Onderwijscentrum Noordwestcluster Utrecht, Utrecht

Meer artikelen

Omschrijving

De aanleg van een warmte- en koudenet in het Noordwestcluster van De Uithof levert de Universiteit Utrecht substantiële energiebesparing op. Het het onderwijscentrum Noordwestcluster dat eind 2014 zal worden opgeleverd zal hier ook op aangesloten worden. Bijzonder is ook dat dankzij een bredere visie op de energie-infrastructuur voor alle gebouwen en ook het datacenter in het gebied, er een extra besparing wordt gerealiseerd door warmte en koude tussen de verschillende gebouwen uit te wisselen.

Projectsamenvatting

De Universiteit Utrecht bouwt in het Noordwestcluster van De Uithof een nieuw Onderwijscentrum voor studenten en docenten van de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen en Geneeskunde (Biomedische Wetenschappen). Het voorziet in een tekort aan onderwijsruimte ontstaan door de sloop van het Wentgebouw in 2015 en het gebouw van de faculteit Aardwetenschappen in 2016. Het Onderwijscentrum Noordwestcluster bestaat uit een nieuw gebouw in combinatie met het Buys Ballotgebouw en het Minnaertgebouw. Deze laatste twee gebouwen worden gelijktijdig gerenoveerd. Het nieuwe centrum met daarin onderwijsruimten, practicumruimten, studielandschappen, kantoren en horeca wordt in 2015 in gebruik genomen.

Maatregelen
Duurzaamheid is een speerpunt in het ontwerp. De transparante gevel is op een doordachte manier voorzien van buitenzonwering, waardoor een optimale balans wordt bereikt tussen daglichttoetreding en energiehuishouding. Op het dak van het gebouw wordt 400 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd. Naast de zonnepanelen worden tal van andere duurzame maatregelen genomen. Het gebouw volgt de criteria voor het predicaat Very Good van Breeam. Zo wordt warmte en koude uit de ondergrond gebruikt om het gebouw te verwarmen en te koelen. Op de vloeren komt bamboe-parket omdat bamboe heel snel groeit en onder hoge druk geperst geschikt is als vloerbedekking. Het meubilair wordt duurzaam geproduceerd en weer gerecycled wanneer het aan vervanging toe is (Cradle to cradle).

Duurzaamheid op gebiedsniveau
Bijzonder aan dit project is de aansluiting van het onderwijscentrum op de ringleidingen die in 2014 in het Noordwestcluster wordt aangelegd om warmte en koude tussen de verschillende gebouwen in dat gebied uit te kunnen wisselen. Zo kan het overschot aan warmte die het datacenter produceert binnen andere gebouwen ingezet worden, en overtollige koude weer richting datacenter gaan. Op deze manier wordt niet alleen duurzaam in de energievoorziening van het onderwijscentrum voorzien, maar wordt ook de energieprestatie op gebiedsniveau verbeterd. Alle gebouwen in dit Noordwestcluster worden op de ringleiding aangesloten. Dit levert een jaarlijkse besparing ‘Uithof-breed’ op van ongeveer 3%. De CO2-uitstoot wordt gereduceerd met 1.020 ton per jaar.

Investering
De Universiteit Utrecht heeft de haalbaarheid van de investeringen in duurzaamheid voor dit gebouw getoetst op basis van Total Cost of Ownership; de kosten en baten over de totale exploitatieperiode worden hierbij betrokken.

Kenmerken

Vloeroppervlak BVO

15.000 m2

Projecttype

Onderwijs - nieuwbouw

Energievoorziening

Collectief op blokniveau

Beschrijving concept

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is 19% beter dan de eis, dit is bereikt door de volgende maatregelen:
- het aanbrengen van zonnepanelen geeft een EPC 24% beter dan de eis;
- 65% besparing op verwarmen, door goede thermische schil, warmteterugwinning (WTW) en warmtekoudeopslag (WKO);
- 75% besparing op koeling door WKO en sprinklervijver;
- door energiezuinige koeling, optimale ventilatie en energiezuinige liften, circa 45% besparing op het totale elektragebruik (exclusief zuurkasten);
- besparing van 40% op verlichting, door hoogfrequente verlichting en intelligente sturing.

Totaal: 60% energiebesparing ten opzichte van een gemiddeld universiteitsgebouw

 

Energie:

Verwachtte CO2 reductie van 1.020 ton per jaar en een Breeam-NL score Very Good

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Aannemerscombinatie Züblin en Cofely
Opdrachtgever: Universiteit Utrecht, directie Vastgoed & Campus
Architect: Ector Hoogstad Architecten
Installatietechnische en/of energetisch adviseur: Valstar Simonis en Cauberg Huygen

Media

Afbeeldingen

website architect

Links

Service menu right