzien van het rendement van 1,65 afgegeven. Een gunstige waardering die volgens de betrokken partijen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de EPC.
Meest in het oog springend is het grote aantal van tweeduizend zonnepanelen tegen de gevel en op het dak. Dat komt gemiddeld neer op zo’n twaalf panelen per woning. Gezamenlijk nemen ze het complete gebouwgebonden stroomgebruik voor hun rekening. Op het dak van de toren en de laagbouw is plek voor zo’n 350 panelen. Die worden onder de juiste hellingshoek met de optimale noord-zuid oriëntatie neergezet.
 
Vereenvoudigde tender en gefaseerde contractvorm
In de zomer van 2013 heeft Projectbureau Oost van de Gemeente Amsterdam een tender voor de ontwikkeling van een woontoren in het Amstelkwartier uitgeschreven.
De gemeente heeft de ingediende plannen ‘slechts’ beoordeeld op twee criteria: de prijs en de energiezuinigheid van het gebouw. Het winnende consortium scoorde op beide criteria het beste. @Home Amstelkwartier is een gezamenlijke ontwikkeling van Hurks, Lingotto en APF International. Het ontwerp is van Mecanoo; Innax heeft als duurzaamheidsadviseur de partijen begeleid bij het bereiken van energieneutraliteit.
 
De gemeente heeft voor deze tender een nieuwe werkwijze gehanteerd. Naast het hanteren van slechts twee gunningscriteria, is ook gekozen voor een gefaseerde contractvorm. Met het ondertekenen van de optieovereenkomst verwerft de ontwikkelaar enkel het exclusieve recht tot grondafname. Vervolgens krijgt hij nog tijd om het plan verder uit te werken en daarna over te gaan tot definitieve grondafname. Hiermee wordt het risico van een dergelijke ontwikkeling, zowel voor de ontwikkelaar als de gemeente, ingeperkt.
 
Technische puzzel
Het onderbrengen van alle zonnepanelen is volgens Hurks een lastige klus. Architect Mecanoo moest creatief schuiven met balkons, gemetselde geveldelen en plattegronden om alle pv-panelen kwijt te kunnen en ze fraai te integreren in het gevelontwerp. De zonnepanelen worden achteraf tegen de gevel gemonteerd, de montagerails hiervoor zijn in de betonfabriek al wel in de sandwichpanelen aangebracht. Daardoor kunnen de panelen gemakkelijk vanaf hefsteigers worden geplaatst. Onderhoud kan vanuit de glazenwasinstallatie plaatsvinden. Onderdelen met een kortere levensduur, zoals de omvormers, zijn op gemakkelijk bereikbare plaatsen in het complex aangebracht, zodat ze zonder ingewikkelde hulpmiddelen na een jaar of tien kunnen worden vervangen.
 
Toezicht tijdens bouw
Tijdens de bouw ziet de gemeente Amsterdam toe op het realiseren van de duurzaamheidsambities. Aan duurzaamheidsadviseur Innax gevraagd om op verschillende momenten de bouw te toetsen of het einddoel, een EPC van 0,0, uiteindelijk gerealiseerd wordt.
 
Energie BV
Innax is binnen het consortium verantwoordelijk voor het Design, Build, Finance, Maintain & Energy-Operate van het energieconcept. Dit houdt in dat Innax financiert en eindverantwoordelijk is voor het ontwerp, de realisatie, turnkey oplevering en het onderhoud van de duurzame energie-installaties. Een door Innax opgerichte Energie B.V. is belast met het beheer van de installatie en levering van energie.
 
Over ZEN
ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. We gaan voor tevreden bewoners door extreem goed te letten op wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit én uiteraard betaalbaarheid. De vraag is: weten we wat de bewoner wil? Kunnen we technische hoogstandjes matchen met klantverlangens? Kunnen we woonplezier en -comfort verhogen en tegelijk de energierekening verlagen? En hoe doen we dat? Dat is de hamvraag
 
Woningbouwproject vanuit het ZEN programma
 

Kenmerken

Aantal woningen in project

160

Projecttype

Nieuwbouw woningbouw
appartementencomplex- nieuwbouw

Stichtingskosten 

ca € 23.500.000,-

Energievoorziening

Gebouw

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 57 m²
- aantal bouwlagen: 22
- oriëntatie: Zuid

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,5 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,9 W/m²K
- U-waarde deuren : 1.65 W/m²K
- gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 6,0 m².K/W
- Rc-waarde dak : 8,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 5,0 m².K/W
- ZTA-waarde glas: 0,6

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: externe warmtelevering
- PV dak: 283 stuks, 210 Wp/m2 
- PV gevel: 1330 stuks, 160 Wp/m2
- type ventilatie: mechanische ventilatie
- regeling ventilatie: CO2-sturing in woonkamer en open keuken
- koeling: geen
- overige energiemaatregelen: warmteterugwinning douchewater
- raamtype: triple glas

Overig

- Monitoring bewoningsfase

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)

Energiebehoefte (kWh/m².jr): 37,9 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 21,4 (25)
Percentage hernieuwbare energie: 74% (50%)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m²/jr): onbekend

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Lingotto / Hurks Bouw / APF International
Opdrachtgever: Projectbureau Oost Amsterdam
Architect: Mecanoo
Bouwer: Hurks bouw
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Innax

Media

20141110_A609_Beeld3-mail.jpg20141110_A609_Beeld1-mail.jpg20141110_A609_Beeld2-mail.jpg20141110_A609_Beeld4-mail.jpg

Amstelkwartier

 

Energieconcept Bron: Nieman

Afbeeldingen

Lingotto - @Home Amstelkwartier

Links

Service menu right