Christiaan Huygens College Eindhoven, Noord-Brabant

Meer artikelen

Omschrijving

CO2-neutrale en energieleverende VO school, onder andere door toepassing van een Energiedak.

Projectsamenvatting

Architectenbureau Thomas RAU tekende voor het ontwerp van de nieuwbouw voor het Christiaan Huygens College. Het gebouw gaat zelfs energie opleveren.

Energiedak
Mede dankzij de toepassing van het Energiedak levert het gebouw meer warmte-energie op dan de school zelf nodig heeft. Schiebroek Dakbedekkingen ontwikkelde het Energiedak in samenwerking met Volantis en de TU Eindhoven. Het gaat om een thermisch systeem waarbij de zonnecollector bestaat uit een buizenregister met warmtewisselaar dat onzichtbaar is opgenomen in het isolatiemateriaal van de dakconstructie. Daarover heen ligt een kunststof dakbedekking waarin een laag elektriciteitopwekkende PV-cellen is geïntegreerd.

WKO
Tijdens piekuren produceert dit systeem meer energie dan de school nodig heeft. Deze energie kan gebruikt worden voor de woningen en de sporthal in de nabije omgeving. Het overschot aan warmte in de zomer wordt in de grond opgeslagen. In de winter kan deze energie ter verwarming van de gebouwen weer naar boven gehaald worden (WKO). De totale gezamenlijke besparingen aan energiekosten voor de school, de woningen en de sporthal die zullen worden aangesloten op het systeem bedraagt 130.000 euro per jaar. Woningen zijn niet gerealiseerd mogelijk daarom werking van systeem suboptimaal.

Fris en energiezuinig
Daarbij moest vooral het installatieconcept anders, zo vonden zowel Martin van den Berg en Jaap van Emmerik, respectievelijk directeur en (oud-)bestuurder van het Christiaan Huygens College. Energiezuiniger én gezonder.

Op de nieuwe locatie staat de zon staat centraal bij het opwekken en verspreiden van energie. Alle warmte en koude wordt opgewekt via een collectieve warmtepomp in combinatie met een energiedak. Verwarming en koeling vindt plaats via de vloer, per ruimte is ook de voor- en nabehandeling van lucht geregeld. Dit alles zorgt voor een zeer prettig binnenklimaat. Tapwaterverwarming wordt bereikt met een gasgestookte boiler. Om de energiekosten verder te verlagen is, behalve het energiedak en warmte-koudeopslag, ook gekozen voor een zeer goed geïsoleerde gevel, en de toepassing van HR++-glas in alle ramen.


Kenmerken

Aantal m2 vloeroppervlak in project

6850

Projecttype

Onderwijs - nieuwbouw
Multifuntioneel - nieuwbouw

Energievoorziening

Collectief op bouwblokniveau

Beschrijving concept

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,625 dm³/s.m² (niet gemeten)
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 2,1
- U-waarde deuren : 2,1
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 4,5 m².K/W
- Rc-waarde dak : 4,5 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 4,5 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: warmtepomp met LTV
- afgifte dmv vloeren en lucht
- opslag/buffering: WKO in bodem
- zonneboiler: 1150 m²
- PV 875 m² (57 kWp)
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie
- regeling ventilatie: tijdsturing
- koeling: vrije koeling door bodemopslag en te openen ramen
- Qprimair gebouwgebonden (volgens EPC) 339 MJ/jaar/m²

Overige energiemaatregelen:
- automatische buitenzonwering (ook voor dakramen) en zonwerend glas
- aanwezigheidsdetectie voor verlichting
- schoolvision verlichting toegepast: verlichting voor optimale leerprestaties
- veel daglicht door zuidgeorienteerd en daklichten
- aandacht besteed aan duurzaam materiaalgebruik

Opmerking Adviesbureau Mobius:
"Het energiedak is in de berekeningen ingevoerd als zonneboiler. Dit is echter niet geheel juist. Het dak wordt gebruikt om de warme en koude bronnen te voeden. Hierdoor kan efficient verwarmd en gekoeld worden. De COP van de WP voor verwarming is conform opgave 6. Gebruikersapparatuur A++ label"

Monitoring

Er wordt gemonitoord, maar de resultaten zijn niet gepubliceerd. Tevens monitoring tbv SDE-subsidie.

Geleerde lessen

De financiering voor energiebesparing is mogelijk gemaakt door SDE-subsidie. Berekend is dat met de gekozen maatregelen een flinke energiebesparing wordt gerealiseerd. De jaarlijkse besparing voor de school is berekend op ca. € 59.000,-. Met verrekening van de extra jaarlijkse onderhoudskosten, bedraagt de terugverdientijd van de investering (na aftrek van subsidie) ca. 9 jaar

Energie:

Frisse Scholen klasse B (binnen luchtkwaliteit)

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Heijmans , Burgers Ergon , Solar Tech (energiedak)
Opdrachtgever: De Gemeente Eindhoven, Christiaan Huygens College enwoningcorporatie Trudo
Architect: Architectenbureau RAU
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Nelissen Ingenieursbureau , Volantis , TU/e

Media
 

Links

Service menu right