Houthaven - Amsterdam-West Amsterdam, Noord-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Middels een 3-stappen methode komt klimaatneutraal bouwen binnen bereik: duurzaam casco, duurzame energie-infrastructuur en groene stroom productie.

Projectsamenvatting

De Houthaven is een project van 1.750 woningen en 68.000 m2 utiliteitsbouw, voornamelijk op 7 nieuwe eilanden in Amsterdam. Het stadsdeel Westerpark gebruikt een EPC van 0,2 voor de woningen en 0,35 tot 0,45 voor de utiliteitsbouw. De bouw begint in november 2011. De eilanden worden vanaf 2013 tot 2020 opgeleverd.

Om de EPC-ambities te bereiken bouwen de partners een zo duurzaam mogelijk en energieleverend casco. Concreet betekent dat onder andere zonnepanelen, windturbines, koudeopslag en maximale isolatie. De ligging in het IJ zorgt voor voldoende water voor koeling. Eventueel kan worden aangesloten op het nabije stadswarmtenet. Mede door de hindercirkels van lucht en geluid is het gebied integraal ontworpen. Naast woningbouw is er aandacht voor economie, bedrijvigheid, natuur, infrastructuur en voorzieningen voor de bewoners.

Heldere afspraken
Naast het stadsdeel Westerpark zijn er vijf partijen bij het project betrokken: twee woningcorporaties en drie projectontwikkelaars. De verplichting tot klimaatneutraal bouwen is vastgelegd in bouwenvelopovereenkomsten met de ontwikkelaars.

Kenmerken

Aantal woningen in project

1750

Aantal m2 vloeroppervlak in project

68500

Projecttype

Nieuwbouw

Energievoorziening

Collectief op bouwblokniveau

Beschrijving concept

Zon-PV, Windturbines, restwarmte van AVI (Westpoort Warmte), koudeopslag en diverse gebouwgebonden maatregelen.

Monitoring

Het kennis- en leertraject richt zich op proces en techniek. Bij beiden gaat om het opdoen van ervaringen met innovaties die al wel op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar nog niet marktbreed worden toegepast.Om een duidelijk beeld van de opgedane ervaring te krijgen vraagt BZK aan Agentschap NL om de voortgang bij de verschillende excellente gebieden te volgen.

Geleerde lessen

Excellent gebied: De excellente gebieden vormen een onderdeel van het Lente Akkoord. Binnen de excellente gebieden wordt in meer grootschalige nieuwbouwsituaties kennis en ervaring opgedaan met energiezuinig bouwen. Dit soort kennis is nodig om de in het Lente Akkoord genoemde landelijke aanscherpingen in 2011 en 2015 mogelijk te maken. Het kennis- en leertraject heeft zowel betrekking op de woning- als utiliteitsbouwopgaven binnen de excellente gebieden. Binnen het kennis- en leertraject wordt aandacht besteed aan zowel procesmatige, financiële als technologische innovaties.

Energie:

Maximale EPC van 0,2 voor woningen en 0,45 voor u-bouw

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Bouwfonds, Synchroon Ontwikkelaars, Bouwloods de Principaal
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Ymere, Woningstichting Rochdale
Contactpersoon: Marion Bakker op tel. 088-6022677

Media
 

Links

Meer informatie

spaarndammerhout.nl

 

Service menu right