CBW-Mitex hoofdkantoor Zeist, Utrecht

Meer artikelen

Omschrijving

Prestatiecontract geleverd door Kropman en Octalix zorgt voor een gegarandeerd energieneutraal kantoor.

Projectsamenvatting

CBW-Mitex (sinds mei 2013: Inretail) de vereniging van 17.000 CBW-erkende woonwinkels, ontwikkelt een duurzaam nieuw hoofdkantoor van 2.100 m2. De doelstelling is een gegarandeerd energieneutraal kantoor. CBW-MITEX en Kropman/Octalix hebben hiervoor een bijzonder, prestatiegericht contract afgesloten. Op basis van een bonus-malusregeling zullen energieverbruik, onderhoudskosten en tevredenheid over binnenklimaat ook in de gebruiksfase van het gebouw worden gehonoreerd.

Duurzame materialen
Architectenbureau Rau (zie ook het project ‘WNF-hoofdkantoor’) past waar mogelijk duurzame C2C-gecertificeerde bouwproducten en C2C-materiaal (interieur en inrichting) toe die recyclebaar en makkelijk demonteerbaar zijn. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van daglicht, aangevuld met slimme regelingen voor kunstlicht. Het kunstlichtgebruik zal beperkt worden tot 8 kWhe/m2/j; in de verkeersruimtes komt LED-verlichting. Er is gekozen voor hoogwaardige isolatie (Rc=5), ventilatie met warmteterugwinning, deels buitenzonwering met vaste kappen en verder schakelende lamellen tussen de drievoudige beglazing.

Energiezuil
Het energiemanagementsysteem van Kropman/Octalix regelt (afhankelijk van de aanwezigheid en de hoeveelheid mensen) automatisch de ventilatie, temperatuurregeling en verlichting in het gebouw. Waar niemand aanwezig is, wordt niet verwarmd, verlicht of geventileerd. Alleen door dit energiemanagementsysteem kan de jaarlijkse energiebehoefte al met 40% gereduceerd worden.
Innovatief in dit project is ook het concept Energiezuil met MyWorkplace op de werkplek van Octolix. Zo kan iedere werknemer zelf draadloos en vanaf de werkplek het binnenklimaat instellen.

Serverwarmte gebruikt
Lagetemperatuurverwarming in de vorm van betonkernactivering en hoogtemperatuur koeling zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. Verder is er warmte- en koudeopslag in de bodem via gesloten (verticale en horizontale) bodemwisselaars, een elektrische warmtepomp en zonnecellen. De warmte uit de ict-servers wordt teruggewonnen. Er komt een draadloze WiFi-infrastructuur met energysavers op alle apparatuur. Een monitor met aanduiding van alle energieverbruiksposten in de centrale hal geeft continu informatie over het energiegebruik.

Eventueel zonnecellen bijplaatsen
In de EPC-berekening zijn de zonnecollectoren en zon-PV nog op 0 gesteld. Maar in de eindfase (1-2 jaar na oplevering ) wordt de verdere invulling met zonnecollectoren en zon-PV afgerond op basis van het energieprestatiecontract (Energie-0 garantie). In de startfase wordt groene stroom ingekocht.
In het energieprestatiecontract is opgenomen dat gedurende het eerste exploitatiejaar na oplevering de energiemonitoring uitwijst in hoeverre er extra zonnecollectoren (basis 100 m2) en zonnecellen bijgeplaatst moeten worden (basis 500 m2 PV; optie tot maximaal 1000 m2).
Het prestatiecontract rekent elke drie maanden met de klant af op comfort en gemonitorde energieprestatie. De meerinvestering bedraagt 150 euro/m2.

 

Kenmerken

Vloeroppervlak BVO

1733 m2

Projecttype

Nieuwbouw utiliteitsbouw

Beschrijving concept

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,8 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,8 W/m2.K
- U-waarde deuren: 0,8 W/m2.K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 4,0 m².K/W
- Rc-waarde dak : 5,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 5,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- Conversie/opwekking: WP+LTV
- Opslag/buffering: WKO in open bron
- Afgifte: klimaatplafondeiland met betonkernactivering als basisvoorziening
- Regeling klimatisering: Octalix besturingssysteem zowel weer- als aanwezigheidsafhankelijk
- Koeling: vrije koeling via WKO en te openen ramen
- type ventilatie: gebalanceerd
- regeling ventilatie: op basis van aanwezigheid/CO2
- Qprimair gebouwgebonden (volgens EPC) 251 MJ/jaar/m²

Overige energiemaatregelen:
- zonwerend glas: ZTA 0,30
- feedback aan gebruiker en sturing dmv interface op desktop
- Toepassen van C2C materialen

Bouworganistatie

Design-Build-Maintain met ESCo prestatiecontract

Monitoring

Monitoring NESK door Agentschap NL. Het Octalix-systeem monitort het al het energieverbruik en koppelt dat terug naar de gebruikers door middel van een monitor met aanduiding van alle energieverbruiksposten in de centrale hal.

Geleerde lessen

UKP NESK project. UKP NESK is een afkorting van Unieke Kansen Programma 'Naar energieneutrale scholen en kantoren', een subsidieregeling. Deze subsidie van de overheid is in 2010 aan projecten gegeven die zich onderscheiden door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties in de bouwkolom. De projecten moeten bovendien een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere partijen in de markt.

Energie:

In de EPC berekening zijn de zonnecollectoren en zon-pv nog op 0 gesteld. Maar in eindfase (1-2 jaar na oplevering ) wordt de verdere invulling met zonnecollectoren en zon-pv afgerond, op basis van het energieprestatiecontract (Energie-0 garantie). In de startfase wordt met groene stroom inkoop gewerkt.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Kropman / van Driesten
Opdrachtgever: CBW-Mitex
Architect: RAU Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Kropman, Octalix

Media

Links

Service menu right