Schravenlant Lyceum Schiedam, Zuid-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

De eerste Cradle-to-Cradle school van Nederland. 

Projectsamenvatting

Het nieuwe schoolgebouw werkt als eye-catcher voor de buurt en het atrium wordt vaak gebruikt voor buurtbijeenkomsten en presentaties. Bijzonder is dat het gebouw volledig volgens Cradle to Cradle methode gebouwd is en CO2 neutraal is. Hoe lukt het om deze hoge ambitie ook daadwerkelijk te realiseren? Thomas Bogl, architect van bureau LIAG en ontwerper van de school: "Het was een gezamenlijke verdienste van de gemeente en het schoolbestuur. Zij spraken deze ambitie uit en hielden zich eraan met als resultaat een zeer duurzaam schoolgebouw dat demontabel is en waarvan de materialen hergebruikt kunnen worden".

Maatregelen
Bouwkundige maatregelen die genomen zijn is compact bouwen, optimaal op de zon georiënteerd, optimale daglichttoetreding en er is veel aandacht besteedt aan het energieconcept. Er wordt gebruik gemaakt vaneen WKO installatie in combinatie met een elektrische warmtepomp, 120 zonnepanelen en een aantal zonneboilers. Er wordt rendiermos toegepast om de lucht te bevochtigen, daarnaast gebruikt de school regenwater voor de wc's en heeft een groen dak. Bij het bouwen van de school is er bewust gekozen voor een aantal materialen: hout als constructie, 3 dubbel glas glas en het PVC vrije ontwerp. PVC is namelijk niet afbreekbaar zonder dioxine vrij te laten komen. Duurzame materiaalleveranciers als Forbo Flooring werden in een vroeg stadium betrokken om er een succesvol project van te maken.

Keuzes en afwegingen
Het ontwerp leidde soms tot keuzes en afwegingen op het spanningsveld van duurzaamheid, functionaliteit en budget. Waar het liefst voor volledig houten kozijnen was gekozen bleek de vliesgevel in aluminium een betere oplossing, maar dan wel aluminium uit IJsland waar het volledig met duurzame energie geproduceerd wordt. Het was mogelijk duurzamer geweest om het bestaande gebouw te hergebruiken in plaats van te slopen en nieuwbouw neer te zetten. Thomas: "Dat was ook de eerste gedachte, maar al snel bleek dat er te weinig gegevens over de constructie bekend waren. Het risico was te groot om op de oude constructie te bouwen. Sloop van het gebouw gaf direct meer vrijheid aan de ontwerpers om de ideale beukmaat te kiezen en extra hoogte te creeren. Het gebouw is nu flexibel van opzet om zowel groei als krimp op te vangen".

Meerinvestering
De meerinvesteringen als gevolg van alle wensen bedroegen ongeveer € 2 mln euro. Boven op de normvergoeding heeft het schoolbestuur € 600.000 extra ter beschikking gesteld. De gemeente Schiedam draagt nog eens € 125.000 bij om de bouw naar klasse A te tillen en € 250.000 voor het gebruik van cradle to cradle materialen”. Voor het resterende bedrag heeft de school een lening van € 1,1 mln bij de gemeente af kunnen sluiten. Berekend is dat de meerinvesteringen zich binnen een periode van 15 jaar terugverdienen. Het schoolbestuur lost de lening, inclusief rente, in vijftien jaar af door maandelijks de fictieve energiekosten aan de gemeente Scheidam over te maken.
De school kan voor het grootste deel in zijn eigen energiebehoefte voorzien. Helemaal energieneutraal is de school nog niet, daartoe zou nog meer energie duurzaam moeten worden opgewekt In het ontwerp was voorzien in de plaatsing van vier windturbines op het dak. Deze bleken op dit moment niet rendabel. Dit kan later ook gerealiseerd worden.

Ambassadeurs
De school heeft een groep leerlingen tot ambassadeurs opgeleid - met een speciaal diploma - die alles haarfijn kunnen uitleggen over hun nieuwe duurzame school en die tevens rondleidingen kunnen geven aan bezoekers. De school draagt hierin bij aan de kennis overdracht die zij opgedaan hebben met het bouwen van een CO2 neutraal gebouw.

De projectsamenvatting is gebaseerd op de inhoud van het Artikel uit de Schooldomein en Duurzaam Gebouwd (zie bij Links de referentie)

Kenmerken

Aantal m2 vloeroppervlak in project

5713

Projecttype

Kantoor - nieuwbouw
Onderwijs - nieuwbouw
Multifuntioneel - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,42 dm³/s.m² (berekend, niet gemeten)
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1
- U-waarde deuren : 1
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 5 m².K/W
- Rc-waarde dak : 5 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 5 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: Warmptepomp
- afgifte dmv vloerverwarming
- opslag/buffer met WKO in bodem en betonkernactivering
- zonneboiler 36m²
- PV 36m²
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: CO2 gestuurd
- koeling: vrije koeling door bodemopslag
- Qprimair gebouwgebonden (volgens EPC) 246 MJ/jaar/m²

Overige energiemaatregelen:
- automatische buitenzonwerking en zonwerend glas
-
interface in klaslokaal voor bijsturing
- energiespiegel zichtbaar bij entree
- teksten op ballustrade van leerlingen over duurzaamheid
- toepassing van atrium waardoor lokalen van twee kanten daglicht krijgen
- Insteek materiaalgebruik: Cradle to Cradle
- geen toepassing PVC
- hergebruik hemelwater voor toilet
- hoge mate van flexibiliteit in het gebouw
- groendak

Energie:

Frisse Scholen Klasse A (luchtkwaliteit) GPR Gebouw score 8,53 (gemiddeld) energie 8,2 / milieu 6,7 / gezondheid 9,5 / gebruikskwaliteit 9,4 / toekomstwaarde 8,8

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: P. van Leeuwen , Verstappen van Amelsvoort, Van de Pol
Opdrachtgever: OSVS
Architect: LIAG Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur:
Vintis
Bouwfysisch en duurzaamheidadvies; Peutz
Constructeur; van de laar
Programma van eisen en projectmanagement; HEVO
Kostenmanagement; Haskoning.

Media

Afbeeldingen

Liag Architecten

 

Links

Service menu right