Delftse Poort Rotterdam, Zuid-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

De energieprestatie van de kantoortorens, bekend als Delftse Poort in Rotterdam, was al goed, en wordt nog beter. Het kantoorgebouw in Rotterdam, in gebruik bij verzekeraar Nationale Nederlanden, is gerenoveerd waarbij CO2-reductie en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn voor het ontwerp en bij de aanbesteding. Belangrijk daarbij is dat eigenaar én huurder dezelfde visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen delen. Toekomstbestendige en duurzame kantoren maken nadrukkelijk onderdeel van deze visie uit.

Projectsamenvatting

Naast het Centraal Station in Rotterdam staan twee hoge, iconische kantoortorens, bekend onder de naam Delftse Poort. Verzekeraar Nationale Nederlanden was in eerste instantie eigenaar en 100% gebruiker van het gebouw. Via een sale lease-back constructie, is het eigendom in 2005 overgenomen door CBRE Global Investors (NL) B.V. en KanAM Grund Kapitalanlagegesellschaft. Nationale Nederlanden huurt sindsdien de gebouwen. Momenteel wordt één gebouw volledig gerenoveerd en heringericht voor Nationale Nederlanden. 
 
Verhuurbare ruimte
Het afnemend aantal werknemers, verdergaande automatisering en de invoering van het ‘nieuwe werken’, heeft er volgens de heer Versluis, als portfolio manager verantwoordelijk voor techniek, energie en duurzaamheid bij Nationale Nederlanden toe geleid dat de komende periode fasegewijs een aantal m2 kantoorruimte leegkomt in het gebouw. In totaal komt ongeveer 40.000 m2 beschikbaar voor andere huurders.
 
Duurzaamheid
Zowel Nationale Nederlanden als de gebouweigenaar vinden duurzaamheid en CO2-reductie een vanzelfsprekend onderdeel binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 
Voorwaarden
Nationale Nederlanden heeft als één van de voorwaarden voor het afsluiten van het nieuwe huurcontract gesteld dat het energielabel van Delftse Poort beter moet worden dan de
huidige B-score. CBRE heeft toegezegd om, zodra 50% van het gebouw is verhuurd is, een WKO-installatie te gaan realiseren, waardoor het energielabel op een label A gaat uitkomen.
Aangezien CBRE Global Investors het logisch vindt om het best haalbare label voor dit gebouw te creëren, staat hier geen huurverhoging tegenover.
 
Aanbesteding
Bijzonder is ook dat duurzaamheid een speciale plaats heeft gekregen binnen de aanbestedingsvoorwaarden. De heer Cor Treure: senior servicemanager van CBRE: “Een meerwaarde is toegekend aan de emissiereductie. Inschrijvers konden de vooraf berekende CO2-reductie als target overnemen en daarmee punten scoren in de berekening van de aanbesteding. Op logistiek vlak wordt door een alternatieve wijze van bouwen een CO2-reductie van 60% gerealiseerd. De CO2-reductie wordt gerealiseerd uit minder afval, water en transportbewegingen. De reden om extra punten toe kennen voor CO2 reductie van het logistieke proces van een renovatie is om aannemers bewust te maken van de voordelen die hiermee te behalen zijn. Het is niet alleen een kwestie van zuinige voertuigen in zetten maar ook van combineren van aan- en afvoer transporten wat ook een voordeel is qua kosten voor de aannemers. Daarnaast stimuleert het bedrijven ook om met partijen te werken welke in de buurt van het project gevestigd zijn. Op die manier is het voor werknemers goed mogelijk om met alternatieve transporten (OV / fiets) naar het werk te komen”.
De aanbesteding heeft verder plaats gevonden op een vastomlijnde scope van werkzaamheden. De heer Treure: “als je aannemers gaat belonen met extra punten binnen een aanbesteding voor het verbeteren van een energielabel, kun je geen vergelijk meer maken tussen de partijen onderling. Daarnaast geldt een energielabel voor het gehele gebouw, wij hebben slechts een derde daarvan gerenoveerd.”
 
Toekomstige ambities
De grootste besparingen op energie aan of in het gebouw zijn volgens de heer Versluis, inmiddels wel gerealiseerd. Breder kijkend naar duurzaamheid zijn er steeds verbeteringen mogelijk. Afgesproken is dat Nationale Nederlanden en CBRE Global Investors samen verder zullen werken aan het realiseren van een Breeam-In Use score van drie sterren (Very Good).

Kenmerken

Aantal m2 vloeroppervlak in project

20.000 m2

Projecttype

Kantoor - renovatie

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Klimaatplafonds, nieuwe TL-5 verlichting in kantoortuinen met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie in combinatie met LED spots in verkeersruimten en sanitaire ruimten. Nieuwe sanitaire units met zuinigere spoelingen. Ter verbetering van de duurzaamheid.zijn tapijttegels en plafondtegels afgevoerd naar fabrikanten ten behoeve van reclycling. Hier zijn ook certificaten van.

Energie:

CO2-reductie: 60% op logistiek

Ambitie: BREEAM-NL in use drie sterren (zeer goed)

 

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: BAM Utiliteitsbouw 
Opdrachtgever: CBRE Global Investors (NL) B.V.
Architect: bouAd adviesgroep bv, CBRE Building Workplace en Development
Installatietechnische en/of energetisch adviseur: Techniplan Installatieadvies

Media

Afbeeldingen

CBRE 360° impressie

Links

Service menu right