Energieneutrale woningen Borne Borne, Overijssel

Meer artikelen

Omschrijving

Winnaar PassiefBouwen Award 2012. Twentse woningbouwcorporaties hebben een convenant ondertekend om de komende jaren te komen tot de bouw van vijftig energieneutrale woningen in Twente en de ontwikkeling van op grote schaal inzetbare bouwconcepten.

Projectsamenvatting

Negen Twentse woningcorporaties hebben met elkaar een convenant getekend om voor maart 2015 gezamenlijk minstens 50 energieneutrale woningen te bouwen. Volgens nieuwsberichten zijn er daarvan begin 2014 zo’n 15 gerealiseerd, onder meer in Enschede, Goor en Borne. Er is een gemeenschappelijk plan van eisen opgesteld waaraan de woningen energetisch moeten voldoen. Het staat de verschillende corporaties echter vrij hoe zij dat specifiek invullen. Dit betekent ook dat de corporaties met verschillende bouwconcepten komen, wat juist de bedoeling is. Het project heeft namelijk ook als doel te laten zien dat er verschillende manieren zijn om enerzijds energieneutraal te bouwen en anderzijds dat deze woningen ook exploitabel zijn.

Energieneutraal bouwen, voorbeeldconcept
Uitgangspunt in het project te Borne is om de energievraag zo veel mogelijk te beperken. Dat zie je terug in uitstekende isolatiewaarden, in driedubbele beglazing en een zeer hoge luchtdichtheid. Het ventilatiesysteem maakt gebruik van warmteterugwinning. Verder zijn de principes van passief bouwen goed nageleefd, zoals het voorkomen van warmteverlies door de buitendeuren niet direct op het woongebied te laten uitkomen. Een zonneboiler zorgt voor de verwarming van het warm tapwater. De resterende energievraag wordt opgevangen door zonnepanelen. Dit concept resulteert in een woning die zonder veel installaties precies uitkomt op een energieneutrale EPC-score van 0,0. Ook laat deze set aan maatregelen zien dat het mogelijk is om exploiteerbare energieneutrale woningen te realiseren. Daarmee vormt dit woningconcept een uitstekend voorbeeld voor energieneutraal bouwen, zowel technisch als financieel.

Realisatie
De bij dit project vermelde EPC-waarde is (her)berekend volgens de EPG-norm (NEN 7120). De waarde valt lager uit dan de geplande EPC. Dit komt waarschijnlijk deels door het niet volledig mee rekenen van de PV cellen in de originele berekeningen. Deze waarde geldt voor een rijtje woningen, 2 hoekwoningen en 4 tussenwoningen.

Kenmerken

Aantal woningen in project

50

Projecttype

Vrijstaand - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 139 m²
- aantal bouwlagen: 3, incl. zolderverdieping
- oriëntatie: zongericht

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,15 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,8 W/m²K
- U-waarde deuren : 1,0 W/m²K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 8,7 m².K/W
- Rc-waarde dak : 9,4 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 10,19 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: HR-(gas)combi + zon thermisch
- zonneboiler: Brink Sun Set CV 2-200 met 3.98 m2 collector
- PV: 12 (hoekwoning) en 11 (tussenwoning) panelen per woning van 1.63 m2
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: zomernachtventilatie met dakluik en inbraakvrije voorzieningen
- voorzieningen: hotfill aansluiting

Overige energiemaatregelen:
- buitendeur voor/achter niet direct naar woonkamer
- drievoudige beglazing

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 7,1 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 4,4 (25)
Percentage hernieuwbare energie:86 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m².jr): 28,1

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm
Turn-key; prijsvraag op DO-niveau waar 4 bouwbedrijven aan meededen

Energie:

Energieneutraal

Uitkomsten

- EPC: 0.13 (hoekwoning) en 0.12 (tussenwoning)
- Bouwkosten excl BTW: € 123.000,- (gemiddeld per woning) 

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Oude Lenferink Bouw
Opdrachtgever: Voormalig Woonbeheer Borne, nu Welbions
Architect: Beltman Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Invent, Nieman Raadgevend Ingenieurs

Media

Borne passiefbouwen

Afbeeldingen

Beltman Architecten

Links

Service menu right