Erasmusveld-Leywegzone Den Haag, Zuid-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Grootschalig gebruik van geothermie, zonne-energie en een biomassavergister.

Projectsamenvatting

Erasmusveld-Leywegzone is een project van 4.500 woningen en 47.500 m² utiliteitsbouw. De gemeente bouwt met een EPC 1,0 voor de utiliteitsbouw. Bij de woningen streeft men naar een EPC van 0,6 tot energieleverend. De bouw begint in 2011, de oplevering is van 2013 tot 2020.

De Leywegzone wordt aangesloten op aardwarmte. Door geothermie wordt de CO2-uitstoot per woning met 1,8 ton per jaar worden verminderd. De woningen kunnen door het gebruik van aardwarmte energie gaan leveren aan de rest van de stad. Het geothermienetwerk wordt aangelegd door vof Aardwarmte Den Haag.
Goed voorbeeld, doet goed volgen: het naastgelegen Erasmusveld heeft als ambitie een energieleverende wijk te worden. Het project van 750 woningen vergeet daarbij niet de overige duurzaamheidsthema’s: integrale duurzame gebiedsontwikkeling.

Open source gebiedsontwikkeling
Voor Erasmusveld kiezen de partners voor 'open source gebiedsontwikkeling' gericht op de betrokkenheid van bewoners, kennisinstituten en marktpartijen. Samen met deze partijen gaat men momenteel van masterplan naar de bouwplan- en inrichtingsfase. In de nota van uitgangspunten bouwt men zoveel mogelijk flexibiliteit in om in de toekomst de vrijheid te hebben in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Maar hoe is zo’n flexibel proces te organiseren?

Kenmerken

Aantal woningen in project

4500

Aantal m2 vloeroppervlak in project

47500

Projecttype

Nieuwbouw

Energievoorziening

Collectief op bouwblokniveau

Beschrijving concept

Aardwarmte (geothermie, diepte ca. 2500 meter)

Monitoring

Het kennis- en leertraject richt zich op proces en techniek. Bij beiden gaat om het opdoen van ervaringen met innovaties die al wel op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar nog niet marktbreed worden toegepast.Om een duidelijk beeld van de opgedane ervaring te krijgen vraagt BZK aan Agentschap NL om de voortgang bij de verschillende excellente gebieden te volgen.

Geleerde lessen

Excellent gebied: De excellente gebieden vormen een onderdeel van het Lente Akkoord. Binnen de excellente gebieden wordt in meer grootschalige nieuwbouwsituaties kennis en ervaring opgedaan met energiezuinig bouwen. Dit soort kennis is nodig om de in het Lente Akkoord genoemde landelijke aanscherpingen in 2011 en 2015 mogelijk te maken. Het kennis- en leertraject heeft zowel betrekking op de woning- als utiliteitsbouwopgaven binnen de excellente gebieden. Binnen het kennis- en leertraject wordt aandacht besteed aan zowel procesmatige, financiële als technologische innovaties.

Energie:

EPC van minimaal 25% onder de norm, voor woningen en utiliteitsbouw tot CO2 neutraal (Erasmusveld)

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Panagro, Bouwfonds, VOF Aardwarmte Den Haag
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Contactpersoon: Marion Bakker op tel. 088-6022677

Media
 

Links

Meer informatie

wereldstadaanzee.nl

 

Service menu right