NotaNul woningen niaNesto Waalsprong Nijmegen, Gelderland

Meer artikelen

Omschrijving

De eerste 16 niaNesto woningen in de Waalsprong te Nijmegen zijn gerealiseerd, de toekomstige bewoners staan te popelen om er te gaan wonen. 

Projectsamenvatting

VolkerWessels Vastgoed en de KlaassenGroep bouwen respectievelijk 9 en 7 zogenaamde energienotanul woningen in de sociale huursector volgens het niaNesto concept. Portaal heeft een nieuwbouw concept ontwikkeld, NiaNesto; energiezuinig wonen en betrokkenheid van de huurder bij het ontwikkelproces. Kern van dit concept is dat een kwalitatief hoogwaardige woning gebouwd kan worden tegen lage kosten door standaardisering. Portaal daagde de markt uit om met concepten voor dergelijke woningen te komen middels een prijsvraag. Zie ook het niaNesto project in Utrecht.
 
niaNesto
NiaNesto is de prijsvraag van Portaal voor de realisatie van een energienotaloze woning met optimale keuze vrijheid voor de klant. VolkerWessels en KlaassenGroep zijn één van de winnaars van de aanbesteding. Het Wooniversum van VolkerWessels, een initiatief dat toekomstige bewoners van niaNesto-woningen in staat stelt de woning samen te stellen. Het was met behulp van virtual 3D mogelijk om de woning te beleven en ervaren. Zij konden met een druk op de knop kiezen uit verschillende plattegronden. De bewoners vonden het zeer bijzonder dat zij als huurder hun eigen huis mochten samenstellen. Het woonconcept van de KlaassenGroep heet CasaVita, oftewel ‘levend huis’. Het woonconcept is aan te passen aan de wensen van de klant; de toekomstige bewoners konden zelf een gevel samenstellen door keuzes te maken in raamindeling, steenkleur en voordeur. Ook bepaalden zij zelf de indeling van de verdiepingen en wordt slechts 2 weken voor oplevering de positie van de elektrapunten bepaald door het plakken van elektrastickers.
 
Maatregelen
De woonconcepten van VolkerWessels Vastgoed en de KlaassenGroep komen grotendeels overeen. De woningen worden allen voorzien van zeer hoogwaardige isolatie en kierdichtheid, een lucht-water warmtepomp, pv-cellen en balansventilatie met warmteterugwinning. VolkerWessels Vastgoed hanteert een symmetrisch zadeldak met vloerverwarming en de Klaassengroep hanteert een asymmetrisch zadeldak en maakt gebruik van luchtverwarming. 
 
Prestatiecontracten
De energienotanul-afspraken zijn vastgelegd in prestatiecontracten, waarin bij oplevering én gedurende een periode van vijftien jaar de prestatie van de woning wordt geborgd. De sociale huurwoningen hebben een huurprijs van  680 per maand.

Kenmerken

Aantal woningen in project

16

Projecttype

Rijwoning - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 145 m²
- aantal bouwlagen: 3 met assymetrisch zadeldak
- oriëntatie: zongericht voor passieve zonne-energie 

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,33 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,97 W/m².K
- U-waarde deuren : 1,16 W/m².K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 6,24 m².K/W
- Rc-waarde dak : 6,1 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 6,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: Lucht/water warmtepomp 
- zonnePV: 33,5 m²
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: mogelijk

Overige energiemaatregelen:
- All electric
- waterbesparende kranen.

Proces

Bouworganisatievorm D&B (UAV-gc prestatiecontract)

Monitoring:

Energiemonitoring met energiecoach via Facebook, prestatiecontract over verbruik en opwekking. overige monitoring via internet (My Powerrouter.com) en luchtdichtheidsmetingen

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Klaassen Groep en VolkerWessels

Opdrachtgever: Portaal 

Architect: ERS Architecten

Installatietechnische en/of energetischadviseur: Ordelman Dijkman Installatie, Kremer Installaties 

Media

Links

Service menu right