Renovatie Operabuurt Eigen haard Amstelveen, Noord-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Van F naar B/C en zelfs A label

Projectsamenvatting

Tijdens een renovatie van 95 eengezinswoningen in de Operabuurt in Amstelveen wil Eigen Haard de energielabels minimaal 2 stappen verbeteren. Dat doel wordt makkelijk gehaald.

Renovatie met keuzemogelijkheden
De oude spouwmuurisolatie vervangen door hoogwaardige PS-korrels, nieuwe kozijnen met HR++-glas en dakisolatie. Door deze drie maatregelen gaan de woningen van energielabel E-G naar B voor tussenwoningen en C voor hoekwoningen. Bijna een kwart van de huurders koos voor een pakket extra maatregelen, dat nog meer energiebesparing en wooncomfort oplevert. Daar staat wel een huurverhoging van 150 euro tegenover. Voor dat bedrag krijgen ze onder andere vloerisolatie, een hr-combiketel en een nieuwe keuken en badkamer.
Een deel van de woningen komt na de renovatie vrij doordat sommige huurders verhuizen. Deze woningen gaan over naar de vrije sector en krijgen daarom een extra grondige opknapbeurt. De keuken wordt verplaatst en de woningen krijgen CO2-gestuurde ventilatie waardoor het energielabel verbetert naar A.

Intensief contact met bewoners
Een ingrijpende renovatie vraagt om intensief contact met de bewoners. Eigen Haard heeft alle bewoners eerst thuis bezocht om hun wensen te inventariseren. Alle afspraken zijn vastgelegd in een sociaal plan. Daarin staat wat Eigen Haard de bewoners biedt, bijvoorbeeld logeerwoningen en vergoedingen, en wat de corporatie van hen verwacht.
Om de bewoners te laten zien wat de renovatie financieel betekent, heeft Eigen Haard een woonlastenmodel ontwikkeld. Daarmee kunnen ze mensen voorrekenen hoeveel energiebesparing de renovatie oplevert. Ook de nazorg is belangrijk, want het rendement van de energiebesparende maatregelen wordt mede bepaald door het woongedrag. Bewoners krijgen daarom instructie en besparingstips. Na oplevering controleert Eigen Haard de woning uitvoerig met een thermografische camera om te zien waar warmte weglekt.

Kenmerken

Aantal woningen in project

95

Projecttype

Renovatie & onderhoud

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Standaard isolatiemaatregelen: hoogwaardige PS-korrel in spouwmuur, nieuwe kozijnen met HR++-glas en dakisolatie. Optioneel: vloerisolatie, hr-combiketel, mechanische ventilatie en kierdichting.

Geleerde lessen

- Intensief contact met bewoners; zowel individueel als groepsgewijs.
- In een sociaal plan werden rechten en plichten van bewoners en Eigen Haard vastgelegd.
- Nazorg in de vorm van instructies en besparingtips is belangrijk om doelen te halen.

Energie:

gemiddeld F naar B/C. De woningen die overgaan naar de vrije sector bereiken zelfs label A.

Betrokkenen

Opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard

Media
 

Links

Service menu right