Energiezuinige starterswoningen in De Straten Veenendaal, Utrecht

Meer artikelen

Omschrijving

De innovatieve wijkcentrale met een open bron en een warmtepomp gecombineerd met een WKK, levert duurzaam opgewekte energie aan duurzame woningen.

Projectsamenvatting

Bij de ontwikkeling van woonwijk De Straten in Veenendaal-Oost zijn duurzaamheidseisen gesteld aan de woningen. De eisen zijn vastgelegd in een score met GPR-gebouw van gemiddeld een 7, een maximale EPC van 10% onder de wettelijke eis, het basispakket woonkeur en de toepassing van gezonde materialen. De basis van de energieambitie in de gehele wijk wordt gelegd met een collectief warmtenet, gevoed door een eigen lokale energiecentrale. Bij de energiezuinige starterswoningen is een aanzienlijk hogere energieambitie gerealiseerd.

Collectieve energiecentrale
In de wijk De Straten is een van de eerste decentrale energievoorzieningen in Nederland gerealiseerd die de hele wijk voorziet van energie. Deze wijkcentrale bestaat uit drie onderdelen: een warmtepomp, warmtekoude-opslag in acquifers en een warmte- krachtkoppeling (WKK). De aan de warmte-koudeopslag gekoppelde warmtepomp verwarmt het water tot maximaal 55 graden. Daarna verwarmt de WKK het water verder tot 70 graden. Zo wordt de warmtepomp optimaal benut. De WKK levert daarnaast energie die aan het algemene elektriciteitsnet wordt geleverd.

Hoger ambitieniveau
Bij één woningtype is de ambitie een stap hoger getild. Dit zijn de starterswoningen aan de zuidrand van de wijk. Met een goed bouwkundig casco en de wijkcentrale, wordt een energieprestatie gerealiseerd die 50% beter is dan de wettelijke eis. Om de thermische schil te verbeteren is drielaagsglas toegepast. Om het warm tapwaterverbruik te verlagen is douchewater-WTW toegepast. Bovendien is de gehele zuidzijde van de woning voorzien van een integraal PV-dak.

De bij dit project vermelde EPC-waarde is (her)berekend volgens de EPG-norm (NEN 7120).

Kenmerken

Aantal woningen in project

13

Projecttype

Hoekwoning - nieuwbouw
Rijwoning - nieuwbouw

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 85,75 m²
- aantal bouwlagen: 1,5
- oriëntatie: zongericht

Bouwkundige kenmerken/schil
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,18
- U-waarde deuren : 1,56
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 4,0 m².K/W
- Rc-waarde dak : 5,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 3,5 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: collectieve warmtepomp en WKK met open bron; wijkcentrale en wijkverwarming
- PV: 21,4 m²
- type ventilatie: WTW-installatie
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: geen

Overige energiemaatregelen:
- Douchwater WTW

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 50,6 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 46,7 (25)
Percentage hernieuwbare energie: 34 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m².jr): 23,6

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm:
Traditioneel tot en met Voorlopig ontwerp, daarna bouwteam.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Bouwteam EBU Doetinchem
Opdrachtgever: Latei projectontwikkeling
Architect: van Zwieten Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: DEVO

Media
 

Links

Service menu right