Rijksmonument Latijnse school Middelburg, Zeeland

Meer artikelen

Omschrijving

Een voormalige Latijnse school in Middelburg is gerenoveerd volgens de principes van passief bouwen.

Projectsamenvatting

Het meest oorspronkelijke deel van de voormalige Latijnse school in Middelburg stamt uit de 14de eeuw. Architect Ben Westenburger en Corina Schoonen kochten de gebouwdelen die er 1879 en in 1922 aan zijn toegevoegd. Ze renoveren deze volgens de principes van passief bouwen tot een woon-werkgebouw.

Eisen RACM
Passief bouwen gaat uit van een maximaal energieverbruik van 15 kWh per m2 per jaar voor nieuwbouw en 25 kWh per m2 voor renovatie. Dat wordt bereikt door een extreem goed isolerende schil, optimaal gebruik van de warmte van de zon (vaak een gevel met veel glas op het zuiden) en slimme installaties. Maar bij een Rijksmonument mag dat niet zo maar. Een eis van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en de gemeentelijke monumentencommissie was bijvoorbeeld: aan de tuinkant zo min mogelijk ingrepen op de gevel van de school. Ook moest het zinken dak op het gedeelte uit 1879 intact blijven, evenals de schoorsteen. Aan de straatzijde moesten juist aan de binnenkant van het gebouw de zwart en geel betegelde wanden behouden blijven, omdat ze tekenend zijn voor de architectuur uit de periode rond 1922.

Isolerende schil
Aan de straatzijde is 300 mm polystyreen isolatie aangebracht aan de buitenkant, in verband met dat waardevolle tegelwerk aan de binnenkant. Aan de tuinzijde zijn de gevels aan de binnenkant geïsoleerd met 240 mm dikke hsb-elementen, die vanwege de grillige maatvoering van de oorspronkelijke gevel in het werk zijn opgebouwd. Lastig was dat de bestaande buitenmuren soms tot wel 40 mm uit het lood stonden. Om kieren en tocht te voorkomen, is de ruimte tussen de originele muur en hsb-wand opgevuld met minerale wol. De kozijnen van de hoge ramen (enkel glas) zijn intact gebleven. Aan de binnenzijde zijn geïsoleerde kozijnen met drielaags glas geplaatst. In de spouw die tussen de kozijnen is ontstaan, is ruimte voor de zonwering.

Losgezaagd
Om de isolerende schil sluitend te krijgen, zijn de gevels op enkele plaatsen over de volle hoogte ingezaagd. Hier loopt de isolatielaag van binnen naar buiten en vice versa. Koudebruggen zijn op die manier voorkomen. Om dezelfde reden zijn dragende binnenmuren losgezaagd van de gevel. Nieuw aangebrachte staalconstructies zorgen voor extra stabiliteit.

Daken
Ondanks de monumentale status van het pand mocht Westenburger toch een aantal zichtbare ingrepen doen in het gebouw. Op het platte dak van het gebouwdeel uit 1922 is een nieuwe kap van staal en geïsoleerde hsb-elementen gezet. De kap is afgewerkt met zink, net als het gebouwdeel uit 1879. Het dak op het gebouwdeel uit 1879 was oorspronkelijk niet geïsoleerd. Het gipsplafond is verwijderd. Het oorspronkelijke plafond met sierlijsten wordt teruggebracht, met daarbovenop 360 mm glaswol. De schoorsteen blijft een koudebrug. Dat is zo veel mogelijk beperkt door een deel van de schouw te slopen en hiervoor een met isolatie ingepakte staalconstructie in de plaats te zetten.

Zonnewarmte
Om de inval van daglicht te vergroten, zijn aan de tuinzijde van de school onder de bestaande kozijnen extra ramen aangebracht. Verder heeft de nieuwe kap op het gedeelte uit 1922 een lichtstraat, net als de overkapping van de steeg. Daglicht via de lichtstraat bereikt het hele gebouwdeel uit 1879 omdat een aantal delen van de oorspronkelijke zijgevel gesloopt mochten worden.

Installaties
Het nieuwe woon-werkgebouw wordt voorzien van energie door onder meer zonnecollectoren en aardwarmte. De leidingen voor de installaties zijn grotendeels weggewerkt in de vloer. Deze is tot 520 mm onder het maaiveld afgegraven en eerst voorzien van 150 mm beton. Daarbovenop ligt een dik pakket aan isolatie en leidingen voor warm en koud water, bekabeling, mechanische ventilatie, vloerverwarming en een stofzuigsysteem. De installaties worden bediend vanuit een centrale ruimte. De aanvoer van frisse lucht gebeurt via leidingen die door de vloer lopen, met aftakkingen naar de zijkanten van elke ruimte.

Kenmerken

Projecttype

Vrijstaand - Renovatie & onderhoud
Kantoor - Renovatie & onderhoud

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Isolerende schil; zonnewarmte; warmtepomp, vloerverwarming; WTW uit ventilatielucht; lichtstraat.

Energie:

Passiefhuis niveau: 15-20 kWhth/m2

Betrokkenen

Opdrachtgever: Ben Westenburger en Corina Schoonen
Architect: Ben Westenburger, Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen, Middelburg
Installatietechnische en/of energetischadviseur: DWA installatie- en energieadvies
Advies passief bouwen: Chiel Boonstra, Trecodome, Roosendaal
Uitvoering: Bouwgroep Peters, Middelburg
W-installaties: Wolter en Dros, Goes
E-installaties: Schoonen Elektro, Middelburg

Media

lombardstraat Middelburg

 

Links

Service menu right