Renovatie Boostenwijk Maastricht, Limburg

Meer artikelen

Omschrijving

Eerste uitvoering van een Comfort+-project (doos-in-doossysteem) voor renovatie van bestaande (1931) woningen. Zowel woontechnisch (samenvoegen 57 woningen tot 31 nieuwe) en energietechnisch (A+) een opmerkelijk project.

Projectsamenvatting

In de Boostenwijk in Maastricht is voor het eerst een Comfort+-project uitgevoerd. Comfort+ is een doos-in-doossysteem voor het energetisch renoveren van woningen. Het concept is ontwikkeld door A2L, een samenwerkingsverband van de Limburgse adviesbureaus AFL en Lichtenberg Consultancy.

Sloopafval verminderen
Uit milieuoverwegingen is het steeds belangrijker om bouw- en sloopafval te drastisch te verminderen. Met het Comfort+-concept kan dit. Comfort+ is een doos-in-doossysteem als renovatieconcept voor gestripte woningen. Door Comfort+ hoeven woningen niet gesloopt te worden: zij kunnen thermisch, akoestisch, functioneel en esthetisch worden verbeterd. Dit levert een besparing op van tweederde van het sloopafval. Bovendien is het met dit concept mogelijk om woningen opnieuw te verkavelen. Zo zijn 57 woningen daterend uit 1931 samengevoegd tot 31 ruime woningen.

Voorzetpanelen
De woningen worden gestript tot het casco. Met de Comfort+-voorzetconstructie worden woningscheidende wanden, gevels, vloeren, plafonds en daken van binnenuit bekleed.
De voorzetpanelen, bestaande uit plaat- en isolatiemateriaal, zijn demontabel en verplaatsbaar. Een netwerk van slangen in de panelen kan worden aangesloten op een warmtebron. Dit resulteert in een systeem voor lagetemperatuurverwarming of koeling dat eenvoudig van duurzame energie gebruik kan maken.

 

Kenmerken

Aantal woningen in project

31 rijwoningen 

Projecttype

Rijwoning - Renovatie & onderhoud

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 90 - 120 m²
- aantal bouwlagen: 3
- oriëntatie: (deels) zongericht

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,625 dm3/s.m2
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,80 W/m².K
- U-waarde deuren : 3,50 W/m².K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 3,00 m².K/W
- Rc-waarde dak : 3,00 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 3,00 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: combi warmtepomp
- verwarming afgifte: radiatoren
- type ventilatie: volledig natuurlijk, gebalanceerde ventilatie
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: warmte-koudeopslag

 
Overige energiemaatregelen
- geen

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Janssen de Jong Bouw, MAT afbouw
Opdrachtgever: Servatius Ontwikkeling
Architect: SATIJNplus
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Nieman RI, Adviesbureau 2L

Media

Boostenwijk Energieconcept

Energieconcept bron: Nieman

Afbeeldingen

architectuur.nl projectpagina

 

Links

Service menu right