SoZaWe Groningen, Groningen

Meer artikelen

Omschrijving

De nieuwbouw is aanbesteed op basis van Engineer, Build and Maintain (EBM): technische uitwerking, uitvoerende werkzaamheden en meerjarig onderhoud (20 jaar) is aan één partij opgedragen.

Projectsamenvatting

Het nieuwe kantoor van SOZAWE wordt een uitnodigend en transparant gebouw, dat moet bijdragen aan het laagdrempelige karakter. Duurzaamheid is vanaf het begin als onderdeel van het integraal ontwerp meegenomen. Begin 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het Definitief Ontwerp van het Casco vastgesteld en in het voorjaar is de opdracht voor de bouw en het meerjarig (20 jaar) onderhoud gegund aan BAM Utiliteitsbouw BV regio Noord. Door de gunning op basis van Engineer, Build and Maintain (EBM), ligt zowel de bouw als het meerjarig onderhoud in handen van dezelfde partij. Het belang van de opdrachtnemer verschuift van de korte naar de lange termijn. De bouwer denkt volop mee om nu zo te bouwen, dat dit in de toekomst tot zo laag mogelijke onderhouds- en beheerkosten leidt.

Op 8 september 2011 is de bouw aan het toekomstige Harm Buiterplein (vlakbij het toekomstige station Europapark) formeel gestart met het planten van een boom. De damwand is geplaatst en er is begonnen met het uitgraven van de bouwput. Het casco moet medio 2013 gereed zijn.

Beschrijving concept

Het gebouw krijgt een goed geïsoleerde schil en drievoudig glas. Er komt extra energie en daglicht binnen door de glazen daken, waarin ook zonnepanelen zijn verwerkt. Via een WKO-installatie kan de warmte in de zomer worden opgeslagen in de bodem en in de winter worden gebruikt voor verwarming. Het gebouw is all-electric en krijgt geen gasaansluiting. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van energiebesparende ventilatie en verlichting.

Monitoring

Het kennis- en leertraject richt zich op proces en techniek. Bij beiden gaat om het opdoen van ervaringen met innovaties die al wel op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar nog niet marktbreed worden toegepast.Om een duidelijk beeld van de opgedane ervaring te krijgen vraagt BZK aan Agentschap NL om de voortgang bij de verschillende excellente gebieden te volgen.

Geleerde lessen

Excellent gebied: De excellente gebieden vormen een onderdeel van het Lente Akkoord. Binnen de excellente gebieden wordt in meer grootschalige nieuwbouwsituaties kennis en ervaring opgedaan met energiezuinig bouwen. Dit soort kennis is nodig om de in het Lente Akkoord genoemde landelijke aanscherpingen in 2011 en 2015 mogelijk te maken. Het kennis- en leertraject heeft zowel betrekking op de woning- als utiliteitsbouwopgaven binnen de excellente gebieden. Binnen het kennis- en leertraject wordt aandacht besteed aan zowel procesmatige, financiële als technologische innovaties.

Kenmerken

Vloeroppervlak

18843 m2

Projecttype

Kantoor - nieuwbouw

Beschrijving concept

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,18 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,1
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen :5,0 m².K/W
- Rc-waarde dak : 5,4 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 5,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- Warmte opwekking/conversie: elektrische warmtepomp met LTV
- Opslag/buffering: bodemopslag (open bron)
- Afgifte: klimaatplafond
- Regeling klimatisering: Intelligent GBS met WAR, tijdsturing en controle op afstand
- zonneboiler: 20 m2 voor warm tapwater
- PV 47 m² a 140 Wp
- Koeling: vrije koeling via WKO en nachtventilatie (te openen ramen)
- Type ventilatie: gebalanceerde ventilatie 
- Regeling ventilatie: klokregeling
- Qprimair gebouwgebonden (volgens EPC) 200 MJ/jaar/

Overige energiemaatregelen:
- Zonwerend glas: ZTA 30%

Bouworganisatie

volledig traditioneel: DBM

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: BAM Utiliteitsbouw BV
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Architect: Meyer en Van Schooten Architecten (MVSA)
Installatietechnische en/of energetischadviseur: DGMR

Media

 

SoZaWe
bron: mvsa-architects.com

SoZaWe
bron: mvsa-architects.com

SoZaWe
bron: mvsa-architects.com

SoZaWe
bron: mvsa-architects.com

SoZaWe
bron: mvsa-architects.com

SoZaWe
bron: mvsa-architects.com

SoZaWe
bron: mvsa-architects.com

SoZaWe
bron: mvsa-architects.com

Links

Meer informatie

architect

Groningen

 

Service menu right