De Rijtse Vennen Deurne Deurne, Noord-Brabant

Meer artikelen

Omschrijving

De gemeente neemt een centrale rol in bij de ontwikkeling van deze wijk. Zij stelt een aantal eisen vast, maar verkent in samenwerking met de verschillende partijen hoe dit project gerealiseerd kan worden.

Projectsamenvatting

De gemeente Deurne heeft voor de ontwikkeling van de Rijtse Vennen een centrale rol ingenomen om deze wijk tot een duurzame wijk te laten uitgroeien. Dit steeds in samenspraak met de vele betrokkenen bij het project.

GPR Gebouw
De gemeente heeft aan de hand van de GPR gebouw normen gesteld voor de eindkwaliteit van de verschillende woningen. Het instrument GPR gebouw geeft eigenlijk de ruimte om een bepaalde ambitie vast te leggen, maar hoe deze ambitie vervolgens bereikt wordt is vrijgelaten aan de partijen zelf. Behalve dergelijke prestatienormen voor de bouwende partijen, zijn er ook prestatieafspraken gemaakt die betrekking hadden op de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vlotte afhandeling van vergunningaanvragen. Kortom, er is een wederkerige relatie gesmeed tussen gemeente en de bouwende partijen.

Duurzame technieken
Elk project binnen de Rijtse Vennen maakt gebruik van andere duurzame technieken. Logisch, want er is niet gespecificeerd hoe de vastgestelde ambities behaald moeten worden en er zijn 7 verschillende bouwende partijen, nog exclusief de particuliere bouwers.

Verwarming en koeling
Een groot gedeelte van het energiegebruik zit in de verwarming van een huis. Een goed duurzaam voorbeeld op het gebied van verwarming en koeling is Warmte Koude Opslag. De zonneboilers voorzien in de warm watervraag van de woningen.

Om de warmte ook binnen te houden zijn zowel de gevels, vloeren, daken en ramen goed geisoleerd. Een goed geïsoleerd huis heeft ook een goed ventilatiesysteem nodig. Hier gebeurt dat in de vorm van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmterugwinning die warme afgevoerde lucht gebruikt om de verse lucht voor te verwarmen.

Kenmerken

Aantal woningen in project

300

Projecttype

Rijwoning - nieuwbouw
Vrijstaand - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Het concept bestaat uit een combinatie van de volgende technieken: Warmte Koude Opslag, Warmteterugwinning, Warmtepomp, Isolatie, Gebalanceerde ventilatie en Zonneboilers.

Geleerde lessen

Door van te voren een ambitie vast te stellen die vervolgens naar vrij inzicht bereikt mag worden, zorgt de gemeente ervoor dat geïntegreerd ontwerpen mogelijk is waarin zowel duurzaamheid als andere eisen volwaardig meegenomen kunnen worden.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Bouwbedrijf Van Gerven, Van Wanrooij bouw en ontwikkeling, Bouwbureau Van Santvoort, Coopmans Lutters Bouw en de woningcorporaties Bergopwaarts@BOW en Stichting Trudo
Opdrachtgever: Gemeente Deurne samen met partners
Architect: Architect verschilt per deelplan

Media
 

Links

Service menu right