Distriport Koggenland, Noord-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Distriport in Koggenland is excellent omdat...
'...wij op grote schaal, met zoveel mogelijk duurzame technieken, met vele betrokken partijen willen laten zien dat een duurzaam bedrijventerrein mogelijk is.'
Bert Bommer, projectontwikkelaar Zeeman Vastgoed

Het gebied

Distriport heeft een oppervlakte van circa 150 hectare waarvan circa 80 hectare aan bedrijfskavels wordt uitgegeven. Ongeveer 20 hectare is bedoeld voor infrastructuur, zoals wegen en fietspaden. De overige 50 hectare bestaat uit natuur met alles wat daar aan flora en fauna bij hoort, inclusief de aanleg van een ecologische zone.

Energiemaatregelen

Het is de bedoeling een Lokaal duurzaam energiebedrijf (LDEB) op te richten, waarmee zowel  de opwekking als de levering van warmte, koude en elektriciteit wordt georganiseerd en gegarandeerd.

Stand van zaken begin 2013

In 2012 is het bestemmingsplan voor het overgrote deel onherroepelijk geworden. Distriport Noord-Holland CV wil in nauwe samenwerking met de gemeente Koggenland en de provincie Noord-Holland invulling geven aan het bestemmingsplan, dat de realisatie van bedrijventerrein Distriport Noord-Holland mogelijk maakt.

Kenmerken

De Excellente Gebieden zijn 19 innovatieve nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Dit ter voorbereiding op de in het Lente-akkoord afgesproken aanscherping van de EPC in 2015 en de bijna energieneutrale ambitie voor 2020.

Kennis- en leertraject

Gemeenten, projectontwikkelaars en andere partijen die energiezuinig bouwen, doen uitgebreide praktijkervaring op met innovatieve bouwmethoden en technieken. En vooral ook met het zoeken naar innovatie in het bouwproces en nieuwe vormen van samenwerking en financiering. Deze kennis en ervaring wordt ondersteund, gedeeld en verspreid in het kennis- en leertraject Excellente Gebieden van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Behalve de 19 'officieel' benoemde Excellente Gebieden, delen in dit traject ook andere gebieden en projecten die energiezuinig bouwen hun kennis en ervaringen.

Lente-akkoord

Eind juni 2012 hebben Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB met de minister van Binnenlandse Zaken het Lente-akkoord  ondertekend. Energiereductie in combinatie met woonwensen staat centraal bij het vernieuwde Lente-akkoord voor energiezuinige nieuwbouw. In 2015 is de nieuwbouw 50% energiezuiniger dan in 2007. En de komende jaren moet meer zicht komen op het traject naar bijna energieneutrale nieuwbouw vanaf (31 december) 2020.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt de partners in de uitvoering door kennisontwikkeling en overdracht. Het kennis- en leertraject Excellente Gebieden is hier onderdeel van.

Gebieden Energieneutraal (GEN)

'Gebieden energieneutraal' is een samenwerkingsverband van 13 kennisinstellingen, bouw- en installatiebedrijven, industrie, energiesector en financieel en juridische adviseurs, met als doel de energieneutrale ambities vooruit te helpenen. GEN brengt al hun kennis bij elkaar om te komen tot een integrale aanpak voor energieneutrale gebieden, zowel voor nieuwbouw, bestaande bouw als herstructurering.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: De Peyler Projectontwikkeling BV, NHN Vastgoed, onderdeel van Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord, Zeeman Vastgoed BV
Opdrachtgever: Distriport Ontwikkelingsmaatschappij
 

Media

Koggenland
 

Links

Service menu right