Down 2-000 Etten-Leur, Noord-Brabant

Meer artikelen

Omschrijving

Door de op afzonderlijke constructies bevestigde PV-panelen een opvallend project met een heel lage EPC = -0,04. Alle woningen zijn voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en er wordt warmte aan het grondwater onttrokken.

Projectsamenvatting

Aan de Rijsdijk in Etten-Leur zijn 21 energiezuinige woningen gebouwd met een EPC-waarde kleiner dan nul. Het project is onderdeel van een groter geheel van in totaal 43 woningen. De woningen zijn gelegen in de nieuw ontwikkelde wijk 'de Keen' met meer nul-energie huizen. Doel hiervan is om de CO2-uitstoot te helpen verminderen.

Energetisch in balans
De EPC van kleiner dan nul is bereikt door toepassing van onder andere een bodemwarmtepomp, warmteterugwinning uit ventilatielucht, zonnecollectoren, zonnepanelen en door een optimale zongerichte oriëntatie van de woningen. In de zomer wordt warmte opgeslagen in de bodem, die wordt gebruikt in de winter.

Bijzonder bij deze energieneutrale woningen is de dakconstructie met PV-panelen (rond 50 m2 voor elke woning). Deze dakconstructie is gemonteerd op het platte dak, wat betekent dat de energiesystemen gemakkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud en, indien nodig, voor uitbreiding. Tevens biedt de constructie schaduw tegen oververhitting. Door de montage op een eigen draagconstructie boven het dak wordt de PV optimaal geventileerd, wat de prestaties van het PV-systeem aanzienlijk verbeterd. Ook is door deze draagconstructie de oriëntatie van de woningen min of meer onafhankelijk van het zonnesysteem. Het systeem biedt kansen om in de toekomst verder geoptimaliseerd te worden.

De bij dit project vermelde EPC-waarde is (her)berekend volgens de EPG-norm (NEN 7120).

Kenmerken

Aantal woningen in project

21

Projecttype

Rijwoning - nieuwbouw

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 160,0 m²
- aantal bouwlagen: 3, plat dak
- oriëntatie: zongericht

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 1,06 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,65
- U-waarde deuren : 1,4
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 5,0 (bg) 8,1 (verd) m².K/W
- Rc-waarde dak : 4,9 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 4,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: combiwarmtepomp geïntegreerd met zon thermisch
- zonneboiler: 9,4 m²
- PV: 52 m²
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: via warmte-koudeopslag

Overige energiemaatregelen:
- hotfill aansluiting

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 55,7 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): -0,8 (25)
Percentage hernieuwbare energie: 101 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m²/jr): 84,1

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm
Bouwteam

Geleerde lessen
De collectieve bron die in dit project is toegepast, is voor kleinere projecten relatief duur. Je kunt dan
beter kiezen voor een individuele warmtepomp.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: de Kok Bouwgroep
Opdrachtgever: Bouwfonds wonen
Architect: BEAR Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: DuBo Comfortsystemen, Technisch Adviesbureau Crone

Media

Afbeeldingen
 

Links

Service menu right