Geerpark Heusden, Noord-Brabant

Meer artikelen

Omschrijving

Centraal bij de ontwikkeling van deze wijk staat duurzaam wonen en leven, bouwen voor minstens 100 jaar en bouwen aan het landschap.

Projectsamenvatting

Geerpark in de gemeente Heusden is een project van 750 woningen en 1000 m2 utiliteitsbouw. Een breed partnernetwerk van gemeente en waterschap tot experts en bewoners zorgen voor een integrale aanpak. De partners beginnen in oktober 2010 met de bouw met EPC-waarden van minimaal 50% onder de norm.

Uitgangspunt voor de plannen is de bewoner van de wijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat de woningen aan elke leeftijdsfase kunnen worden aangepast. Maar ook dat er gestreefd wordt naar een zo laag mogelijke energienota.
De gemeente heeft ook aandacht voor water, energie, ecologie en vervoer. Zo komt er een elektriciteitsvoorziening om in de toekomst auto’s op te laden.

Brede samenwerking
Met betrokken partijen is een intentieovereenkomst gesloten. Naast de gemeente zijn dat woningcorporatie Woonveste, het Waterschap Aa en Maas, een milieuorganisatie, lokale ondernemers, verenigingen en bewoners. Ook is een 'geweten' van experts ingesteld, om steeds kritisch de plannen te volgen. Daarin zit ook de provincie, want Geerpark is een voorbeeldproject voor de provincie Noord-Brabant.

Kenmerken

Aantal woningen in project

750

Aantal m2 vloeroppervlak in project

1000

Projecttype

Nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Monitoring

Het kennis- en leertraject richt zich op proces en techniek. Bij beiden gaat om het opdoen van ervaringen met innovaties die al wel op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar nog niet marktbreed worden toegepast.Om een duidelijk beeld van de opgedane ervaring te krijgen vraagt BZK aan Agentschap NL om de voortgang bij de verschillende excellente gebieden te volgen.

Geleerde lessen

Excellent gebied: De excellente gebieden vormen een onderdeel van het Lente Akkoord. Binnen de excellente gebieden wordt in meer grootschalige nieuwbouwsituaties kennis en ervaring opgedaan met energiezuinig bouwen. Dit soort kennis is nodig om de in het Lente Akkoord genoemde landelijke aanscherpingen in 2011 en 2015 mogelijk te maken. Het kennis- en leertraject heeft zowel betrekking op de woning- als utiliteitsbouwopgaven binnen de excellente gebieden. Binnen het kennis- en leertraject wordt aandacht besteed aan zowel procesmatige, financiële als technologische innovaties.

Energie:

De ambitie is om zoveel mogelijk Cradle2Cradle te bouwen.

Betrokkenen

Opdrachtgever: Woningcorporatie Woonveste, Gemeente Heusden, Provincie Noord Brabant, Waterschap Aa en Maas
Contactpersoon: Marion Bakker tel. 088-6022677

Media
 

Links

Meer informatie

Geerpark

Gemeente Heusden

 

Service menu right