Pierik Zuid Zwolle, Overijssel

Meer artikelen

Omschrijving

Met een luchtdichtheid op het niveau van Passief Bouwen en het installeren van gemiddeld 12 zonnepanelen per woning hebben de 28 in de wijk Pierik-Zuid gebouwde appartementen een EPC van 0,25. De woonlasten voor bewoners worden aanzienlijk verlaagd.
 
Energiedoelstellingen woningstichting en gemeente
Bij de ontwikkeling van 28 nieuwe appartementen in de wijk Pierik Zuid hebben energiedoelstellingen een belangrijke rol vervuld. De woningstichting SZW in Zwolle heeft als doelstelling geformuleerd nieuwe woningen zo energiezuinig mogelijk te maken en bestaande woningen naar minimaal label C te brengen. De gemeente Zwolle heeft in haar programma duurzaamheid 2011-2014 de ambitie vastgelegd om bij nieuwbouwwoningen 60% van de energie duurzaam op te wekken. De bouw van het appartementencomplex vormde onderdeel van een wijkgerichte aanpak met zowel renovatie- als sloop- en nieuwbouwprojecten. In mei 2015 zijn de nieuwe appartementen opgeleverd.
 
Passief Bouwen en zonne-energie
De doelstellingen van corporatie en gemeente zijn duidelijk terug te vinden in het ontwerp. In het ontwerp van de appartementen zijn bouwkundige en installatietechnische maatregelen getroffen om het energiegebruik van de woningen en appartementen te beperken. Hierbij is sterk de nadruk gelegd op de thermische schil c.q. het beperken van de energievraag. Dit resulteert in een beperkt warmteverlies door de schil, luchtdichtheid op het niveau Passief Bouwen en beglazing met een lage U-waarde (triple glas). Op alle woningen van het project zijn gemiddeld 12 PV-panelen aangebracht voor de opwekking van elektriciteit. In het ontwerp van de dakvlakken is hiertoe al rekening gehouden. Voor de verwarming en warm tapwater wordt gebruik gemaakt van een individuele HR-107 ketel, er is een CO2-gestuurd systeem van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning toegepast. Dit alles heeft geleid tot een EPC-waarde van 0,25.
 
Aandacht voor gebruiksfase
Er is ook aandacht voor een energiezuinig gebruik van de woning en de installaties. In de woningen en appartementen is een slimme thermostaat aangebracht. Deze thermostaat is voorzien van een lichtsensor, klok en aanwezigheidsdetectie. Hierdoor wordt binnen 20 á 30 minuten nadat het licht is uitgedaan, de rusttemperatuur geactiveerd. De aanwezigheidsdetectie registreert wanneer niemand in de woning is; dit voorkomt onnodig opwarmen van de woning. De keuze voor dit type thermostaat betekent eenvoudige en gemakkelijke bediening voor de bewoner. Deze maatregel zorgt ervoor dat het gasverbruik verder omlaag gaat.
 
Inwoners doorslaggevende stem
Omwonenden zijn nadrukkelijk betrokken in de vormgeving van ‘hun’ wijk. Zij mochten stemmen op door twee ontwikkelaars ingediende plannen. Bij een opkomst van 50% van de zittende bewoners zouden zij de doorslaggevende stem hebben gehad. Dit is helaas niet gehaald. Uiteindelijk hebben 43 van 122 omwonenden gestemd. SZW heeft desondanks besloten, toch te kiezen voor het plan waar de meeste stemmen op waren uitgebracht.
Dura Vermeer Bouw in Hengelo heeft de opdracht gegund gekregen. Tijdens het proces van uitvraag naar een uitgebalanceerd ontwerp is er nadrukkelijk rekening gehouden met factoren als EPC, Energie-Index en GPR Gebouw. Daarnaast zijn de bouw- en onderhoudskosten geraamd c.q. begroot tijdens de verschillende fases. Het consequent toetsen van de plannen tijdens elke fase van het proces heeft zeker bijgedragen aan dit uitgebalanceerde ontwerp.

De bouw van de appartementen is gegund op basis van een plan dat is ingediend voor het ontwerp, bouw en onderhoud (Design, Build, Maintain). Om tot dit plan te komen zijn door de woningstichting en aanbieders vroegtijdig de beheersmaatregelen en mogelijke risico’s geïnventariseerd. Het onderhoudsbedrijf van Dura Vermeer is de komende 25 jaar verantwoordelijk voor het contractueel vastlegde conditieniveau van de appartementen.

Kenmerken

Aantal woningen in project

28

Projecttype

Portiekwoning - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: +- 81 m²
- aantal bouwlagen: appartementengebouw, 4 bouwlagen
- oriëntatie: niet zongericht voor passieve zonne-energie; zongericht voor PV

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,14 dm³/s.m² (geen metingen gedaan)
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,04 W/m²K
- U-waarde deuren : 1,45 W/m²K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 5,05 m².K/W
- Rc-waarde dak : 6,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 4,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: Individuele HR-ketel + vloerverwarming
- PV: 403 m²
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: CO2 gestuurd
- koeling: geen

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)

Energiebehoefte (kWh/m².jr): 45,3 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 45,1 (25)
Percentage hernieuwbare energie: 42 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m²/jr): niet bekend

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm
Design, Build, Maintain

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Dura Vermeer Hengelo
Opdrachtgever: SWZ Zwolle
Architect: Beltman Architecten BNA
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Schreuders Bouwtechniek / Nijhof Installatie

Media

Pierik Zuid

Energieconcept Bron: Nieman

Afbeeldingen

Beltman Architecten - Pierik Zuid

Video

YouTube - Beltman Architecten

Links

Service menu right