Complex De Kroon Hoogeveen, Drenthe

Meer artikelen

Omschrijving

Door grootschalige duurzame renovatie schoven woningen op van G- naar A label. Circa 60% besparing op aardgas. Nog steeds een goed voorbeeld van integrale aanpak - technisch, zowel als wat betreft het erbij betrekken van de bewoners.

Projectsamenvatting

De renovatie van Complex de Kroon was onderdeel van de totale herstructurering van de Hoogeveense wijk Krakeel. Door te kiezen voor een ingrijpende aanpak van de buitenkant van het complex, kon de uitstraling sterk verbeterd worden en tegelijkertijd isolatie worden aangebracht.

Relatief geringe meerkosten
De aanpak bestond uit het toepassen van verschillende gevels en gevelonderdelen, zoals erkers en luifels, en een gevarieerd kleurgebruik. Hierdoor sluiten de woningen beter aan op het straatbeeld en bij de aanpalende nieuwbouw. Omdat alle gevels vervangen werden, kon er gemakkelijk HR++-glas en extra isolatie aangebracht worden. De energiebesparende maatregelen zijn voor alle woonblokken hetzelfde, ongeacht de ligging ten opzichte van de zon. De woningen zijn voorzien van een zonnecollector met aansluiting op een Zonnegascombi, 6 PV-panelen met teruglevering aan elektriciteitsnet, nieuwe radiatoren en ventilatie met mechanische afzuiging.

Geen huurverhoging
Door al vanaf het begin de CO2-reductie in de plannen mee te nemen, zijn de opbrengsten hoog (60% reductie) bij relatief geringe meerkosten van de investering. De kosten per woning waren € 77.143 exclusief BTW. Bewoners en bewonerscommissie zijn vanaf het begin bij het project betrokken. Het woontechnische deel leverde weinig discussie op, maar slechts weinig bewoners waren bereid om € 45 directe huurverhoging te betalen. Uiteindelijk is deze verhoging komen te vervallen. Om het plan kostendekkend te krijgen, worden bij mutatie de huren opgetrokken naar de streefhuur en zijn er woningen verkocht.

Klanttevredenheidsonderzoek
De communicatie verliep via de bewonerscommissie, voorlichtingsavonden en het WOP-café (WOP staat voor Wijk Ontwikkelings Plan). Tijdens de bouw werd elke week spreekuur gehouden in een modelwoning. De waardering van de bewoners over de genomen maatregelen, in het bijzonder de energiebesparende maatregelen, wordt gemeten in een klanttevredenheidsonderzoek.

Kenmerken

Aantal woningen in project

126

Projecttype

Rijwoning - Renovatie & onderhoud

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Zonnecollector met aansluiting op Zonnegascombi, 6 PV-panelen met teruglevering aan elektriciteitsnet; nieuwe radiatoren; ventilatie: mechanische afzuiging; HR++-glas, extra isolatie.

Monitoring

De waardering van de bewoners over de energiebesparende maatregelen wordt gemeten in een klanttevredenheidsonderzoek. Het project is geëvalueerd voor de rapportage 'succesfactoren van energiezuinige woningbouw' van RVO.nl Zie ook Schatgraven onderzoek bij de links.

Geleerde lessen

In opdracht van RVO.nl (destijds Agentschap NL) zijn 32 projecten geselecteerd en geëvalueerd. Het gaat hier om nieuwbouw- en renovatieprojecten die tussen circa 1995 en 2003 zijn gerealiseerd. Deze projecten zijn bezocht en opdrachtgevers en bewoners zijn geïnterviewd. Daarnaast zijn er bij 17 projecten tevredenheidenquêtes afgenomen bij bewoners. Deze inspanning resulteert in 32 projectverslagen, die bestaan uit een gestandaardiseerde projectbeschrijving, een evaluatie op basis van interviews en projectbezoek, een analyse en bij 17 projecten het resultaat van de bewonersenquête. De algemene conclusies van dit rapport zijn op basis van deze projectverslagen getrokken. Zie Schatgraven bij links.

Energie:

Ca. 60% besparing aardgas, van Label G naar A.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Bouwbedrijf Visscher
Opdrachtgever: Woonconcept, Meppel
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Invent

Media

Links

Service menu right