Flexwoningen Maasbommel, Noord-Brabant

Meer artikelen

Omschrijving

Met een degelijk concept is een levensloopbestendige woning gerealiseerd waarin een bewoner zijn hele leven met een laag energiegebruik kan wonen.

Projectsamenvatting

Woningcorporatie De Kernen heeft een pilot gerealiseerd om ervaring op te doen met energiezuinige woningbouw. De pilot bestaat uit drie zeer energiezuinige huurwoningen. Naast de energieambitie is expliciet ontworpen op de levensloopbestendigheid van de woningen voor de bewoners.

Flexwoningen
Op het eerste gezicht wijken de woningen niet af van een standaard woning. In het kader van de bestendigheid gedurende de levensloop bevinden zich echter alle voorzieningen op de begane grond. Op de bovenverdieping kunnen nog twee slaapkamers worden gemaakt. Hierdoor zijn de woningen geschikt voor zowel starters, gezinnen als senioren. In principe kan een bewoner er blijven wonen ook als traplopen moeilijk wordt en gelijkvloers moet worden gewoond.

Passieve technieken
De op het eerste gezicht normale rijwoningen zijn zeer zuinig met energie. Dat komt door een goede bouwkundige schil met hoge isolatiewaarden, drielaagsglas en een zeer goede luchtdichting. Er is gekozen voor natuurlijke toevoer van ventilatielucht waarbij warmteverliezen worden geminimaliseerd door de toepassing van CO2-sturing. Zonneboilers en een douchewater-WTW zorgen dat er weinig energie nodig is voor de opwekking van warm tapwater.

Opwekking
Warmte wordt efficiënt opgewekt met een zuinige HR107-combiketel. PV-panelen op het dak zorgen er voor dat een deel van het stroomverbruik lokaal wordt opgewekt.

De bij dit project vermelde EPC-waarde is (her)berekend volgens de EPG-norm (NEN 7120).

Kenmerken

Aantal woningen in project

3

Projecttype

Hoekwoning - nieuwbouw
Rijwoning - nieuwbouw

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 129 m²
- aantal bouwlagen: 3, incl. zolderverdieping
- oriëntatie: niet zongericht voor passieve zonne- energie

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,4 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,3
- U-waarde deuren : 1,17
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 9,6 m².K/W
- Rc-waarde dak : 8,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 6,5 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: HR-(gas)combi + zon
- zonneboiler: 4 ,5 m²
- PV: 10,8 m²
- type ventilatie: natuurlijk aan; mechanisch af; druk gestuurd
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: geen

Overige energiemaatregelen:
- Douchwater WTW

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 34,6 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 36,4 (25)
Percentage hernieuwbare energie: 37 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m²/jr): 21,6

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm:
Bouwteam

Energie:

Pilot voor energieneutraal bouwen 2020

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: van der Maazen bouwgroep
Opdrachtgever: WBS de Kernen
Architect: van de Haterd
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Hartman Bouwvisie

Media


 

Links

Meer informatie

 

 

Service menu right