Basisschool Hart van Oijen #Top 15 Oijen, Noord-Brabant

Meer artikelen

Omschrijving

In Oijen is een energieleverend schoolgebouw gerealiseerd. In het energieconcept voor basisschool De Kleine Weide zijn diverse technieken geïmplementeerd. Hierdoor is een significante reductie in zowel energieverbruik als CO2-emissie bereikt, evenals een gezond binnenklimaat.

Projectsamenvatting

De energieneutrale basisschool De Kleine Weide is onderdeel van het project ‘Hart van Oijen’. In het centrum van Oijen is een multifunctioneel gebouw gerealiseerd, bestaande uit een basisschool, multifunctionele accommodatie en woningbouw. De kracht van dit project zit niet zozeer in één speciale techniek maar juist in de koppeling van diverse bestaande technieken. De ambitie luidde om een energieleverende basisschool te realiseren met een klasse A binnenklimaat van het Programma van Eisen ­Frisse Scholen, waarbij het gebouw meer energie oplevert dan verbruikt voor verwarming, koeling, ventilatie en verlichting. Momenteel vindt er een monitoring plaats van de installatieonderdelen en gebouwresultaten.  

Samenwerkingsverband
Bij het ontwerp, bouw en de exploitatie van de energieneutrale basisschool waren vijf partijen betrokken. Samen beschikken de partijen over grote expertise op het gebied van bouwen en energietechniek. Ook is tijdens de ontwikkeling en bouw van het project nauw samengewerkt met TNO, TUE en de Installatie Advies Groep.

Maatregelen
In het project is een significante reductie in zowel energieverbruik als CO2-emissie bereikt, als ook een gezond binnenklimaat. Hiervoor zijn in het energieconcept de diverse technieken geïmplementeerd, waaronder:
  • duurzame materialen
  • een houtpellet gestookte bioketel (150 kW)
  • accoya kozijnen met drielaagsglas
  • 536 zonnepanelen
  • 10 m² zonnecollectoren
  • lage temperatuurverwarming (LTV)
  • een goede schilisolatie
  • optimale ventilatietechniek met per ruimte een CO2-opnemer
NESK project
Basisschool Hart van Oijen is een voorbeeldproject voor het Unieke Kansen Programma 'Naar Energiezuinige Scholen en Kantoren' (UKP NESK), een subsidieregeling. Deze overheidssubsidie is in 2010 aan projecten gegeven die zich onderscheiden door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties in de bouwkolom. De projecten moeten bovendien een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere partijen in de markt.

Kenmerken

Aantal vloeroppervlakte

1.575  m2

Projecttype

Onderwijs - nieuwbouw
Multifunctioneel - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Energievoorziening
- Schaal energievoorziening:Houtpellet gestookte bioketel (pellet), duurzame materialen, accoya kozijnen met drielaagsglas, 536 zonnepanelen, 10 m² zonnecollectoren, Lage temperatuurverwarming (LTV), goede schilisolatie, optimaal ventilatietechniek met per ruimte  een CO² -opnemer.
- Energielevering: elektriciteit
- De gerealiseerde energiebesparing is substantieel verbeterd. Bij de aanvraag van de UKP subsidie was de doelstelling 0,4. Uiteindelijk is de EPC -0,70.
 
Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,10 dm3/s.m2
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,8 W/m2.K
- U-waarde deuren: onbekend
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen: 6,0 m2.K/W
- Rc-waarde dak: 6,0 m2.K/W
- Rc-waarde klimaatscheidende of bg vloer: 6,0 m2.K/W
- Type zonwering: onbekend
 
Installatietechnische kenmerken
- biomassa - ketel
- Duurzame energiebronnen: 536 m2 PV cellen
- Koeling: 18 MJ/m2
- Ventilatoren: 35 MJ/m2
- ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal
- systeemvariant D5a CO2-sturing met 2 of meer zones
- Verwarming: 73 MJ/m2
- Warm tapwater: 12 MJ/m2
- Verlichting: 89 MJ/m2

Monitoring

Monitoring NESK door RVO.nl

Geleerde lessen

UKP NESK project. UKP NESK is een afkorting van Unieke Kansen Programma 'Naar energieneutrale scholen en kantoren', een subsidieregeling. Deze subsidie van de overheid is in 2010 aan projecten gegeven die zich onderscheiden door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties in de bouwkolom. De projecten moeten bovendien een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere partijen in de markt.

BENG indicatoren

Energiebehoefte (kWh/m².jr): 43,4 (<50)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): -31,6 (<60)
Percentage hernieuwbare energie: 141% (>50%)

 

Betrokkenen

Projectontwikkelaar: Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV
Opdrachtgever: Gemeente Oss, Filios Scholengroep
Architect: André van de Ven Architecten BV BNA
Aannemer: Bouwbedrijf Van der Maazen BV
Installaties: Van der Maazen Energie BV

 

Media

Hart van Oijen

Hart van Oijen

Hart van Oijen

Hart van Oijen

 

Links

Meer informatie

- van de ven architecten

Hart van Oijen staat bovenaan de Top15 energiezuinige scholen 2016!
http://www.rvo.nl/file/top-15-energiezuinige-scholen-onderzoeksrapport-2016pdf

Service menu right