Presikhaaf Arnhem, Gelderland

Meer artikelen

Omschrijving

Duurzaam stadswarmtesysteem met twee bronnen - een gasgestookte warmtekrachtcentrale en een centrale op biodiesel.

Projectsamenvatting

In de Arnhemse wijk Presikhaaf krijgen 1.250 nieuwbouwwoningen, enkele scholen en een multifunctioneel buurtcentrum restwarmte geleverd door Nuon. Het is de bedoeling dat het warmtenet in de toekomst verder doorgroeit, met aanzienlijk meer aansluitingen.

Restwarmte
Het warmtenet in Presikhaaf is een aftakking van een hoofdwarmteleiding die aangelegd werd om de elektriciteitscentrale van Nuon te verbinden met een deel van het stadscentrum en met de vinexlocatie Schuytgraaf. De hoofdtransportleiding pompt onder hoge druk water van 120°C naar onderstations. Daar wordt de druk omlaag gebracht. Water met een temperatuur van 70°C wordt naar de woningen en andere gebouwen geleid; de retourtemperatuur is 40°C. Een standleiding voert het warme water naar de meterkast in de woning. Daar bevindt zich een individuele verbruiksmeter die het warmteverbruik meet. Het warm tapwater (minimaal 60°C) wordt bereid door een warmtewisselaar, die de warmte van het net overdraagt aan een drinkwaterleiding. Bij de utiliteitsbouw wordt de warmtetechniek via maatwerk bepaald.

Warmtekrachtcentrale op biodiesel
Nuon plant bij de vinexwijk Schuytgraaf een tweede warmtekrachtcentrale, die behalve aan de industrie ook aan het warmtenet gaat leveren. Deze centrale maakt gebruik van biodiesel, waardoor minimaal 8,5% duurzame energie aan het warmtenet zal worden geleverd. Leverancier Nuon en investeerder Corio praten erover om het bestaande winkelcentrum met flatwoningen in Presikhaaf op het warmtenet aan te sluiten. De restwarmte is afkomstig van ’De Kleefse Waard’, een moderne 50 megawatt STEG-warmtekrachtcentrale (Stoom En Gas) van Nuon.

Zonder meerinvesteringen
De EPC van de woningen ligt op of net onder de wettelijke norm. Bouwkundig zijn de woningen volgens de gangbare normen geïsoleerd. Complexe installaties, zoals balansventilatie met warmteterugwinning, kunnen vaak achterwege worden gelaten omdat de restwarmte mag meetellen voor de wettelijke EPC. Wanneer het warmtenet klaar is, bedraagt de CO2-reductie in het project naar schatting 3.000.000 kg per jaar. Dat is circa 1000 kg besparing per woning per jaar, wat een EPL-waarde oplevert van 7,6. Meerinvesteringen per woning zijn er in principe niet, omdat voor de eenmalige aansluitbijdrage (BAK) en de tarieven het Niet Meer Dan Anders-beginsel geldt.

Kenmerken

Aantal woningen in project

1250

Projecttype

Hoekwoning - nieuwbouw
Rijwoning - nieuwbouw

Energievoorziening

Collectief op bouwblokniveau
Externe warmtelevering

Beschrijving concept

Collectief systeem op basis van een wkk-centrale (Stoom En Gas ofwel STEG), biodiesel-warmtekrachtcentrale van 50 megawatt.

Monitoring

De monitoringsgegevens vindt u in de pdf ‘Gemeenschappelijk belang….’.

Betrokkenen

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem, energiebedrijf Nuon

Media

Links

Service menu right