Energienotaloze woningen Maurik, Gelderland

Meer artikelen

Omschrijving

Vijf sociale huurwoningen, met 10 jaar nul-op-de-meter Garantie

Projectsamenvatting

De 5 energienotaloze woningen worden gebouwd in de laatste fase van nieuwbouwwijk Maurikse Gaarden in Maurik. De woningen zijn zwaar geïsoleerd en voorzien van PV-panelen.

Pilot
De vijf woningen zijn onderdeel van de landelijke pilot ‘Energienotaloze woning’, gestart door Platform31 / De Energiesprong. De pilot wordt gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De pilot richt zich op het verzamelen van gegevens van het gedrag van mensen en hun energie verbruik. Er kunnen 10 partijen zich aanmelden voor de pilot met elk 5 woningen waarvan deze er één is.


Garantie 10 jaar nul-op-de-meter
Onderdeel van de Energienotaloze woningen is uiteraard het ontbreken van een energie rekening. De aannemer heeft een garantie afgegeven dat de woningen de komende 10 jaar gemiddeld een energierekening zullen ontvangen van 0 euro. Hier wordt uitgegaan van een verbruik van 1240 euro all-in (gebruik gebonden deel en gebouw gebonden deel). Dit moet gecompenseerd worden door de warmtepomp en de PV panelen.
 
Monitoring en energiecoach
Om de bewoners van de energienota loze woningen te begeleiden en ondersteunen wordt er gebruik gemaakt van monitoring. De bewoners kunnen lokaal hun energie verbruik inzien en meteen aanpassen. Ook zijn er overzichten beschikbaar van langere periodes.  Daarnaast wordt er aangegeven hoe veel bespaart moet worden om op het einde van het jaar uit te komen op een rekening van 0 euro.
Naast lokaal wordt er ook extern door Stichting Woningbeheer Betuwe gemonitord. Een energiecoach adviseert de bewoners het eerste jaar.
 
Onzeker
Onzekere factoren in de 10 jaar periode zijn voornamelijk van externe bedrijven/overheden. De heffingskorting van 376 euro per jaar, de indexering van de vastrechttarieven van de energiemaatschappijen en de verandering in de terugleververgoeding van de opgewekte stroom zijn allemaal onzekere factoren op een termijn van 10 jaar.

Kenmerken

Aantal woningen in project

5

Projecttype

Rijwoning - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 112,0 m²
- aantal bouwlagen: 3

Bouwkundige kenmerken
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,4 dm³/s.m² (bij oplevering)
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,95
- U-waarde deuren : 1,4
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 5,3 m².K/W
- Rc-waarde dak : 5,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 3,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- Conversie/opwekking: HR-combi + zon thermisch
- PV-panelen: 26,08 m² oost, 26,08 m² west
- koeling: warmtepomp in zomerbedrijf
- type ventilatie: natuurlijk aan, mech af
- regeling ventilatie: CO2-regeling

Overige energiemaatregelen:
- Energie coach voor 1 jaar
- 10 jaar nul-op-de-meter Garantie

Energie:

Energieneutrale woning

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Trebbe
Opdrachtgever: Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB) Lienden
Architect: AGS Arnhem
Installatietechnische en/of energetischadviseur: BDC

Media

5 energienotaloze woningen Maurik

Energieconcept bron: Nieman

Afbeeldingen

website aannemer

 

 

Links

Service menu right