Bewoners Advies Groepen woningcorporatie Nijestee Groningen, Groningen

Meer artikelen

Omschrijving

Huurders hebben recht op zeggenschap bij hun wooncorporatie. Maar wie wil er tijd stoppen in een huurdersvereniging? De Groningse woningcorporatie Nijestee vond een alternatieve, toegankelijke overlegvorm en kreeg bruikbare adviezen voor duurzaam beleid.

Projectsamenvatting

Woningcorporatie Nijestee uit Groningen wil zijn woningen betaalbaar verduurzamen. De corporatie wil daarvoor de steun van de huurders. Sterker nog, de woningcorporatie zou graag zien dat huurders bijdragen aan die strategie. Maar het is lastig om hen te betrekken bij het beleid. Huurdersverenigingen kampen vooral met leegloop. Het staat huurders tegen om zich langdurig te binden aan een overlegorgaan. De Groningse woningcorporatie vond een oplossing in tijdelijke Bewoners Advies Groepen.

Representatieve vertegenwoordiging
Een Bewoners Advies Groep bestaat uit zo’n 15 vrijwilligers die zich eenmalig buigen over een bepaald thema dat de woningcorporatie raakt. De deelnemers zijn (telefonisch) uitgenodigd, na een eerdere voorselectie uit het huurdersbestand. Bij de selectie zoekt verhuurder Nijestee naar representatieve vertegenwoordiging en kijkt bijvoorbeeld naar adres, leeftijd en gezinssamenstelling.

Haalbare oplossingen
Slechts een introductieavond en 4 overlegavonden van elk 2 uur zijn nodig om de huurders een advies te laten formuleren. Nijestee regelt een vergaderruimte, een onafhankelijk voorzitter, een notulist en eventueel een deskundige voor inhoudelijke vragen. Verder blijft de woningcorporatie afzijdig, maar dat weerhoudt de groepsleden er niet van om vooral haalbare oplossingen te zoeken. Bij het thema ‘Duurzaamheid en Betaalbaarheid’ bespraken de bewoners eigen financiële bijdragen, energiebewust gedrag en voordelen van grootschalige aanpak.

Toegankelijk en snel overleg
Dit overlegmodel is toegankelijk voor een nieuwe groep bewoners en laat zich snel organiseren; binnen een paar weken kun je de bijeenkomsten starten. De totale looptijd van de procedure is zo’n 2 maanden en eindigt met een uitsluitsel van Nijestee over ieder adviespunt. De samenwerking tussen bewoners en verhuurder versterkt het draagvlak voor het beleid. Zo vielen ook de plannen om komende jaren tientallen miljoenen euro’s extra te investeren in verduurzaming van de bestaande woonvoorraad, in goede aarde.

Kenmerken

Projecttype

Galerijwoning - Renovatie & onderhoud
Hoekwoning - Renovatie & onderhoud
Portiekwoning - Renovatie & onderhoud
Rijwoning - Renovatie & onderhoud
Vrijstaand - Renovatie & onderhoud

Beschrijving concept

Samenwerking bewoners en verhuurder, formuleren advies, tijdelijk overlegorgaan huurders, Bewoners Advies Groep (BAG), representatieve vertegenwoordiging, betaalbare duurzaamheid.

Geleerde lessen

- De Bewoners Advies Groep is voor woningcorporaties een doeltreffende manier om bewoners bij beleid te betrekken en draagvlak voor de gekozen koers te krijgen. Het overleg is snel te organiseren en kan binnen twee maanden in een bruikbaar advies resulteren.
- De drempel voor deelname is laag door de korte looptijd en persoonlijke benadering. Bovendien bereikt deze overlegvorm een nieuwe groep bewoners.
- Regie van de Bewoners Advies Groep door de woningcorporatie blijkt niet nodig om deelnemers haalbare oplossingen te laten formuleren. De verhuurder kan zich beperken tot faciliteren van de groep.
- Het aanstellen van een externe, onafhankelijke voorzitter is essentieel voor succes. Zo krijgen deelnemers niet het idee dat de verhuurder de uitkomsten van het overleg wil sturen. Verder zorgt de woningcorporatie voor vergaderruimte, een notulist en eventueel een deskundige voor inhoudelijke vragen. Daarvoor werkt Nijestee samen met adviseurs van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA). Het WKA biedt opgedane kennis en ervaring met deze vorm van bewonersparticipatie graag aan andere woningcorporaties aan.
- Om huurders geïnteresseerd te krijgen in een Bewoners Advies Groep, moet je mensen opzoeken of bellen. Daarbij is het aan te raden om hen kort voor het overleg aan de eerste bijeenkomst te herinneren.

Betrokkenen

Opdrachtgever: Nijestee

Media

Links

Meer informatie

Factsheet Nijestee

Nijestee

Service menu right