Prestatiecontract VBS De Regenboog Eindhoven, Noord-brabant

Meer artikelen

Omschrijving

VBS De Regenboog is de eerste school in Nederland met een 15 jarig prestatiecontract, waarin afspraken zijn vastgelegd over onderhoud, energiezuinigheid en het binnenklimaat. Directeur Emiel Link is zeer tevreden over de ‘ESCo’ die dit verzorgt. “Het is een spannende keuze. Maar er is een groot onderling vertrouwen, en als er iets hapert staan ze meteen op de stoep. Goede dienstverlening heeft z’n prijs, maar wij hebben nu jarenlang een gegarandeerd gezonde school en kunnen zelfs toekomstige maatregelen financieren.”
 
VBS De Regenboog in Eindhoven is gehuisvest in een monumentaal schoolgebouw uit de jaren 50. In 2014-2015 is het gebouw uitgebreid en deels gerenoveerd. Deze delen van het schoolgebouw beschikken nu over een goed binnenklimaat. De installaties die hiervoor zorgdragen zijn ontworpen en aangelegd door ESCo Ovvia uit Veldhoven. Ovvia garandeert gedurende vijftien jaar een optimale en energiezuinige werking van de klimaatinstallaties en binnenklimaat Frisse Scholen klasse B. Dit alles is vastgelegd in een innovatief prestatiecontract, waarin ook afspraken zijn gemaakt over het fris en energiezuinig maken van het resterende gebouwdeel en zélfs over de gebruikerstevredenheid.
 
Directeur van De Regenboog Emiel Link: ‘Ik vind het werken met een prestatiecontract spannend. Maar als je een partij vindt om mee samen te werken op basis van vertrouwen levert dit zeker meerwaarde op. Ovvia is zo’n partij. Zij doen hun uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten functioneren. Als er iets hapert gaan zij door met zoeken tot de oorzaak gevonden is. Het project is nu acht maanden geleden opgeleverd en nog steeds komen ze bijna wekelijks bij ons over de vloer om de laatste en nieuwe zaken goed geregeld te krijgen. Deze vorm van samenwerken is naar verhouding kostbaar. Maar goede dienstverlening heeft nu eenmaal z’n prijs. En met dit prestatiecontract hebben wij bepaalde risico’s afgedekt.’
 
Gedreven
Link is zeer tevreden. ‘Regelmatig vragen de mensen van Ovvia uit zich zelf hoe wij het binnenklimaat ervaren. Zij durven zich dus kwetsbaar op te stellen en zijn zeer gedreven om de prestaties te leveren, zoals is afgesproken in het prestatiecontract. Zij stellen zich hierbij zeer coöperatief op en geven mij het gevoel dat zij naast ons staan. Als wij bijvoorbeeld advies nodig hebben over dakisolatie denken zij met ons mee. Een goede keuze hierin is uiteraard ook in hun belang. En laatst werkte een apparaat niet naar behoren. Zij gingen vervolgens in gesprek met de leverancier, met als uitkomst dat we een nieuw apparaat hebben gekregen plus twaalf zonnepanelen ter compensatie.’
 
Financiering
Bij de uitbreiding en renovatie zijn vier lokalen bijgebouwd. Daarnaast zijn zes bestaande lokalen ingrijpend gerenoveerd. Deze lokalen zijn voorzien van isolatie en een hoogwaardige klimaatinstallatie, die ook voor verwarming en koeling zorgt. Hoe is dit alles gefinancierd? ‘In 2013 ontvingen we van de gemeente een beschikking voor uitbreiding. Deze toezegging was lang niet voldoende om er een energiezuinig en fris schoolgebouw van te maken. Er is voor maar liefst €270.000 aan klimaatinstallaties geplaatst. Dit alles om Frisse Scholen Klasse B te realiseren tegen een zo laag mogelijk energieverbruik. Deze hightech installatie kregen we nooit gefinancierd vanuit de gemeente. Wij bevinden ons echter in de bevoorrechte positie dat wij over relatief veel gelden beschikken uit vrijwillige ouderbijdragen. Hieruit hebben wij het ontbrekende deel betaald.’
Heeft Ovvia een deel voorgefinancierd? ‘Nee, hoewel zij wel bereid waren om mee te financieren. Nu het prestatiecontract loopt, hebben zij al meerdere investeringen gedaan in aanvullende maatregelen, waaronder LED-lampen en binnenkort zonnepanelen. En laatst hadden we €3.000 ontvangen uit een duurzaamheidsfonds van de gemeente en wilden dit in LED-verlichting steken. Ovvia ging hier niet mee akkoord. Zij wilden deze investering zelf doen conform het prestatiecontract.’
 
Groeimodel
Met dit prestatiecontract is Ovvia de verplichting aangegaan het gehele gebouw en de installaties in een bepaalde conditie te houden. Hiervoor ontvangt het bedrijf jaarlijks zo’n €5.600 plus de materiële instandhouding van de school zoals vastgelegd in de meerjarige onderhoudsplanning. Daarnaast ontvangt Ovvia jaarlijks €38.000 voor het leveren van de energieprestatie en het ‘fris en warm houden’ van de school. Dit bedrag is gelijk aan de jaarlijkse energiekosten die de school betaalde voor de verbouwing. Ovvia betaalt hieruit ook de energierekening. Link: ‘Wij hebben in het prestatiecontract vastgelegd dat van iedere euro die Ovvia op dit bedrag bespaart, 85 procent in een apart potje komt voor weer nieuwe investeringen. De resterende 15 procent is een bonus voor Ovvia.
Een deel van de school, dertien lokalen, beschikt nu nog niet over luchtkwaliteit B. ‘Ovvia heeft berekend dat het financieel haalbaar is om in de loop van de komende vijftien jaar uit deze pot een ventilatiesysteem te betalen zodat straks de hele school beschikt over een goed binnenklimaat. Met dit contract hebben we dus een soort groeimodel afgesproken.’
 

Kenmerken

Aantal m2 vloeroppervlak in project

951 m2 BVO

Projecttype

Onderwijs - Renovatie & onderhoud

Investering en jaarlijkse vergoeding

Kosten nieuwbouw en renovatie (951 m2 BVO):
     - Bouwkundig                            € 1.280.000
     - W- en E-installaties                 € 270.000
Jaarlijkse vergoeding prestatiecontract:
(voor het gehele gebouw, 2.737 m2 BVO):
     - Onderhoud en beheer               € 5.600 + MOP-gelden
     - Energie                                  € 38.000
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Beschrijving maatregelen

- Gebalanceerde ventilatie met WTW
- Centraal opgestelde luchtbehandelingskasten
- Rendement warmtewiel 85%
- Lage temperatuur lucht- en vloerverwarming
- CO2-sensoren
- Lucht-warmtepomp
- Isolatie en goede luchtdichtheid
- LED-verlichting
- Hoogwaardige regeltechniek

Betrokkenen

ESCo prestatiecontract: Ovvia
Opdrachtgever: Vrije basisschool de Regenboog
 

Media

Esco VSB de regenboog

Esco VSB de regenboog

Esco VSB de regenboog

 

 

Links

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt scholen en marktpartijen bij het verduurzamen van scholen met tools en praktijkvoorbeelden. Zie www.rvo.nl/frissescholen en www.rvo.nl/esco. Meer over energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen op www.greendealscholen.nl.

 

Service menu right