Ossehaar de Oevers Coevorden, Drenthe

Meer artikelen

Omschrijving

Ossehaar in Coevorden is excellent omdat …
'...de optelsom van alle individuele investeringen bijdraagt aan de collectieve doelstelling van Coevorden.'
Moira Numan, beleidsmedewerker Milieu, gemeente Coevorden

Het gebied

Ossehaar is een wijk van in totaal 325 woningen, waarvan de laatste fase (De Oevers, fase C) duurzaam wordt ontwikkeld. Kopers kunnen hier een vrijstaande woning laten bouwen op één van de 44 kavels. De hele wijk is zongericht verkaveld, waardoor de woningen optimaal kunnen profiteren van passieve zonne-energie.

Energiemaatregelen 

In fase C kunnen de kavels worden aangesloten op een WKO-systeem, maar niet verplicht. Het college heeft besloten ook gas aan te leggen. RENDO Duurzaam biedt een warmtebron, warmtepomp, advies en begeleiding aan. Daarnaast is bij de inrichting van de openbare ruimte zo veel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen, zoals gebakken klinkers en LED verlichting. 

Stand van zaken begin 2013

De kavels in fase C De Oevers zijn in maart 2010 uitgegeven, maar tot nu is er nog niets verkocht. Dat heeft te maken met het specifieke marktsegment (de kavels ongeveer 1000 vierkante meter groot) en de teruglopende vraag naar woningbouwkavels. Het college wil nog steeds graag dat kavelkopers duurzaam bouwen. Daarom is € 30.000,- gereserveerd voor een stimuleringsmaatregel. 

Kenmerken

De Excellente Gebieden zijn 19 innovatieve nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Dit ter voorbereiding op de in het Lente-akkoord afgesproken aanscherping van de EPC in 2015 en de bijna energieneutrale ambitie voor 2020.

Kennis- en leertraject

Gemeenten, projectontwikkelaars en andere partijen die energiezuinig bouwen, doen uitgebreide praktijkervaring op met innovatieve bouwmethoden en technieken. En vooral ook met het zoeken naar innovatie in het bouwproces en nieuwe vormen van samenwerking en financiering. Deze kennis en ervaring wordt ondersteund, gedeeld en verspreid in het kennis- en leertraject Excellente Gebieden van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Behalve de 19 'officieel' benoemde Excellente Gebieden, delen in dit traject ook andere gebieden en projecten die energiezuinig bouwen hun kennis en ervaringen.

Lente-akkoord

Eind juni 2012 hebben Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB met de minister van Binnenlandse Zaken het Lente-akkoord  ondertekend. Energiereductie in combinatie met woonwensen staat centraal bij het vernieuwde Lente-akkoord voor energiezuinige nieuwbouw. In 2015 is de nieuwbouw 50% energiezuiniger dan in 2007. En de komende jaren moet meer zicht komen op het traject naar bijna energieneutrale nieuwbouw vanaf (31 december) 2020.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt de partners in de uitvoering door kennisontwikkeling en overdracht. Het kennis- en leertraject Excellente Gebieden is hier onderdeel van.

Gebieden Energieneutraal (GEN)

'Gebieden energieneutraal' is een samenwerkingsverband van 13 kennisinstellingen, bouw- en installatiebedrijven, industrie, energiesector en financieel en juridische adviseurs, met als doel de energieneutrale ambities vooruit te helpenen. GEN brengt al hun kennis bij elkaar om te komen tot een integrale aanpak voor energieneutrale gebieden, zowel voor nieuwbouw, bestaande bouw als herstructurering.

 

Betrokkenen

Opdrachtgever: Gemeente Coevorden / particulieren
 

MediaCoevorden
 

Links

Service menu right