Jan van Schaffelaar Rhapsody Amsterdam, Noord-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Vooral dankzij de toepassing van zonnecellen levert het appartementencomplex Rhapsody in Amsterdam meer energie dan het gebouw zelf verbruikt. Bij de aanbesteding is vooral geselecteerd op duurzaamheid. Er is veel aandacht voor beperking van het gebruik door bewoners.
 
Appartementen Rhapsody-West Amsterdam
Het appartementencomplex Rhapsody-West is gelegen aan het Jan van Schaffelaarplantsoen in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam. Bij de definitieve selectie van de partij voor de bouw van in totaal 250 nieuwe huurappartementen heeft de stadsdeelraad hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid, inpassing binnen de bestaande omgeving en inrichting van de openbare ruimte. De Nijs Projectontwikkeling diende het prijswinnende aanbod in. In het tender team namen ook Tangram Architecten, Van Rossum BV, Urban Sync en Hiensch Engineering deel.
 
Het project bestaat uit twee blokken met meerdere appartementengebouwen. Het aantal verdiepingen varieert tussen de vijf en zeven. De 250 appartementen hebben een huurprijs die in het midden-segment ligt (ca. € 850 tot 1000 euro). In het project is ongeveer 600 m2 beschikbaar voor commerciële doeleinden (detailhandel) , in een half verdiepte parkeergarage onder de panden worden  200 parkeerplaatsen gecreëerd. Buurtbewoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van het project.
 
Bron van energie
Het is de ambitie van ontwikkelaars om Rhapsody in West een bron van energie te laten zijn. Letterlijk maar ook figuurlijk. Bijzonder aan het plan is de extreem goede energieprestatie (EPC) van -0,02: het gebouw leveren na aftrek van het eigen gebruik energie aan het net; iets dat in gestapelde woningbouw in de stad niet eerder in deze mate is gerealiseerd. Dit is te danken aan een optelling van maatregelen, waarbij stadsverwarming met een zeer hoog rendement en zonnecellen een belangrijke bijdrage leveren. Naast PV-panelen worden ook suntracking PV-panelen toegepast. Bij deze laatste panelen wordt de stand van het paneel continu bijgesteld aan de  stand van de zon. Hierdoor hebben deze een hoger rendement. Ook andere facetten dragen bij aan de negatieve EPC, zoals o.a. LED-verlichting, hotfill, energiezuinige liften. Deze maatregelen zijn buiten de NEN7120-norm om berekend, dit zou resulteren in een EPC van -0,15.
 
Selectie op duurzaamheid
Stadsdeelraad Nieuw-West heeft voor de ontwikkeling van het project een prijsvraag uitgeschreven. Bij de beoordeling van de aanbiedingen van potentiële ontwikkelaars gaf de duurzaamheid van het voorstel de doorslag. Van de in totaal 225 toe te kennen punten werden 150 punten verdeeld op basis van de onderlinge verhouding tussen de ingediende waarden. 25 Punten werden toegekend gebaseerd op een beoordeling van de wijze waarop de inpassing in de omgeving en inrichting van de openbare ruimte vorm kreeg. Op het criterium ‘prijs’ werden 50 punten toegewezen.
 
Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld van de puntentoekenning bij de EPC-scoren
In dit rekenvoorbeeld wordt ervan uitgegaan dat alle kandidaten een goede en volledige on- derbouwing indienen:
Kandidaat 1: EPC=0,35 Kandidaat 2: EPC=0,1 Kandidaat 3: EPC=0,45 Kandidaat 4: EPC=0,25
 
Kandidaat 2 (EPC=0,1) heeft de beste eigenschappen op dit onderdeel en ontvangt het maximale aantal punten: 150 punten. Kandidaat 4 ontvangt naar ratio van de hoogste EPC- score, dus 0,15/0,3 * 150 punten = 75 punten. Voor de onderlinge verhouding wordt namelijk gekeken naar de ‘prestatie’ vanaf EPC=0,4. Voor kandidaat 2 is deze ‘prestatie’ 0,3 (het verschil tussen 0,4 en de eigen score, 0,1). De ‘prestatie’ van kandidaat 4 is 0,15; het ver- schil tussen 0,4 en 0,25. Zodoende ontvangt kandidaat 4 de helft van de punten van kandidaat 2. Kandidaat 1 ontvangt om die reden 0,05/0,3 * 150 punten = 25 punten. Kandidaat 3 ontvangt 0 punten, omdat de EPC-score niet onder de drempelwaarde van 0,4 komt.
 
Aandacht voor gebruikersgedrag
Belangrijk aspect bij het beperken van het energieverbruik is het gedrag van de bewoners. Samen met de toekomstige bewoners is gewerkt aan een concept  om bewoners inzicht te geven in hun energieverbruik, in relatie tot dat van andere bewoners. Hierbij worden een (webbased) bewonersplatform en grote matrixborden ingezet om (buurt)bewoners bijvoorbeeld door middels van inzicht in de opgewekte en verbruikte energie, wedstrijden en informatie te stimuleren om duurzamer en dus energiezuiniger te leven

Kenmerken

Aantal woningen in project

250

Projecttype

Nieuwbouw woningbouw

Energievoorziening

Collectief op wijkniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 68 m²
- aantal bouwlagen: 5-7
- oriëntatie: zongericht voor PV

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,5 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,0 W/m²K
- U-waarde deuren : 1,54 W/m²K
- gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 4,5 m².K/W
- Rc-waarde dak : 6 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 5 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: Externe warmtelevering Stadsverwarming, rendement 206%
- PV: 869 m2(vast) en 635 m2 (suntracking)
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie
- regeling ventilatie: gebalanceerd
- koeling: geen

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): onbekend (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): onbekend (25)
Percentage hernieuwbare energie: onbekend (50%)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m²/jr): onbekend

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: De Nijs Projectontwikkeling
Opdrachtgever: CBRE Global Investors
Architect: Tangram Architecten
Installatietechnische en/of energetisch adviseur: Hiensch Engineering / Caubergh Huygen

Media

Jan van Schaffelaar

Energieconcept Bron: Nieman

Afbeeldingen

Smits Bouwbedrijf - Rhapsody in  West

Links

Service menu right