Kruitberg Amsterdam, Noord-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Verbeteren thermische isolatie, zonnecollectoren, PV, HR-ketels, warmteterugwinning via warmtepomp uit ventilatie, midden temperatuur verwarming (70°C/40°C), gebouwbeheerssysteem. Individuele bemetering. Uitgebreide evaluatie.

Projectsamenvatting

In alle complexen binnen de stadsvernieuwing van de Bijlmer worden energiebesparende maatregelen gerealiseerd. Zoals: extra isolatie van de borstweringen en daken, isolatie van de onderste woonverdiepingen en voordeuren met een hogere isolatiewaarde. In Kruitberg worden bovendien aanvullende maatregelen toegepast, zoals een verbeterde isolatie, verbeterde ventilatiehuishouding, een midden temperatuur verwarmingssysteem, individuele bemetering voor warmte en water en doorstroom begrenzing voor (warm) tapwater. Andere maatregelen zijn het gebruik van actieve en passieve zonne-energietechnieken en een warmtepomp. Het project Kruitberg omvat de renovatie van 328 flatwoningen (3 en 4 kamers), 27 nieuwbouwwoningen en 2000 m2 aan bedrijfsruimtes.

De renovatie houdt in, dat naast de comfortverhogende en energiebesparende maatregelen, ook de keuken en het sanitair worden vernieuwd. De onderste laag en de entree van de flat worden geheel vernieuwd door de bouw van een terp en het creëren van kantoorruimte. Voorheen werden verwarming en water collectief verzorgd en werd er hoofdelijk omgeslagen per woning. De plaatsing van meters voor zowel verwarming als warm tapwater, moet de bewustwording onder de bewoners van hun energieverbruik stimuleren. Elke flat in de Bijlmermeer heeft een bewonerscommissie. Vanwege hun bekendheid met het wel en wee in de flat, werd deze commissie bij de hele planontwikkeling betrokken.

Bij het Voorlopig Ontwerp werden voorlichtingsavonden voor de bewoners gehouden. Ook het energieverhaal voor Kruitberg kwam hier aan de orde. Verder is er een proefwoning ingericht. De renovatie kenmerkte zich door een strakke planning. Bewoners bleven gedurende de renovatie in de woning en hadden daarmee 3 weken te maken met verbouwingsoverlast. Hiervoor stelde de corporatie een vergoeding van € 500 beschikbaar. Er waren wisselwoningen ingericht. Omdat de renovatie en wijziging van de cv-installatie een wezenlijke verandering van de gehuurde ruimte betekende, is elke bewoner om schriftelijke toestemming gevraagd(contract).

Vanwege de multiculturele bevolking in de flats, gebeurde de voorlichting in het Nederlands en het Engels. De schriftelijke voorlichting werd bovendien in het Spaans gedaan. De communicatie verliep via voorlichtingsavonden en nieuwsbrieven. De respons van de bewoners op de voorlichtingsavonden was laag. Nu de woningen individueel bemeterd gaan worden, zullen bewoners voor het eerst worden geconfronteerd met hunenergieverbruik. Gemiddeld daalt het energieverbruik alleen al door de bemetering met 15%. De eerste reacties van de bewoners op de genomen(energie)maatregelen zijn grotendeels positief. De maatregelen worden in 2004uitgebreid geëvalueerd in het kader van Regen-Link.

Kenmerken

Aantal woningen in project

355 (328 flatwoningen en 27 nieuwbouwwoningen)

Projecttype

Renovatie & onderhoud

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

720 m2 zonnecollectoren op het dak van de flat voor warm tapwater en ruimteverwarming, HR-ketels, 200 m2 PV cellen op de kopgevel en inborstwering van 5 woningen, Warmtewinning via warmtepomp uit ventilatie in 6strangen, Midden temperatuur verwarming (70°C/40°C) in de vorm van radiatoren en convectoren met als bron warmtelevering en HR-ketels, gebouwbeheerssysteem, betere isolatie.

Monitoring

De eerste reacties van de bewoners op de genomen (energie)maatregelen zijn grotendeels positief. De maatregelen worden in 2004 uitgebreid geëvalueerd in het kader van Regen-Link.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder B.V.
Opdrachtgever: Rochdale
Architect: Kovos Architecten en Ingenieursbureau
Installatietechnische en/of energetischadviseur: W/E adviseurs duurzaam bouwen

Media

Links

Service menu right