IKC Zeven Zeeën Amsterdam, Noord-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Een kleurrijke impuls aan de wijk

Hoe krijg je een mooie, gezonde en duurzame school met een zeer beperkt budget? Dat was de uitdaging voor het ontwerpteam van de IKC Zeven Zeeën in Amsterdam-Noord. In het ontwerpteam, bestaande uit PMB Amsterdam, Moke architecten, Pieters Bouwtechniek, Boshuizen Bouwadvies en Merosch, is intensief onderzoek gedaan naar het realiseren van ruimten met veel daglicht en tevens een goed binnen comfort. Ook in de zomer, zonder dat aanvullende mechanische koeling nodig is.

Constatering is dat eisen die zijn gesteld vanuit het PvE Frisse Scholen ten aanzien van comfort elkaar wel eens tegenwerken en er op bepaalde aspecten van het comfort concessies gedaan moeten worden. Het heeft geleid tot veel simulatieberekeningen en nauwe en integrale afstemming tussen gevelopbouw, constructies en installaties.

Bij aanvang van dit project was het energetische doel om een half klimaatneutrale (betekent hetzelfde als half energieneutrale) school te realiseren. Door een aanvullend budget in een latere fase van het ontwerp, is het zelfs mogelijk geworden om een energieneutrale school te realiseren.
De school heeft een goede thermische schil, stadsverwarming, een hoog rendement warmteterugwinning op het ventilatiesysteem, LED verlichting en PV-panelen op het dak.

Merosch is betrokken vanaf het begin bij het opstellen van het technisch programma van eisen en heeft het installatietechnisch ontwerp verzorgd. Per 1 december 2014 is aannemer Friso in samenwerking met installateur Klaver begonnen aan de bouw van de brede school. Inmiddels is de school in gebruik.

Tot slot: IKC Zeven Zeeën staat op nummer 5 in de Top 15 energiezuinige scholen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kenmerken

Aantal vloeroppervlakte

1662 m2

Projecttype

Onderwijs - nieuwbouw
Multifunctioneel - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel - gebouwniveau

Beschrijving concept

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,2
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,79
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 7,0 m².K/W
- Rc-waarde dak : 6,5 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 6,5 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- Stadsverwarming voor verwarming, electroboiler voor tapwater
- Afgifte verwarming: LT
- Duurzame energiebronnen: 355 m2 PV cellen, 165 WP/m2
- Koeling: 17 MJ/m2
- Ventilatoren: 85 MJ/m2
- Regeling ventilatie: Mechanische toevoer, mechanische afvoer D.5a - CO2-sturing, met zonering
- Verwarming: 69 MJ/m2
- Warm tapwater: 17 MJ/m2
- Verlichting: 74 MJ/m2

BENG indicatoren

Energiebehoefte (kWh/m².jr): 37,0
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 8,7
Percentage hernieuwbare energie: 77%

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: PMB Amsterdam
Opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam Noord
Architect:  Moke Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Pieters Bouwtechniek,  Merosch en Boshuizen Bouwadvies

Media

Afbeeldingen

Architect Moke

Links

Service menu right