Brabantwoningen St. Oedenrode, Noord-Brabant

Meer artikelen

Omschrijving

Met een sterke focus op ecologisch en biologisch bouwen zijn woningen gerealiseerd met een negatieve EPC en een lage kostprijs.

Projectsamenvatting

Vier Brabantse gemeenten, vier Brabantse corporaties, en de Provincie Noord-Brabant hebben het initiatief genomen om samen een programma van eisen te ontwikkelen voor de ‘Brabantwoning’. Het uitgangspunt hierbij was een betaalbare, energieneutrale, en gezonde woning voor de regio Brabant. Belangrijk voor de Brabantwoning is dat de kosten passen in de reguliere budgetten van woningcorporaties. In St.-Oedenrode zijn de eerste 27 Brabantwoningen gerealiseerd. Deze zijn gedeeltelijk voor de sociale huursector bedoeld en gedeeltelijk voor het lage segment in de koopsector.

Randvoorwaarden
Bij het ontwikkelen van het concept is uitgegaan dat "de woning energiezuinig is en tevens geluidarm, met gezonde lucht, en qua functioneren goed te begrijpen voor de bewoners". Een belangrijk onderdeel van de integrale ontwerpvisie is de keuze voor natuurlijke toevoer van ventilatielucht via roosters in de gevel. Ook het gebruik van natuurlijke en ecologische materialen past in de integrale ontwerpvisie van de woning.

Passieve technieken
De Brabantwoning heeft een goed geïsoleerde bouwkundige schil met hoge isolatiewaarden en drielaagsglas. Ook de scheidingsmuur naar de buren is geïsoleerd. Om opwarming in de zomer tegen te gaan is sedum toegepast op een deel van het dak en heeft de woning veel thermische massa. Daarnaast zijn er inbraakvrije voorzieningen met een regensensor in het dak toegepast om de woning ook ’s nachts en bij afwezigheid goed te kunnen spuien.

Opwekking
Om het energieverlies door ventileren te minimaliseren, wordt warmte teruggewonnen uit de afvoerlucht met een warmtepompboiler. De warmtepomp zorgt voor verwarming van de woning en van het warm tapwater. Hiervoor zijn tevens zonneboilers geplaatst. Om het energiegebruik voor het huis, inclusief de gebruikersenergie te compenseren, is een zeer grote hoeveelheid PV-panelen op het dak geplaatst. Hiermee wordt daadwerkelijk een energieneutraal huis gerealiseerd.

Betaalbaar
De kosten van de woning worden onder andere laag gehouden door een korte bouwtijd en maximaal gebruik van prefab-onderdelen. De vier reeds ontwikkelde varianten variëren in oppervlakte (bvo) van 100 m2 tot 151 m2 en in prijs van 179.000 tot 235.500 euro (grond-, bouw- en overige kosten).

De bij dit project vermelde EPC-waarde is (her)berekend volgens de EPG-norm (NEN 7120).

Kenmerken

Aantal woningen in project

27

Projecttype

Hoekwoning - nieuwbouw
Rijwoning - nieuwbouw

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 98,35 m²
- aantal bouwlagen: 2
- oriëntatie: zongericht

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,3 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,8
- U-waarde deuren : 2,0
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 8,0 m².K/W
- Rc-waarde dak : 8,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 5,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: HR-(gas)combi + zon thermisch / Hybride:
lucht/water warmtepomp + CV-(gas)combi
- zonneboiler: 4,6 m²
- PV: 29 m²
- type ventilatie: natuurlijk aan, mechanisch af
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: natuurlijke (zomer)nachtventilatie, spuivoorziening in dak

Overige energiemaatregelen:
- hotfill aansluiting
- automatische zonwering
- ecologisch ontwerp/materialisatie
- LTV
- douchewater-WTW

Geleerde lessen

Bouworganisatie
Traditioneel

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: bouwbedrijf van de Ven/ AGO installatietechniek
Opdrachtgever: Wovesto, provincie Noord-Brabant
Architect: ArchiService
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Sineff / Adviesbureau Crone

Media

brabantwoning


 

Links

Service menu right