Nieuwveense landen Meppel, Drenthe

Meer artikelen

Omschrijving

De nieuwe wijk Nieuwveense Landen in Meppel wordt in 2032 een energieleverende wijk. Hiervoor wordt lokaal energie opgewekt en een lokaal duurzaam energiebedrijf (MeppelEnergie) opgericht in samenwerking met agrariërs en bedrijven uit de omgeving. De eerste woningen staan er vanaf november 2014. 

Projectsamenvatting

Tussen drie nationale natuurgebieden en het cultuurlandschap Reestal, bouwt de gemeente Meppel de komende jaren aan nieuwbouwwijk Nieuwveense landen. Op 400 ha komen tot 2032 zo’n 3.200 woningen met vele voorzieningen. De eerste fase omvat huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen en kavelgrootten. De gefaseerde aanleg van de wijk biedt mogelijkheden om in stappen te werken aan het uiteindelijke doel. Als de laatste huizen rond 2032 zijn gebouwd, moet Nieuwveense Landen een energieleverende wijk zijn. Het is de bedoeling om van de opbrengst een revolverend fonds op te zetten, om in te zetten voor duurzame projecten in de wijk.

Cradle-to-cradle
Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op Cradle-to-Cradle-uitgangspunten. Er wordt expliciet gekeken naar toepassing van natuurlijke materialen, (energie)bronnen en ecosystemen. Deze maatregelen verhogen het comfort in de woning en bezorgen de bewoners een 10% lagere energierekening. Gezien de vele beschikbare ruimte voor de natuur en groen in het plangebied, is ervoor gekozen een deel van deze ruimte te benutten voor waterberging en waterzuivering. Afvalwater en regenwater wordt zoveel mogelijk hergebruikt en het streven is een gesloten waterkringloop.
 
Energiemaatregelen
Duurzaamheid is bij de gebiedsontwikkeling systematisch aangepakt. De gewenste energetische kwaliteit wordt bereikt door de aanleg van een slim hybride energiesysteem, deels collectief deels individueel. Het systeem wordt geëxploiteerd door het lokaal duurzaam energiebedrijf MeppelEnergie dat hiervoor in januari 2012 is opgericht. De gemeente en Rendo Duurzaam zijn gezamenlijk eigenaar van MeppelEnergie. Rendo gaat 4 voorbeeldwoningen in het plangebied realiseren, waarmee inzicht in het energieconcept en de werking wordt verschaft aan toekomstige bewoners die hierbij centraal staan. De EPC van de nieuwe woningen komt uit op circa 0,4.
 
Excellent Gebied
Nieuwveense Landen is een van de 19 zogenoemde ‘Excellente Gebieden’ die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt met een kennis- en leertraject. De bouw in de gebieden is minimaal 25% energiezuiniger dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Kenmerken

Aantal woningen in project

3.200 (400 ha)

Projecttype

Galerijwoning - nieuwbouw
Hoekwoning - nieuwbouw
Portiekwoning - nieuwbouw
Rijwoning - nieuwbouw
Vrijstaand - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Samen met Rendo Duurzaam richt de gemeente Meppel een Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf op. Op 27 juni 2011 is hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en eind 2011 wordt de BV MeppelEnergie opgericht. Door de oprichting van MeppelEnergie weet de gemeente zeker dat de duurzame ambities echt uitgevoerd worden. Het energiebedrijf sluit een overeenkomst met Waterschap Reest en Wieden voor de levering van energie door het waterschap. De provincie Drenthe geeft tijdelijk financiële ondersteuning.

Monitoring

Het kennis- en leertraject richt zich op proces en techniek. Bij beiden gaat om het opdoen van ervaringen met innovaties die al wel op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar nog niet marktbreed worden toegepast.Om een duidelijk beeld van de opgedane ervaring te krijgen vraagt BZK aan Agentschap NL om de voortgang bij de verschillende excellente gebieden te volgen.

Energie:

- Oprichting Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf 
- Smart grid
- Geen aardgas
- Mestvergisting

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: -
Opdrachtgever: Gemeente Meppel
Architect: -
Installatietechnische en/of energetischadviseur: -

 

Media

Links

Service menu right