De Elementen / Terras aan de Maas Spijkenisse, Zuid-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Vroegtijdige samenwerking tussen de betrokken partijen leidt tot de toepassing van duurzame energieopties in hoogbouw.

Projectsamenvatting

Terras aan de Maas is een project van 384 woningen en 3.050 m2 utiliteitsbouw. Vanaf de eerste fase ontwikkelen de partners samen de plannen. Op 30 juni 2010 is de eerste paal geslagen. De bouw duurt tot voorjaar 2013. De EPC van de appartementen is 0.52 (35% onder de norm) en Q/Q-waarde (totale gebouw) 0.65 (tevens 35% onder de norm van 1.0).

Een duurzaam energiesysteem in hoogbouw vraagt veel innovatieve oplossingen. De partners experimenteren bijvoorbeeld met hoe in hoogbouwprojecten een warmte-koude-opslagsysteem een pieklastsysteem kan worden ingericht.
In het Terras aan de Maas worden, naast koop- en huurappartementen, ook levensloopbestendig woningen van zorginstelling Humanitas ondergebracht.

Al in een vroeg stadium heeft de gemeente naast de ontwikkelaar ook het energiebedrijf, het ontwerpbureau, het ingenieursbureau en de installatieadviseurs betrokken. De partijen hebben samen de mogelijkheden verkend. Zo hebben deze partijen de tijd de plannen te ontwikkelen en samen waar nodig aan te passen. Door na elke ontwerpfase te toetsen worden de duurzaamheidsambities bewaakt. Beleidsmedewerkers van de gemeente zorgen voor borging en het verspreiden van kennis en ervaring.

Kenmerken

Aantal woningen in project

384

Aantal m2 vloeroppervlak in project

3050

Projecttype

Nieuwbouw

Energievoorziening

Collectief op bouwblokniveau

Monitoring

Het kennis- en leertraject richt zich op proces en techniek. Bij beiden gaat om het opdoen van ervaringen met innovaties die al wel op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar nog niet marktbreed worden toegepast.Om een duidelijk beeld van de opgedane ervaring te krijgen vraagt BZK aan Agentschap NL om de voortgang bij de verschillende excellente gebieden te volgen.

Geleerde lessen

Excellent gebied: De excellente gebieden vormen een onderdeel van het Lente Akkoord. Binnen de excellente gebieden wordt in meer grootschalige nieuwbouwsituaties kennis en ervaring opgedaan met energiezuinig bouwen. Dit soort kennis is nodig om de in het Lente Akkoord genoemde landelijke aanscherpingen in 2011 en 2015 mogelijk te maken. Het kennis- en leertraject heeft zowel betrekking op de woning- als utiliteitsbouwopgaven binnen de excellente gebieden. Binnen het kennis- en leertraject wordt aandacht besteed aan zowel procesmatige, financiële als technologische innovaties.

Energie:

EPC appartementen 0.52 (35% onder de norm) en Q/Q-waarde (totale gebouw) 0.65 (tevens 35% onder de norm van 1.0).

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: VORM Ontwikkeling BV
Opdrachtgever: Gemeente Spijkernisse
Contactpersoon: Thomas de Jong tel. 088-6022738
Architect: DAM Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Spindler Installatietechniek BV en Installatieadviseur Peutz BV

Media
 

Links

Service menu right