Renovatie Anjerhof Wageningen, Gelderland

Meer artikelen

Omschrijving

In Wageningen is groot onderhoud verricht aan 8 hoekwoningen uit 1960 om deze een upgrade te geven naar energielabel A+. Het onderhoud heeft met name het dak en de gevel flink aangepakt.

Projectsamenvatting

Het onderhoud is uitgevoerd in opdracht van woningstichting 'De Woningstichting' met als doel het duurzaam en energiezuinig maken van de woningen uit de jaren '60. Alle woningen hebben een vernieuwd dak en gevel gekregen, en waar nodig ook de keuken, de badkamer en het toilet. Het project had als doel de woningen energiezuiniger en duurzaam te maken en dat is gelukt: alle woningen zijn van energielabel D naar A+ gegaan.

Subsidie
Voor de complete ingreep vroeg de woninstichting geen huurverhoging. De buitenschil, bestaande uit het dak, de gevel en het aanbrengen van isolatieglas kwam totaal voor rekening van de woningstichting te staan en de provincie subsidieert middels een Robuuste Investeringsimpuls de vloerisolatie en zonnepanelen.
 
Maatregelen
Voor de buitenschil is er gebruik gemaakt van onder andere nieuw HR++-glas en is het gehele dak nu geisoleerd, zodat de zolder nu ook verward is. In het huis is nu de vloer nu ook geisoleerd en hebben de woningen nu een volwaardige kierdichting. Ook zijn op het dak zonnepanelen geplaatst.

Kenmerken

Aantal woningen in project

8

Projecttype

Hoekwoning - Renovatie & onderhoud

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 85,09 m²
- aantal bouwlagen: 3
- oriëntatie: zongericht

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): onbekend
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,80 W/m².K
- U-waarde deuren : 3,50 W/m².K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 1,61 m².K/W
- Rc-waarde dak : 2,27 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 2,65 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: HR107-combiketel
- verwarming afgifte: radiatoren
- PV: 14,4 m
2
- type ventilatie: natuurlijk aan, mechanis af
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: geen

 
Overige energiemaatregelen
- onbekend

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Van Wijnen
Opdrachtgever: De Woningstichting Wageningen
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Nieman RI

Media

AnjerhofConcept

Energieconcept bron: Nieman

Afbeeldingen

 

Links

Service menu right