Leidse Schans Leiden, Zuid-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Een breed geformuleerde duurzaamheidsambitie inclusief concrete energieprestatie-eisen heeft in de gemeente Leiden als richtsnoer gewerkt voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk en betaalbaar appartementencomplex voor studenten en young professionals.
 
Bijzonder betaalbaar duurzaam wonen
‘Bijzonder betaalbaar duurzaam wonen’. Dat is hoe de gemeente Leiden, Studentenhuisvester DUWO en de ontwikkelcombinatie de studentencampus Yours Leiden aan de Leidse Schans graag presenteren. Om tot een duurzame campus te komen heeft de gemeente Leiden bij de ontwikkeling van de studenten- en starterswoningen aan de Leidse Schans in Leiden duurzaamheideisen opgesteld waaronder een EPC van 0,4 en een EPL (EnergiePrestatie op Locatie) van 8,4. De 590 in de eerste fase in 2015 opgeleverde studentenwoningen voldoen aan de vooraf gestelde energieprestatie-eisen. De aantrekkingskracht van de campus op woningzoekende studenten was groot. Al vrijwel direct nadat de inschrijving begon was het aantal woningen overtekend.
 
Yours Leiden
Het project Leidse Schans, inmiddels bekend als Yours Leiden, omvat de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van circa 1900 studentenwoningen. Deze zijn verdeeld over een aantal hoge gebouwen. Ook worden er circa 200 starterswoningen, en ruimtes voor o.a. detailhandel en horeca gerealiseerd. VORM Ontwikkeling B.V., Ballast Nedam en Syntrus Achmea Vastgoed zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het project. Mecanoo Architecten heeft het ontwerp gemaakt. Studentenhuisvester DUWO heeft een blok van 126 studentenwoningen in eigendom en exploiteert alle studentenwoningen risicodragend.
 
Een WKO in combinatie met een gaswarmtepomp zorgt voor de verwarming van het gebouw. Een energiedak met in totaal 1400 m2 zonnepanelen  levert ongeveer 4000 GJ per jaar, equivalent van 127.000 m3 gas. De warmte wordt ingezet als bron voor de warmtepomp in het tussenseizoen en het regenereren van de WKO  Ook wordt de warmte gebruikt om het tapwater voor te verwarmen.
 
Lage energie- en servicekosten
Lage energielasten en servicekosten voor de huurders evenals het op peil blijven van de toekomstige verhuurbaarheid van de woningen waren financiële ankerpunten binnen het project. Door middel van een uitgebreide businesscase zijn diverse energieconcepten met elkaar vergeleken om uiteindelijk invulling te geven aan de ambities en eisen. Door gebruik te maken van het BIM model heeft de inpasbaarheid van de energieconcepten in het bouwkundig ontwerp onderdeel uitgemaakt van het besluitvormingsproces.
 
Exploitatiemodel brengt kosten en opbrengsten over langere termijn in beeld
Er is niet alleen gekeken naar het meest betaalbare energieconcept van dit moment, maar vooral gestuurd op een beheersbare exploitatiefase. Om de investeringen te onderbouwen is een exploitatiemodel gebruikt  Het exploitatiemodel genereert gegevens als de terugverdientijd, de onderhoud- en beheerkosten, maar ook de netto contante waarde van de totale installatie. Wat de exploitant aan het einde van de rit overhoudt is haar rendement op eigen vermogen. Met de uitkomsten van het exploitatiemodel is gezocht naar een geschikte exploitant. De beoogde exploitant van de installatie is ook meegenomen in de ontwikkeling en verdere verfijning van het installatieconcept.
 
Geen zorgen rond energieleverantie
Eteck is eigenaar en exploitant van de installatie. Huurders sluiten met Eteck een contract af voor warmtelevering, Eteck zorgt voor een ongestoorde energievoorziening. Via een film met toelichting voorziet Eteck de huurders van informatie over alle aspecten rond het installatieconcept.

Kenmerken

Aantal woningen in project

590

Projecttype

Nieuwbouw woningbouw

Energievoorziening

Collectief

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: +- 41 m²
- aantal bouwlagen: 16
- oriëntatie: zongericht voor zonneboiler

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,625 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,71 W/m²K
- U-waarde deuren : 2 W/m²K
- gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 3,5 m².K/W
- Rc-waarde dak : 4,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 3,5 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: collectieve WKO + gasabsorptiewarmtepomp
- zonneboiler: thermische zonnecollectoren
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: ongestuurd
- koeling: geen

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)

Energiebehoefte (kWh/m².jr): niet bekend (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): niet bekend (25)
Percentage hernieuwbare energie: niet bekend (50%)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m²/jr): niet bekend

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Ballast Nedam, VORM
Opdrachtgever: Syntrus Achmea Real Estate & Finance tbv DUWO Studentenhuisvesting
Architect: Mecanoo
Installatietechnische en/of energetischadviseur: VIAC / Schouten Techniek

Media

Leidse Schans

Energieconcept Bron: Nieman

Afbeeldingen

I2 - Leidse Schans

Links

Service menu right