Renovatie Wingerdstraat Hengelo, Overijssel

Meer artikelen

Omschrijving

Het renovatieproject aan de Wingerdstraat te Hengelo betreft 40 rijwoningen die in 2012 zijn opgevelerd. De bewoners konden kiezen uit verschillende wijzigingspakketten, wat uiteindelijk heeft geleidt tot energielabels A en B.

Projectsamenvatting

In dit renovatieproject is in 2012 zowel wat betreft in- als exterieur veel veranderd. De 40 huurwoningen aan de Moerbeistraat, Sneeuwbesstraat en Goudenregenstraat zijn in opdracht van Dura Vermeer aangepakt en maken deel uit van de vernieuwing van Veldwijk Zuid. De vernieuwing, die gestart is in 2008, zal in 2015 de gehele wijk een nieuw gezicht hebben gegeven. Ongeveer de helft van de woningen in de wijk zal worden vervangen door nieuwbouw en de andere helft, waaronder deze 40 woningen, zijn inmiddels gerenoveerd. Hierdoor ontstaat een gedifferentieerde wijk met een sterke nieuwe identiteit.

De renovatie bestaat uit het isoleren van alle gevels en daken, waarbij ook de zolder is verwarmd en geisoleerd. Het enkel en dubbel glas is vervangen door HR++ glas en hier en daar zijn houten kozijnen waar nodig vervangen. Ook het interieur werd niet vergeten, aangezien alle badkamers, toiletten en keukens geheel werden aangepast of opnieuw werden ingericht. Het resultaat van de ingrepen heeft tot een verbetering van het energielabel van C/D naar A/B geleidt.

Wijzigingspakketten
Het bijzondere in dit project, is dat er in totaal 6 verschillende alternatieve pakketten waren waarbinnen gekozen kon worden wat betreft de renovatie. De hierboven genoemde maatregelen zaten standaard in elk pakket. In de andere pakketten zaten nog opties zoals het naisoleren van de keuken, het vervangen van de eventuele aanwezige zachtboardplafonds, een vrijstaande houten berging, kunststof kozijnen en een nieuwe aanbouw aan de achtergevel met portaal en 4e slaapkamer. Hierdoor is het voor de bewoners mogelijk gemaakt om sturing te geven aan de renovatie van hun eigen woning.

Kenmerken

Aantal woningen in project

40

Projecttype

Rijwoning - Renovatie & Onderhoud

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 91,0 - 115,0 m²
- aantal bouwlagen: 2
oriëntatie: meerdere richtingen
- inpandigheid: 0,87 - 0,86 m

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): onbekend
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,80 W/m².K
- U-waarde deuren: 2,0 W/m².K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen: 2,36 m².K/W
- Rc-waarde dak: 2,61 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 1,61 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: HR-107 combiketel
- verwarming afgifte: radiatoren
- type ventilatie: volledig natuurlijk
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: er wordt geen koeling toegepast
- energielevering: aardgas + elektriciteit
- energiegebruik EI: 41.765 - 59.606 MJ/jaar.woning
 

Monitoring

onbekend

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Dura Vermeer
Opdrachtgever: Woningcorporatie Welbions
Architect: MAS Architectuur
Adviseurs: Enerdeco

Media

Wingerdstraat

Energieconcept Bron: Nieman

Afbeeldingen

Dura Vermeer - Renovatie Veldwijk Zuid

Links

Service menu right