Koloniewoningen Westerveld, Drenthe

Meer artikelen

Omschrijving

Authentiek uitziende koloniewoningen met bewezen duurzame technieken. Kopers kunnen kiezen voor het EnergiePlusPakket, waarmee de woning energieneutraal wordt.

Projectsamenvatting

De koloniewoningen-nieuwe-stijl worden gebouwd op kavels die variëren in oppervlakte van 1200 tot 1500 m2. De basiswoning meet 80m2, een dubbele woning 145 m2. De woningen worden casco opgeleverd met als basis een goede isolatieschil, inclusief zonnepanelen, een zonneboiler en een aardwarmte-installatie. Daarnaast kan er worden gekozen voor het EnergiePlusPakket, met een groter oppervlak aan zonnepanelen, energiezuinige LED-verlichting en bewegingsmelders. Met deze opstelling wordt minstens evenveel energie opgewekt als verbruikt en wordt de overtollige energie teruggeleverd aan het energiebedrijf. Zo is er sprake van gebouwgebonden-energieneutrale woningen.

Inventieve oplossingen
De Maatschappij van Weldadigheid wil de nieuwe koloniewoningen in oude stijl herbouwen. Van precies dezelfde omvang en hetzelfde uiterlijk als vroeger.

Kenmerken

Aantal woningen in project

60

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 160 m² (BVO)
- aantal bouwlagen: 3
- oriëntatie: dak zongericht

Bouwkundige kenmerken
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,625 dm³/s.m² (bij oplevering)
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,1
- U-waarde deuren : 1,5
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 5,0 m².K/W
- Rc-waarde dak : 4,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 4,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- Conversie/opwekking: Combi warmtepomp geïntegreerd met zon thermisch
- afgifte: vloerverwarming
- zonneboiler: 2,35 m²
- PV panelen: 27 m²
- koeling: bodemkoeling warmtepomp
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie
- regeling ventilatie: handmatig

Monitoring

Het kennis- en leertraject richt zich op proces en techniek. Bij beiden gaat om het opdoen van ervaringen met innovaties die al wel op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar nog niet marktbreed worden toegepast.Om een duidelijk beeld van de opgedane ervaring te krijgen vraagt BZK aan Agentschap NL om de voortgang bij de verschillende excellente gebieden te volgen.

Geleerde lessen

Excellent gebied: De excellente gebieden vormen een onderdeel van het Lente Akkoord. Binnen de excellente gebieden wordt in meer grootschalige nieuwbouwsituaties kennis en ervaring opgedaan met energiezuinig bouwen. Dit soort kennis is nodig om de in het Lente Akkoord genoemde landelijke aanscherpingen in 2011 en 2015 mogelijk te maken. Het kennis- en leertraject heeft zowel betrekking op de woning- als utiliteitsbouwopgaven binnen de excellente gebieden. Binnen het kennis- en leertraject wordt aandacht besteed aan zowel procesmatige, financiële als technologische innovaties.

Energie:

Met het EnergiePlusPakket zijn de woningen energieneutraal of /-leverend te maken

Bouworganisatie:

bouwteam

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Maatschappij van Weldadigheid en Bouwbedrijf Broekman
Opdrachtgever: Gemeente Westerveld,
Architect: B+O Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Cleanfield Duurzaamheid advies en Sjabbens Installatietechniek

Media

koloniewoningen

Energieconcept bron: Nieman

Afbeeldingen

Website architect

Video

New Energy TV (youtube)

Links

Meer informatie

Architect

Koloniewoningen

Cobouw

 

 

Service menu right