EnergiePlus Villa Aalsmeer, Noord-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Energieleverend ontwerp, met een ‘plus’ aan energie. Met EPC = 0,22 is het in ieder geval een zeer energiezuinige vrijstaande woning.

Projectsamenvatting

De villa aan de Westeinderplassen bij Aalsmeer valt als zeer energiezuinige woning niet op: eigenlijk is er weinig bijzonders aan te zien. De passant ziet vooral een ruime villa. Hoogstens wijst een elektrische auto op de parkeerplaats op milieubewuste bewoners. En wie van bovenaf zou kunnen kijken, zou een grote hoeveelheid zonnepanelen (48 m2) op het op het platte gedeelte van dak en de carport zien.

Conceptkeuzes
Het ontwerp van is gebaseerd op de gedachte dat een verdubbeling van de isolatiedikte geen verdubbeling van de isolatiewaarde ten tot gevolg heeft. Daarom is gekozen voor bovengemiddeld goede isolatie (beter dan Bouwbesluit), maar bijvoorbeeld niet zoveel als in Passief gebouwde woningen het geval is. De ontwerpers beoogden hiermee een betere financiële balans te bereiken tussen isolatie en rendement. De buitenwanden van villa zijn opgebouwd uit holle polystyreen elementen, waartussen leidingen zijn gelegd en beton is gestort.

Verder beschikt de woning over een verwarmingssysteem met vloerverwarming, warmtepomp en warmtekoudeopslag tot 80 meter diepte; daardoor kan er energiezuinig gekoeld worden in de zomer. Voor de apparatuur is naar zeer energiezuinige oplossingen gezocht, waaronder domotica en de consequente keuze voor ledverlichting. De huishoudelijke apparatuur heeft het hoogste energielabel A++. De windturbine op de foto is later weggehaald, omdat er geen toestemming van Welstand was.

Volgens de eigenaar bedroeg de bouwsom circa 15% meer dan een vergelijkbare gangbare woning.

Powerhouse
Het concept is onder de naam Powerhouse door Innoconstruct op de markt gebracht. Het is een doorontwikkeling van het Energieplushuis dat in 2009 werd geopend in Leusden en werd bij de realisatie ondersteund door Eneco en Philips.

De bij dit project vermelde EPC-waarde is (her)berekend volgens de EPG-norm (NEN 7120).

Filmpje: Innoconstruct op NOS Journaal, 7 december 2009

Kenmerken

Aantal woningen in project

1

Aantal m2 vloeroppervlak in project

277

Projecttype

Vrijstaand - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 277 m²
- aantal bouwlagen: 3, incl. zolderverdieping
- oriëntatie: niet zongericht voor passieve zonne- energie

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,4 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,0 (gevel); 1,6 (dakraam)
- U-waarde deuren : 0,8
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 6,3 m².K/W
- Rc-waarde dak : 5,5 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 7,4 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater:Combiwarmtepomp geïntegreerd met zon thermisch; buffervat van 750 l.
- zonneboiler: 5 m²
- PV: 48 m²
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: via warmte-koudeopslag

Overige energiemaatregelen:
- LED verlichtingsysteem Philips
- centraal demotica systeem registreet opwekking van alle energiebronnen

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 58,5 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 20,6 (25)
Percentage hernieuwbare energie:74 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m².jr): 58,8

Monitoring

Bewoners kunnen opbrengst en verbruik uitlezen op een iPad.

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm:
Traditioneel

Energie:

De RC waarde van de villa loopt op tot 7,0.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Akkerboombouw
Opdrachtgever: Particulier
Contactpersoon: Marcel van Dun, woordvoerder van Eneco
Architect: Kuiper Architectuur
Installatietechnische en/of energetischadviseur: InnoConstruct en Eneco

Media


Plusvilla
 

Links

Service menu right