Martiniwijk Wolvega, Friesland

Meer artikelen

Omschrijving

Woningstichting Weststellingwerf boog een fel bekritiseerd sloop- en verkoopplan om in een alom gevierde wijkrevitalisatie. De verduurzaamde Martiniwijk in Wolvega heeft nu de uitstraling van een nieuwbouwwijk.

Projectsamenvatting

Woningstichting Weststellingwerf presenteerde eind jaren negentig een voorlopig herstructureringsplan voor de verouderde en eentonig ogende Martiniwijk in Wolvega. Met name de idee├źn over sloop en verkoop van huurwoningen vielen verkeerd bij de bewoners. Felle protesten volgden, waarbij huurders ook media-aandacht zochten. De woningstichting besloot de om alle wijkbewoners thuis te bezoeken om bezwaren weg te nemen en uit te leggen dat het concept slechts een voorzet was naar een definitief plan.

Geen huurverhoging
De gesprekken leidden tot het besluit om van de 224 huurwoningen er 135 opnieuw te bouwen of renoveren. 26 huizen werden gesloopt zonder vervanging en 65 woning gingen in de verkoop. Met een investering van ruim 16 miljoen euro (30 tot 75 duizend euro per woning) zorgde Weststellingwerf voor verfraaiing en verduurzaming. De woningstichting besloot dit te financieren met de verkoop van woningen en een hoger huurtarief voor nieuwe huurders. De oorspronkelijke bewoners kregen geen huurverhoging.

Isolatie en variatie
Energielabels van de woningen werden verbeterd naar niveau B en het gasverbruik kon met 30-40% omlaag. De verhuurder liet daken, vloeren en bergingen isoleren. Verder kregen de woningen isolerend HR++ glas, duurzame kunststof panelen in de puien, geavanceerde HR-ketels en mechanische ventilatie. Gevels werden opgeknapt met gevarieerde afwerking in leisteen, hout, keramiek en aluminium. En de woningen kregen nieuwe kozijnen in verschillende kleuren. Bij 11 hoekhuizen kwam er bovendien een bouwlaag op.

Bewonersparticipatie
Bewoners konden zelf de indeling van de kozijnen kiezen en hadden ook keuzeopties voor de inrichting van de badkamer en keuken. Huurders die overwogen om hun huurwoning te kopen, kregen voorrang op de reguliere markt. En toen de gemeente Weststellingwerf in september 2009 besloot te investeren in de woonomgeving en infrastructuur, mochten de bewoners meebeslissen over de aanleg van paden. Bewonersparticipatie en toezeggingen vanuit een sociaal plan leverden Woningstichting Weststellingwerf en de gemeente Weststellingwerf veel goodwill op van bewoners die eerder hadden aangetoond zich scherp te kunnen verzetten.

Kenmerken

Aantal woningen in project

230

Projecttype

Galerijwoning - Renovatie & onderhoud
Hoekwoning - Renovatie & onderhoud
Portiekwoning - Renovatie & onderhoud
Rijwoning - Renovatie & onderhoud
Vrijstaand - Renovatie & onderhoud

Beschrijving concept

Verfraaiing, isolatie, bewonersprotest, bewonersparticipatie, sloop, verduurzaming, HR-ketels, mechanische ventilatie.

Geleerde lessen

- Onduidelijke communicatie met de huurders over de renovatieplannen, zorgden voor een storm van kritiek. Door wijkbewoners thuis te bezoeken ontstond en weer een vertrouwensband tussen verhuurder en huurders.
- Om wijkbewoners te behoeden voor ongemakken door de renovatie werd een sociaal plan opgesteld, met bijvoorbeeld een regeling voor alternatieve woonruimte. Dit plan werd voor alle bewoners gelijktijdig van kracht. Dit had onnodige leegstand tot gevolg, omdat er per wijkdeel gerenoveerd werd. Het was beter geweest om het sociaal plan af te stemmen op de renovatie.
- Met een gevarieerde afwerking van gevels werd het saaie straatbeeld van de Martiniwijk doorbroken.
- De revitalisatie van de Martiniwijk had geen huurverhoging voor oorspronkelijke bewoners tot gevolg. Dat leverde, samen met het besluit om bewoners nauw bij de renovatie te betrekken, een hoop goodwill op.
- Woningstichting Weststellingwerf liet na om helder uitleg te geven over de nieuwe verwarmingsinstallatie, die minder snel warm wordt dan de oude. Dit vergde extra toelichting.

Betrokkenen

Opdrachtgever: Woningstichting Weststellingswerf

Media

Links

Service menu right