Passief-renovatie Binnengasthuisstraat Zwolle, Overijssel

Meer artikelen

Omschrijving

Historische ouderenhuizen gerenoveerd tot passiefhuis niveau.

Projectsamenvatting

De historische ouderenhuizen aan de Binnengasthuisstraat in Zwolle zijn passief gerenoveerd. De voorgevels zijn daarbij in historische staat teruggebracht. Na de oplevering wordt het complex een gemeentelijk monument.

Passief renovatiepand
Een passief renovatiepand mag niet meer dan 25kWh per m² per jaar voor verwarming verbruiken. Dat is ¼ van het gebruik van een label A woning. Dat wordt vooral bereikt door een zeer goede isolatie en kierdichting van de schil,met bijvoorbeeld driedubbel glas in de kozijnen. Balansventilatie met warmteterugwinning zorgt daarnaast voor een comfortabel binnenklimaat. Warm water komt van een vacuümcollector op de uitbouw met de cv-ketel als back-up.

Klaar voor 2050
Bouwfysisch zijn de woningen al op niveau voor het jaar 2050. Bij deze zuinige woningen hoort ook een groot wooncomfort op andere gebieden. Deze renovatie blinkt uit in gebruikskwaliteit: een levensloopbestendige rolstoelplattegrond, hoge plafonds, maximaal daglicht, ultieme geluidsisolatie tussen de woningen (10 tot 20 dB beter dan nieuwbouwniveau), zeer laag installatiegeluid en alle ramen kunnen gewoon open.

Bouwproces
Ook bijzonder aan dit revitalisatieproject is het logistieke proces. Bewoners konden na een maand al terugkeren in hun totaal vernieuwde woning. Begin mei 2012 was het startmoment voor de proefwoning, in september 2012 zijn 24 sociale huurwoningen opgeleverd en eind december 2012 waren de 8 eengezinswoningen gereed.

Met deze ingreep worden de populaire Binnengasthuizen voor de lange toekomst zeker gesteld als sociale huurwoningen voor zelfstandig wonende senioren.

Kenmerken

Aantal woningen in project

32 Rijwoningen

Projecttype

Rijwoning - Renovatie & onderhoud

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 40,50 m²
- aantal bouwlagen: 2
- oriëntatie: zuid-oost

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv-10 waarde): 0,399 dm3/s.m2
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,00 W/m2.K
- U-waarde deuren : 0,80 W/m2K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 4,50 (kop-), 8,75 m2.K/W (langsgevel)
- Rc-waarde dak : 9,35 m2.K/W
- Rc-waarde bg vloer: 6,25 m2.K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: HR-107 combiketel, radiatoren
- Vacuűmbuiscollector: 3,0 m²
- PV: n.v.t.
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: 3-standen schakelaar
- koeling: n.v.t.

Overige energiemaatregelen:
- automatisch zonwering in de luchtspouw

Monitoring

Monitoring van temperatuur, CO2 concentratie en luchtvochtigheid in de zomer en winterperiode in 2011 voorafgaand aan het project.

Geleerde lessen

Bouwkosten en huurverhoging
De energielasten zijn circa €13 per maand. Voor het warmtapwater is dat €10 per maand. Er heeft een substantiële huurverhoging plaatsgevonden van €120. Bij mutatie bedraagt de huur €600.

De bouwkosten van de 24 sociale huurwoningen is circa € 100.000,-. De totale stichtingskosten zijn € 130.000 (prijzen inclusief BTW per woning). Daarbij is het niet nodig over 40 jaar te renoveren, de levensduur is minimaal 40 jaar.

Aanbesteding
Openbaar Belang organiseerde een Design, Built en Maintenance aanbesteding met een vast budget waarbij het ontwerp, bouw en onderhoud bij één partij werden onderbracht. Het gevolg was een perfecte afstemming van ontwerp, uitvoering en exploitatie. Een optimale bouwlogistiek door Lean Building beperkte de faalkosten, en maakte een ultra korte doorlooptijd van 4 weken en daarmee een korte uitverhuizing van bewoners mogelijk. Daardoor was meer kwaliteit leverbaar binnen budget: Passief voor deprijs van een hoog niveau.

Energie:

Passief Bouwen: <25 kWh/m²

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Dura Vermeer Bouw
Opdrachtgever: Openbaar Belang
Architect: Villanova Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Nieman Raadgevende Ingenieurs , Constructieadvies.nl

Media

schema

Energieconcept bron: Nieman

Afbeeldingen

Links

Service menu right