Cité en Inholland Rotterdam, Zuid-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Een uniek project waar restwarmte gekoppeld is aan warmtepompen en lokale energieopslag en bovendien op innovatieve wijze omgegaan wordt met de gedragscomponent van het energieverbruik.

Projectsamenvatting

Op de Kop van Zuid is met het Cité woonwerkcomplex en InHollandgebouw een innovatief project gerealiseerd waar onder andere als één van de eerste ter wereld restwarmte, warmtepompen en lokale energieopslag aan elkaar gekoppeld zijn.

Uniek energieconcept
In eerste instantie zouden conventionele koelingmachines zorgen voor de koeling van het Citécomplex. Duurzame ambities leidden echter tot een verkenning van alternatieven. Een alternatief is gevonden, namelijk verwarming en koeling van het gebouw door de benutting van restwarmte, warmtepompen en een warmte- en koudeopslag aan elkaar te koppelen, aangesloten op het stadsverwarmingsnet.

Samenwerking
Bijzonder is de samenwerking hierin met Hogeschool InHolland. Onder het Citécomplex is namelijk geen ruimte voor de warmte- en koudeopslag en deze is nu gerealiseerd onder het InHolland gebouw direct hiernaast. In tegenstelling tot het InHollandgebouw is in het Citécomplex gebruik gemaakt van betonkernactivering in zowel de woon- en werkruimtes. Deze wordt als het ware 's nachts 'geladen' met koude en warmte uit het energiesysteem om overdag het gebouw mee te verwarmen en te koelen. Daardoor kan het InHolland gebouw de capaciteit van het energiesysteem overdag gebruiken om het gebouw te verwarmen of te koelen.

Gedragsbeïnvloeding
Stadswonen heeft met het Citécomplex slim gebruik gemaakt van de toch al benodigde glasvezelkabel. Deze aansluiting is gebruikt voor aanwezigheidsdetectie waarop de ventilatie en verwarming, dan wel koeling zijn aan te passen. Gedetailleerde bemetering biedt bewoners daarnaast ook concreet inzicht in het individuele energieverbruik de invloed van hun gedrag op het energieverbruik.

Door innovatieve samenwerking, bijzondere nieuwe toepassingen van techniek, oog voor de gebruiker en financiële ondersteuning van de Provincie Zuid-Holland en Unieke Kansen Regeling van SenterNovem is hier een inspirerend project gerealiseerd.

Kenmerken

Aantal woningen in project

494

Aantal m2 vloeroppervlak in project

18000

Projecttype

Multifuntioneel - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Warmte- en koudeopslag, warmtepompen, restwarmte, betonkernactivering en aanwezigheidsdetectie.
Externe warmtelevering

Geleerde lessen

Cité en InHolland hebben voor de realisatie van het Warmte-Koudeopslag systeem samengewerkt. Door deze unieke samenwerking en durf was het mogelijk om dit innovatieve project te realiseren.

Energie:

Het koel- en verwarmingssysteem zorgen voor een besparing van 225.000 kg CO2 ten opzichte van conventionele systemen.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Stadswonen Kristal B.V.
Opdrachtgever: Woningcorporatie Stadswonen en Hogeschool InHolland
Contactpersoon: De heer W.F. van der Plas (DWA installatie- en energieadvies)
Architect: Tangram Architekten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: DWA installatie- en energieadvies

Media

Links

Service menu right