Schoonoord Schoonoord, Drenthe

Meer artikelen

Omschrijving

Naast de energiezuinige maatregelen die worden getroffen in dit project is er specifieke aandacht voor de comfortbeleving van de bewoners van de woningen door het 'proefwonen' in 2 van de 12 huizen. Dit project biedt inzicht in de beleving van bewoners van energiezuinige woningen.

Projectsamenvatting

Woonservice ontwikkelde in Schoonoord 12 zeer energiezuinige woningen. Behalve dat ze allemaal bijzonder goed zijn geïsoleerd, worden verschillende energiebesparende en energieopwekkende installaties getest door 'proefwoners' om zo tot het meest comfortabele en energiezuinige huis te komen.

Isolatie en installaties
De basis van al deze 12 woningen is een goed isolatiepakket in gevels, vloer en dak en uiteraard een lage U-waarde voor de beglazing. Daarnaast worden er bij diverse woningen verschillende duurzame technieken toegepast. Denk hierbij aan een douche met warmteterugwinning. Deze gebruikt het warme afgevoerde water om het inkomende water mee voor te verwarmen. Maar ook een zonneboiler voor de warmwatervoorziening. Eén van de woningen wordt uitgerust met een warmtepomp met een hoog rendement die aan de warmtevraag in het huis voldoet.

Proefbewoners
Bijzonder aan dit project is dat Woonservice bewoners inzet om deze technische installaties te testen. Gedurende een periode van 2 jaar worden bewoners van de woning met de meest energiezuinige installaties (EPC - 0,05) en de woning zonder extra energiezuinige installaties (EPC 0,60) gevolgd. Na een jaar wisselen deze twee huishoudens van woning. Tijdens deze twee jaar wordt het energiegebruik bijgehouden en vinden er op regelmatige basis gesprekken plaats om ook het comfort en de beleving van de woning te meten.

Woonservice zet hier energiezuinige woningen neer, maar draagt ook vooral bij aan de kennis over het leefcomfort van energiezuinige woningen.

De bij dit project vermelde EPC-waarde is (her)berekend volgens de EPG-norm (NEN 7120)

Kenmerken

Aantal woningen in project

12

Projecttype

Nieuwbouw

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 134,7 m²
- aantal bouwlagen: 3
- oriëntatie: zongericht

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,4 dm³/s.m² (gemeten bij 2 woningen)
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 0,99
- U-waarde deuren : 1,2
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 6,0 m².K/W
- Rc-waarde dak : 6,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 6,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: combiwarmtepomp geïntegreerd met zon thermisch
- zonneboiler: 4,7 m²
- PV: 25,5 m²
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: via warmte-koudeopslag

Overige energiemaatregelen:
- douche warmteterugwinning
- aardgas aansluiting, alleen voor koken
- in toekomst verandering van energiedragers mogelijk

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 23,5 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): -5,3 (25)
Percentage hernieuwbare energie: 113 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m²/jr): 47,8

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm
Traditioneel

Energie:

EPC-waarden varieren van 0,60 bij een standaardoplevering en -0,05 bij de meest uitgebreide oplevering.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Koenen Bouw
Opdrachtgever: Woonservice
Architect: Van Manen en Zwart architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Invent, installatiebedrijf Dick Sjabbens

Media
 

Links

Meer informatie

 

 

 

Service menu right