ECOmunitypark Oosterwolde, Friesland

Meer artikelen

Omschrijving

Volledig CO²-neutraal en zelfvoorzienend werklandschap, met aanvullende duurzaamheidseisen voor materiaalgebruik, afval en mobiliteit.

Projectsamenvatting

Op 17 hectare middenin de Friese weilanden verrijst het duurzame werklandschap Ecomunitypark. Het park wordt volledig CO2-neutraal en zelfvoorzienend in energie. Op 16 september 2014 ontving het Ecomunitypark in Oosterwolde als eerste gebied ter wereld  het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling Outstanding. De bouw is in augustus 2014 begonnen, het volledige park is naar verwachting in 2025 gereed.
 
Energiemaatregelen 
Het beoogde energieconcept is een collectief energiesysteem op parkniveau met WKO, zonnepanelen op de daken van de bedrijfshallen en houtgestookte WKK. Er komt een Energy Service Company (ESCo), die de duurzame energievoorziening realiseert en levert tegen maximaal de marktconforme prijs. Ecomunitypark hanteert de BREEAM methodiek voor het meten van duurzaamheid en mikt op het verkrijgen van het BREAAM Excellent label voor duurzame gebiedsontwikkeling.
 
Eisen ECOmunitypark
Eisen voor bedrijven die zich willen vestigen zijn: volledig CO²-neutraal en geheel zelfvoorzienend voor wat betreft water en energie. Ook duurzaam materiaalgebruik en het beperken of recyclen van afval is onderdeel van het concept. Bij een duurzaam bedrijvenpark hoort ook duurzame mobiliteit. Zoals: gelegen dichtbij het OV en oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. Door faciliteiten te delen is er sprake van efficiënt ruimtegebruik. Snoeiafval en mest van ECOmunity en de directe omgeving kan in een kleine biomassacentrale worden omgezet in stroom en warmte. Er komt openbare LED-verlichting en energiezuinige glasvezel.
 
Excellent gebied
De plannen voor het Ecomunitypark zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met gemeente Ooststellingwerf, provincie Friesland en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die het park aanwees als Excellent Gebied. In deze gebieden wordt minimaal 25 % energiezuiniger gebouwd dan het Bouwbesluit op dat moment voorschrijft. Leidraad voor het gebiedsontwerp is het duurzaamheidskeurmerk BREEAM, ontwikkeld door de Dutch Green Building Council. In september ontving Ecomunitypark als eerste gebied in Europa het BREEAM ‘outstanding’ label van vijf sterren voor het gebiedsontwerp. 

Kenmerken

Aantal m2 vloeroppervlak in project

7000

Projecttype

Kantoor - nieuwbouw
Bedrijfshal - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Kerngedachte is het verlagen van de vraag door een optimaal ontwerp met ideale zonligging en goede isolatie. Verwarming en koeling gaat via een WKO-systeem en opwekking via PV-panelen, windernergie, zonneboilers en biomassa.

Monitoring

Het kennis- en leertraject richt zich op proces en techniek. Bij beiden gaat om het opdoen van ervaringen met innovaties die al wel op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar nog niet marktbreed worden toegepast.Om een duidelijk beeld van de opgedane ervaring te krijgen vraagt BZK aan Agentschap NL om de voortgang bij de verschillende excellente gebieden te volgen.

Geleerde lessen

Excellent gebied: De excellente gebieden vormen een onderdeel van het Lente Akkoord. Binnen de excellente gebieden wordt in meer grootschalige nieuwbouwsituaties kennis en ervaring opgedaan met energiezuinig bouwen. Dit soort kennis is nodig om de in het Lente Akkoord genoemde landelijke aanscherpingen in 2011 en 2015 mogelijk te maken. Het kennis- en leertraject heeft zowel betrekking op de woning- als utiliteitsbouwopgaven binnen de excellente gebieden. Binnen het kennis- en leertraject wordt aandacht besteed aan zowel procesmatige, financiële als technologische innovaties.

Energie:

Op termijn energieleverend Aanvullende eisen mbt mobiliteit, afval, materiaalgebruik

Betrokkenen

Opdrachtgever: ECOstyle
Duurzaamheids adviseur: Deerns

 

Overige betrokkenen en partners staan op de website van ECOmunity Park

Media

Afbeeldingen

website ECOmunity

Links

Service menu right