Groen Velve-Lindenhof I Enschede, Overijssel

Meer artikelen

Omschrijving

In nieuw Velve-Lindenhof geeft woningcorporatie De Woonplaats vorm aan een wijkherstructurering van ruim 200 woningen, waarvan 5 (bijna) energieneutraal.

Projectsamenvatting

Negen Twentse woningcorporaties hebben met elkaar een convenant getekend om voor maart 2015 gezamenlijk minstens 50 energieneutrale woningen te bouwen. Volgens nieuwsberichten zijn er daarvan begin 2014 zo’n 15 gerealiseerd, onder meer in Enschede, Goor en Borne. Er is een gemeenschappelijk plan van eisen opgesteld waaraan de woningen energetisch moeten voldoen. De betrokken partijen vinden het erg belangrijk om nu al kennis en ervaring op te doen met nieuwe manieren van bouwen.

Doelstellingen van het convenant zijn:
- Kennis vergaren en ervaring opdoen met energieneutraal bouwen
- Concepten ontwikkelen die elders toepasbaar zijn
- Vliegwielfunctie voor de kennis en ervaringen in de bouwwereld: door verschillende kleinschalige projecten op verspreide locaties in Twente worden veel aannemers, architecten en installatieadviseurs uitgedaagd om een goed concept te ontwikkelen en daarmee tevens eigen kennis te ontwikkelen en ervaringen op te doen.

Vijf van de 211 woningen in Groen Velve-Lindenhof zijn (bijna) energieneutraal, 82 woningen zijn gebouwd met passief bouwen certificaat en de rest is zeer energiezuinig met een EPC kleiner dan 0,4. De 82 woningen met passief bouwen zijn beschreven in het projet Groen Velve-Lindenhof II.

Nieuwbouw en sloop-nieuwbouw
De bestaande wijk is volledig gesloopt en is opnieuw stedenbouwkundig ingericht door De Woonplaats. De wijk is ruim, licht, divers en duurzaam van opzet. Dit project betreft een combinatie van nieuwbouwwoningen (koop) en oude huurwoningen die zijn gesloopt en waar nieuwe huurwoningen voor in de plaats gekomen zijn. De woningen, uitgevoerd in houtskeletbouw (HSB), zijn gebouwd volgens het passief bouwen concept.

Duurzaamheid
Het duurzame aspect zien we onder andere terug in de goed geïsoleerde buitenschil, waardoor de EPC-waarde van alle woningen niet hoger komt te liggen dan 0,4. Alle woningen hebben dezelfde uitvoering van de gevels, maar alleen de woningen die op het zuiden zijn georiënteerd scoorden voldoende voor het passief bouwen certificaat.

Niettemin zal door deze maatregelen het energiegebruik van de woningen zeer laag zijn. De Woonplaats wil daarmee de woonlasten beheersbaar houden. Behalve de goed geïsoleerde buitenschil spelen ook de warmteterugwin-installatie, de zonnepanelen, de zonneboiler, de driedubbele beglazing en de vloerverwarming op de begane grond een grote rol in dit concept.

Primeur
Een project met passief gebouwde woningen was nog niet eerder op deze schaal in Nederland gebouwd.

Realisatie
Na realisatie is bij vijf twee-onder-een-kap woningen de werkelijke EPC waarde onderzocht, die uitkomt op 0,07. Dit is nog een stuk lager dan de geplande EPC. Uiteindelijk zijn van de 211 woningen er 82 passief gebouwd (met certificaat) en 5 zijn (bijna) energieneutraal gerealiseerd. Groen Velve-Lindenhof is de winnaar Passief Bouwen Award 2013 in de categorie Woningen nieuwbouw. 

De bij dit project vermelde EPC-waarde is (her)berekend volgens de EPG-norm (NEN 7120).


Filmpje: Nieuwbouw Velve-Lindenhof

Kenmerken

Aantal woningen in project

5

Projecttype

Rijwoning - nieuwbouw
Rijwoning - Renovatie & onderhoud

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 117 m²
- aantal bouwlagen: 3, incl. zolderverdieping
- oriëntatie: zongericht

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,4 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,85
- U-waarde deuren : 1,5
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 8,9 (voor/achter); 10,9 (zijgevel) m².K/W
- Rc-waarde dak : 10,9 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 9,6 m².K/W
- Rc-waarde luik bij spuiventilatievoorziening: 3,2 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: HR-(gas)combi + zon thermisch
- zonneboiler: 2,4 m²
- PV: 9 m²
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: natuurlijke (zomer)nachtventilatie

Overige energiemaatregelen:
- hot-fill aansluiting

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 20,8 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 15,4 (25)
Percentage hernieuwbare energie: 66 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m².jr): 29,4

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm:
Traditioneel

Geleerde lessen en algemene opmerkingen:
Door middel van een enquête onder de bewoners kwam naar voren, dat de voorkeur lag bij sloop en nieuwbouw in plaats van renovatie. Wijkvernieuwing en energiebesparing kunnen en moeten goed samen gaan.

Energie:

Grootschalige en ambitieuze renovatie EN passiefhuiswoningen.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Te Pas Bouw (Nieuwbouw) , Lucassen Constructeur , Vastbouw Oost te Rijssen (renovatie)
Opdrachtgever: Woningcorporatie de Woonplaats
Architect: Beltman architecten , KAW architecten , Anton Gruyl(renovatie)
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Adviesbureau Nieman , Hebutech VOF

Media

Links

Service menu right