Heijplaat Rotterdam, Zuid-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Dit is een pilotproject waarin bewoners het eindbeeld bepalen. Doel is om een energieneutrale wijk te creëren. Dit doel moet in 2025 behaald zijn.

Projectsamenvatting

Woningcorporatie Woonbron, RCI, Havenbedrijf en Hogeschool Rotterdam willen met de bewoners een duurzame wijk maken van Heijplaat. De initiatiefnemers gaan met de bewoners een plan maken voor de nieuwe wijk. Dat gebeurt onder het motto: ‘Zien is geloven’.

Dat is niet toevallig, want bewoner Rob Lampen vertelt in de film dat er al jaren gesproken wordt over herstructurering, maar tot nu toe kwam er weinig van de grond. Het vertrouwen van bewoners moet worden teruggewonnen en dat doe niet door lang te praten, maar door dingen te laten zien. De RDM-campus is daarvan een mooi voorbeeld. De onderwijsinstellingen en innovatieve bedrijven die erin zijn gehuisvest, worden onder meer voorzien van windmolens, zonnepanelen en slimme meters.

In de film vertellen de initiatiefnemers hoe ze bewoners bij de plannen willen betrekken. Agentschap NL ondersteunt de duurzame wijk met subsidie vanuit het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden.

Kenmerken

Aantal woningen in project

800

Projecttype

Renovatie & onderhoud

Beschrijving concept

Warmtelevering van het nabijgelegen vuilverbrandingsbedrijf en Rotterdam warmtenet, decentrale energieopwekking, warmte-koudeopslag, grootschalige zon-pv-systemen, windenergie, lokaal energie bedrijf, energie en klimaat bewustzijnscampagne.

Energie:

Het realiaseren van een energieneutrale wijk.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: BAM
Opdrachtgever: Gemeente en Woonbron
Architect: MASSA Architecten en Plus Architecten (Nieuwbouw)
Installatietechnische en/of energetischadviseur: WE Adviseurs

Media

Links

Service menu right