Renovatie Sleephelling Rotterdam, Zuid-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

Renovatie van 9 historische panden tot 14 koopwoningen en een kleine voorziening voor begeleid wonen, volgens Passiefhuisconcept leidt tot zeer energiezuinige woningen met energielabel A++.

Projectsamenvatting

Het project Sleephelling in Rotterdam ontving in 2009 als eerste renovatieproject het keurmerk PassiefBouwen. 9 historische panden uit 1903 worden gerenoveerd tot 14 energiezuinige koopwoningen en een voorziening bestemd voor begeleid wonen. Het authentieke karakter van de woningen - beschermd stadsgezicht - is niet aangetast door alle moderne besparingstechnieken.

Aangenaam klimaat
Comfort staat voorop bij de huizen. De installatie voor warmteterugwinning draagt bij aan een gezond leefklimaat. Bewoners kregen instructies hoe de installatie te gebruiken en er vindt monitoring plaats. Het terugdringen van energieverbruik en CO2-uitstoot wordt bereikt door het toepassen van verschillende maatregelen, naast het warmteterugwinsysteem. De binnen- en buitengevels hebben hoogwaardige isolatie gekregen. Nieuwe kozijnen zijn zo geplaatst dat de bewoners kunnen optimaal van het zonlicht kunnen profiteren. Ramen hebben drielaagse beglazing en zonneboilers zorgen voor warmte en warm tapwater. Bovendien is de hr-combiketel alleen bij extreme kou nodig als bijverwarming of bij extreem gebruik van warm tapwater. Dat levert ook een forse extra energiebesparing op. Een standaardrenovatie resulteert in een warmtebehoefte van circa. 93 kWh/m2, tegen circa 25 kWh/m2 in dit project. De woningen hebben energielabel A++.

Isolatie voorgevel
Achter de voorgevel, opgetrokken uit steensmetselwerk, worden aan de binnenzijde voorzetwanden gemaakt van circa 300 mm steenwolisolatie. Om aan een Rc-waarde van 10 m2K/W te voldoen bevindt zich achter het bestaande authentieke schuifraamkozijn een nieuw draaikiepraam met HR++glas. Zo wordt het gevelbeeld niet verstoord. De bestaande ramen dienen als spuivoorziening.

Isolatie achtergevel
De achtergevel bestaat uit een 300 mm dikke isolatie, afgewerkt met organische wapeningsmortel en sierpleister; dit garandeert een Rc-waarde van 10 m2K/W. Door drielaagsglas en thermische ontkoppeling zijn de kozijnen in de achtergevel honderd procent passief: de U-waarde van het complete raam is lager dan 0,8 W/m2K. De buitenzijde van het kozijn is afgedekt met een geïsoleerd aluminium profiel, dat door middel van hardschuim thermisch ontkoppeld is van het bestaande houten buitenkozijn.

Dakisolatie
Voor het dak is een compromis gesloten, zodat de oude spantconstructie zichtbaar blijft. Een gedeelte van de isolatie is óp het bestaande dakbeschot aangebracht. De overige isolatie, ónder het dakbeschot, is afgewerkt met een metal-stud plafond.

Installaties
AGPO Ferroli ontwikkelde samen met de architect de installatie. Zonneboilers zorgen voor warm tapwater. Een eenvoudige HR-combiketel zorgt tijdens extreme situaties voor bijverwarming of extra warm water. Maar het belangrijkste stuk techniek is de installatie voor warmteterugwinning uit de ventilatielucht in combinatie met balansventilatie, die bijdraagt aan een gezonde leef- en luchtkwaliteit in de woningen. Om dit te kunnen realiseren, hebben technici van AGPO Ferroli zich in de ontwerpfase al bemoeid met de constructie van het systeem. De gebruikers krijgen begeleiding bij het gebruik en onderhoud van de installatie.

Geluid van binnen
Doordat de gevels van de huizen erg goed geïsoleerd zijn, komt er weinig geluid van buiten de woning binnen. Dat heeft als consequentie dat geluid in de woning, zoals de wasmachine of pomp van de koelkast, meer opvalt. Daarom is ook veel aandacht besteed aan geluidsisolatie tussen de woningen, zoals voorzetwanden, zwevende dekvloeren, lichte woningscheidende wanden rond de trappen en vrijhangende plafonds. In 1 centrale box bij de ventilator kan de bewoner de ventilatielucht per ruimte regelen. Zo kan hij ook het geluid van dit systeem beperken.

Kenmerken

Aantal woningen in project

14

Projecttype

Rijwoning - Renovatie & onderhoud

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Hoogwaardige issolatie (300 mm), drielaagse beglazing, HR-Combiketel, zonneboiler, ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Geleerde lessen

- Deze vorm van renovatie levert per woning een maximaal energieverbruik van 30 kWh op, bij nieuw te bouwen passiefhuizen is dat 15 kWh. Hier staat tegenover dat renoveren minder milieubelastend is dan slopen. Daarna is nieuwbouw de beste optie.
- Als geluid van buiten door isolatie beperkt wordt, dan vallen geluiden van binnen meer op en zijn daarvoor extra maatregelen wenselijk.
- Woningen zijn door lage energiekosten en groenhypotheek een goede investering.
- Samenwerking tussen alle partijen leidt tot een optimaal resultaat.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: BAM
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Contactpersoon: ir. P.A.J.M. Heijnen
Architect: Villa Nova Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: DHV

Media

schema

Energieconcept bron: Nieman

Afbeeldingen

PDF-pictogram Sleephelling-projectinformatie.pdf

Links

Uitgebreid interview met de architect

Energiekenmerken - Sleephelling.pdf

Artikel uit Bouwfysica. Blad van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica vereniging
Sleephelling is geselecteerd als een van de gebouwen waarbij de vraag centraal stond:

“Wat heeft de afgelopen 25 jaar opgeleverd
aan gebouwen waar we trots op zijn?
Waar staan ze en wat is er dan bijzonder
aan?”

PDF-pictogram Special_300dpi 11 Sleephelling.pdf

Service menu right